Termeni si conditii

1. Acceptarea Termenilor si Conditiilor

1.1. Folosirea site-ului www.multibonus.ro (inclusiv vizitarea acestuia – regulată, ocazională sau izolată -, înregistrarea şi crearea unui cont, comandarea produselor şi/sau folosirea serviciilor oferite de MOL Romania prin intermediul site-ului www.multibonus.ro) implică acceptarea în totalitate şi necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor expuşi mai jos.  Prin urmare, se recomandă citirea cu atenţie a Termenilor şi Condiţiilor.

1.2. MOL Romania îşi rezervă dreptul de a modifica sau a actualiza unilateral Termenii şi Condiţiile oricând, fără notificarea prealabilă a persoanelor care utilizează acest site şi fără a putea fi ţinută responsabilă în vreun fel pentru modificările aduse. Accesând pagina Termenilor şi Condiţiilor puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi, valabilă şi aplicabilă la momentul accesării.

1.3. Termenii şi Condiţiile expuse mai jos se completează cu prevederile Regulamentului de funcţionare a Programului MultiBonus.

1.4. Produsele şi serviciile furnizate de site-ul www.multibonus.ro sunt rezervate doar persoanelor care au împlinit 18 ani.

2. Scopul site-ului şi neangajarea răspunderii

2.1. Scopul acestor Termeni şi Condiţii este de a defini şi reglementa condiţiile de utilizare a acestui site, de înregistrare şi creare a unui Cont de către Utilizatori, precum şi termenii şi condiţiile aplicabile produselor şi/sau serviciilor oferite persoanelor fizice de către MOL Romania prin intermediul site-ului www.multibonus.ro în cadrul programului de loialitate MultiBonus.

2.2. MOL Romania nu garantează în niciun fel funcţionarea continuă a site-ului, calitatea site-ului din punct de vedere tehnic şi funcţional, ori lipsa oricăror malware (viruşi sau alte programe similare) care ar putea exista pe site, independent de voinţa MOL Romania. Astfel, MOL Romania nu va putea fi ţinută răspunzătoare în niciun fel pentru niciun fel de daune directe sau indirecte suferite sau invocate de Utilizatori provenind din disfuncţionalităţi ale site-ului ori de existenţa de malware pe acesta.  Acest site este furnizat ca atare, fără garanţii de orice fel.

2.3. Utilizatorul îşi poate accesa Contul 24h/zi, 7 zile/săptămână, cu excepţia perioadelor în care se efectuează lucrări de întreţinere şi/sau actualizare.

2.4. Accesul poate fi limitat ca viteză în orele de utilizare maximă, datorită capacităţii limitate de procesare a sistemului informatic pe care rulează aplicaţia. Utilizatorul înţelege că mai mulţi Utilizatori conectaţi simultan pot determina scăderea vitezei de răspuns a aplicaţiei indiferent de viteza de download garantată de către furnizorul de servicii de internet Utilizatorului.

2.5. MOL Romania va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea site-ului de către Utilizatori în condiţii de securitate şi confidenţialitate. MOL Romania poate oricând suspenda sau întrerupe furnizarea site-ului, cu efect imediat şi fără un anunţ prealabil, în scopul efectuării unor actualizări, reparaţii sau lucrări de întreţinere sau în scopul îmbunătăţirii performantelor site-ului, fără a avea vreo răspundere în acest sens. De asemenea MOL Romania îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge, temporar sau permanent, în orice moment, porţiuni din conţinutul site-ului. MOL Romania va nu va putea fi ţinută răspunzătoare în niciun fel pentru niciun fel de daune directe sau indirecte suferite sau invocate de Utilizatori provenind din accesarea abuzivă şi ilegală a site-ului de natură să compromită securitatea şi confidenţialitatea acestuia, persoanele răspunzătoare pentru astfel de fapte urmând a răspunde conform legii.

2.6. În caz de folosire abuzivă sau neautorizată a aplicaţiilor, precum şi de nerespectare a oricăror obligaţii prezentate aici, MOL Romania îşi rezervă dreptul de a limita, suspenda sau anula, fără preaviz, accesul anumitor Utilizatori la site sau Cont. Este strict interzisă folosirea unor programe de calculator, aplicaţii şi/sau orice fel de metode în vederea interogării site-ului ori în vederea generării de comenzi automate sau orice alte acţiuni similare care sunt de natură să afecteze funcţionalitatea site-ului în orice fel sau care s-ar putea manifesta ca un atac asupra site-ului.

2.7. Site-ul poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri/pagini de internet pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni şi condiţii de utilizare specifici acestora, astfel cum sunt aceştia specificaţi pe site-urile/paginile respective, MOL Romania nefiind răspunzătoare şi neasumându-şi nicio obligaţie pentru conţinutul respectivelor site-uri şi/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea. Includerea legăturilor sau trimiterilor este făcută de regulă pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului. Întrucât MOL Romania nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se va putea face trimitere, după caz, Utilizatorul accesează acele site-uri şi/sau le foloseşte produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc şi pe propria răspundere.

3. Drepturile MOL Romania asupra site-ului

3.1. Întregul conţinut al site-ului www.multibonus.ro, incluzând, dar fără a se limita la date, statistici, texte, imagini, grafice, programe, elemente de grafică web, precum şi orice alte date şi aplicaţii, sunt proprietatea MOL Romania sau a Grupului MOL şi/sau a partenerilor acestora, cu excepţia cazurilor menţionate expres pe site, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială.

3.2. MOL Romania garantează Utilizatorilor acces limitat, în interes personal, pe site-ul www.multibonus.ro şi nu le conferă dreptul de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale, contrare intereselor MOL Romania sau Grupului MOL, ori în scopul republicării, distribuirii totale sau parţiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al MOL Romania. Nerespectarea interdicţiilor de mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare

3.3. Orice încercare de a accesa Contul altui Utilizator sau de a modifica conţinutul site-ului www.multibonus.ro sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul www.multibonus.ro, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului www.multibonus.ro şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

3.4. MOL Romania are dreptul să excludă din Programul MultiBonus şi/sau să anuleze din Contul Utilizatorilor Punctele acumulate până la acea dată în cazul Utilizatorilor care nu au efectuat nicio Tranzacţie de acumulare de puncte în ultimele 12 luni consecutive.

4. Definitii

Termenii folosiţi în prezentul act vor avea următorul înţeles:MultiBonus.ro site-ul www.multibonus.ro inclusiv orice secţiune sau subpagină a acestuia. Site-urile şi/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparţin unor terţi şi care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.multibonus.ro nu fac obiectul şi nici nu intră în sfera acestei definiţii.

Programul MultiBonus sau MultiBonus programul de fidelitate creat şi operat de către MOL Romania Petroleum Products S.R.L., în cadrul căruia Deţinătorii de carduri MultiBonus pot acumula puncte în funcţie de valoarea cumpărăturilor efectuate în staţiile MOL din România şi pot ceda punctele de fidelitate pentru bunuri şi servicii oferite în staţiile MOL din România, respectiv prin intermediul MultiBonus.ro.

Regulamentul de funcţionare a Programului MultiBonus termenii şi condiţiile generale stabilite de MOL Romania care reglementează funcţionarea Programului MultiBonus.

Utilizator orice persoană fizică, în vârstă de cel puţin 18 ani, cu capacitate de exerciţiu deplină, care accesează site-ul www.multibonus.ro fiind interesată de datele, informaţiile, produsele şi/sau serviciile furnizate de MOL Romania prin intermediul site-ului; precum şi orice persoană fizică care se înregistrează pe site-ul www.multibonus.ro, care comandă/cedează puncte de fidelitate pentru produse şi/sau servicii disponibile în Catalogul MultiBonus sau pe site, fiind oferite de către MOL Romania şi Partenerii acesteia pe durata programului de loialitate, în funcţie de campaniile promoţionale periodice desfăşurate în cadrul acestuia, ori efectuează o Tranzacţie, prin intermediul site-ului www.multibonus.ro .

MOL Romania societatea comercială MOL Romania Petroleum Products S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Cluj-Napoca,  Bulevardul 21 decembrie 1989, nr.77, etaj 1, cladirea C-D The Office, camera C1.1, jud. Cluj, România, înregistrată cu nr. J12/729/2000 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, cod TVA RO 7745470, capital social: 242.154.900 lei, înscrisă în Registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. 2374, Telverde: 0800.800.665; e-mail: contact@molromania.ro, căsuţa poştală: CP 110 OP 4 Bucureşti.

Termeni şi Condiţii prevederile din acest document, create de MOL Romania, definesc condiţiile şi regulile pe care Utilizatorul trebuie să le respecte în utilizarea site-ului www.multibonus.ro . Acestea sunt aplicabile în egală măsură la înscrierea fiecăruia dintre Utilizatori pe site-ul www.multibonus.ro prin completarea Formularului de înscriere on-line în Programul MultiBonus, la înregistrarea Utilizatorului şi crearea unui Cont dedicat acestuia prin completarea Formularului de înregistrare, precum şi la efectuarea oricăror şi tuturor Tranzacţiilor, prin intermediul site-ului www.multibonus.ro.

Formular de înscriere este formularul completat şi transmis prin intermediul aplicaţiei disponibile pe site-ul www.multibonus.ro de către Utilizator către MOL Romania, pe baza căruia MOL Romania înscrie Utilizatorul în Programul MultiBonus şi îi emite acestuia Cardul nominal MultiBonus.

Formular de înregistrare este formularul completat şi transmis prin intermediul aplicaţiei disponibile pe site-ul www.multibonus.ro de către un Utilizator către MOL Romania, pe baza căruia MOL Romania creează un Cont individual şi uşor accesibil prin intermediul www.multibonus.ro. Utilizatorul care solicită crearea unui Cont individual trebuie să fie înscris în Programul MultiBonus şi să deţină al unui Card MultiBonus anterior completării şi transmiterii Formularului de înregistrare.

Formular de comandă este formularul disponibil pe site-ul www.multibonus.ro, completat de către un Utilizator, titular al unui Cont, pe baza căruia se comandă on-line produse şi/sau servicii disponibile în Programul MultiBonus, prin intermediul site-ului www.multibonus.ro.

Card nominal este cardul care poartă logo-ul programului şi este adaptat cerinţelor programului MultiBonus. Cardurile nominale au inscripţionate numele şi prenumele Deţinătorului de card, seria cardului, termenul de valabilitate şi se pot utiliza atât pentru acumularea cât şi pentru cedarea Punctelor de fidelitate. Cardurile nominale trebuie semnate de către Deţinătorul de card.

Punct de fidelitate este moneda internă a programului, valabilă 3 ani calendaristici de la data unei Tranzacţii de acumulare de puncte. Punctele de fidelitate MultiBonus sunt valabile doar în cadrul programului MultiBonus şi nu pot fi cumulate cu alte acţiuni promoţionale, cu excepţia cazului în care Catalogul sau ofertele speciale asigură o posibilitate expresă pentru aceasta.

Numarul Minim de puncte reprezintă un număr de 200 puncte MultiBonus ce trebuie să rămână în contul Utilizatorului pentru ca un transfer de puncte online către alt Utilizator să poată fi aprobat.

Cedarea punctelor este operaţiunea prin care are loc preschimbarea Punctelor MultiBonus în cadouri, produse sau servicii în urma unei comenzi lansate de către Utilizator prin intermediul site-ului MultiBonus.ro.

Partener este orice persoană juridică care participă în program în calitate de emitent de Puncte de fidelitate MultiBonus şi/sau acceptă ca modalitate de plată integrală sau parţială Puncte de fidelitate MultiBonus, ori oferă alte avantaje financiare sau de altă natură Utilizatorilor posesori de card MultiBonus, orice persoană juridică membru al grupului MOL, precum şi orice persoană juridică în care un membru al grupului MOL deţine acţiuni sau părţi sociale.

Tranzacţie este operaţiunea individuală prin care se comandă produse şi/sau servicii de către un Utilizator prin intermediul site-ului şi se cedează Puncte de fidelitate, ori se verifică numărul de puncte existente într-un Cont MultiBonus, ori se acumulează Puncte de fidelitate la staţiile MOL Romania, indiferent de numărul de produse sau servicii pe care le implică operaţiunea în cauză, fără a se limita însă la acestea.

Catalogul MultiBonus catalogul periodic al Programului MultiBonus, care conţine produse-cadou şi prezintă oferta Partenerilor Programului MultiBonus sau oricare dintre cataloagele cu oferte suplimentare disponibile în cadrul Programului MultiBonus.

Cont este un cont aferent unui Card nominal şi serveşte pentru înregistrarea şi contabilizarea Tranzacţiilor efectuate cu acel card.

Cont de Utilizator este un cont individual dedicat unui Utilizator care se înregistrează on-line pe site-ul www.multibonus.ro şi care poate fi accesat de către Utilizator folosindu-se de un nume de Utilizator şi o parolă. În Contul de Utilizator se vor publica Tranzacţiile efectuate de către Utilizator în ultimele 3 luni.

5. Înscrierea on-line în Programul MultiBonus

5.1. Utilizatorii se pot înscrie în Programul MultiBonus prin completarea on-line a Formularului de înscriere şi finalizării aplicaţiei de înscriere conform instrucţiunilor acestora disponibile pe site-ul MultiBonus.ro.

5.2. Înainte de a completa Formularul de înscriere on-line şi de a-l transmite, Utilizatorul va confirma că acceptă aceşti Termeni şi Condiţii şi va preciza dacă este de acord sau nu cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile menţionate de MOL Romania. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu Termenii şi Condiţiile şi cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, Utilizatorul nu va putea participa la programul MultiBonus. Înainte de a transmite on-line Formularul de înscriere, MOL Romania acordă Utilizatorului posibilitatea de a corecta datele introduse în Formularul de înscriere.

5.3. Informaţiile completate de către Utilizator în cuprinsul Formularului de înscriere trebuie să fie reale şi complete. Optând pentru înregistrare, Utilizatorul se obligă să completeze corect şi complet Formularul de înscriere, furnizând corect numele, adresa şi celelalte informaţii solicitate în vederea înscrierii în Program şi emiterii/expedierii Cardului nominal MultiBonus.

5.4. MOL Romania nu este răspunzătoare pentru corectitudinea datelor oferite de Utilizatori în Formularul de înscriere, iar răspunderea sa nu va putea fi angajată sub nicio formă pentru orice fapt derivând din neexecutarea corespunzătoare a obligaţiilor de către Utilizatori conform Termenilor şi Condiţiilor sau pentru fapte şi/sau consecinţe ce se datorează direct şi/sau indirect încălcării de către Utilizatori a obligaţiei de a furniza corect şi complet datele solicitate prin Formularul de înscriere, ori prin intermediul celorlalte formulare disponibile pe site.

5.5. Fiecare Utilizator are dreptul să deţină şi să utilizeze un singur Card MultiBonus. Cardurile aferente sunt nominale şi pot fi utilizate doar de către persoana titulară. MOL Romania nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru eventualele pagube cauzate de pierderea sau furtul Cardului, chiar şi după ce evenimentul a fost anunţat.

5.6. Cardul nominal se va expedia, în mod gratuit Utilizatorului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data completării şi transmiterii on-line a formularului de înscriere, dacă datele din formularul de înscriere au fost furnizate complet şi corect, la adresa de corespondenţă menţionată în formularul de înscriere şi numai pe teritoriul României.

6. Crearea şi activarea unui Cont de Utilizator în site-ul MultiBonus.ro

6.1. Utilizatorii care s-au înscris în Programul MultiBonus şi care au primit Cardul nominal, îşi pot crea un Cont de Utilizator în site-ul MultiBonus.ro. Pentru crearea Contului, Utilizatorul trebuie să completeze Formularul de înregistrare cu următoarele informaţii: adresa de email, seria Cardului nominal şi data naşterii. Contul va fi creat în site-ul MultiBonus.ro numai dacă Cardul nominal este activ şi data naşterii este identică cu cea furnizată la înscrierea în Programul MultiBonus.

6.2. Utilizatorul va fi înştiinţat de către MOL Romania cu privire la înfiinţarea Contului de Utilizator prin email. Mesajul va conţine numele de utilizator şi parola Contului de Utilizator, precum şi un link pentru activarea acestuia. Utilizatorul va putea accesa Contul numai după ce şi-l va activa prin apăsarea link-ului furnizat în email.

6.3. Utilizatorul va fi înştiinţat de către MOL Romania cu privire la activarea Contului de Utilizator prin email.

6.4. Înainte de a finaliza completarea Formularului de înregistrare şi de a-l transmite, Utilizatorul va confirma că acceptă aceşti Termeni şi Condiţii. Dacă nu este de acord cu Termenii şi Condiţiile, Utilizatorul nu îşi va putea crea Cont de Utilizator în site-ul MultiBonus.ro.

6.5. MOL Romania nu este răspunzătoare pentru corectitudinea datelor oferite de Utilizatori în Formularul de înregistrare, iar răspunderea sa nu va putea fi angajată sub nicio formă pentru orice fapt derivând din neexecutarea corespunzătoare a obligaţiilor de către Utilizatori conform Termenilor şi Condiţiilor sau pentru fapte şi/sau consecinţe ce se datorează direct şi/sau indirect încălcării de către Utilizatori a obligaţiei de a furniza corect şi complet datele solicitate prin Formularul de înregistrare, ori prin intermediul celorlalte formulare disponibile pe site.

6.6. Fiecare Utilizator are dreptul să deţină şi să utilizeze un singur Cont de Utilizator. Conturile de Utilizator sunt nominale şi pot fi utilizate doar de către persoana titulară. Prin accesarea Contului şi utilizarea parolei personale Utilizatorul este responsabil pentru toate acţiunile care decurg din folosirea acestora. MOL Romania nu va putea fi făcută responsabilă pentru consecinţele survenite în urma neglijenţei Utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea Contului de Utilizator şi parolei sale. Mai mult, MOL Romania nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru eventualele pagube cauzate de utilizarea neautorizată a Contului de Utilizator prin folosirea parolei, chiar şi după ce evenimentul a fost anunţat.

7. Cedarea Punctelor de fidelitate şi efectuarea altor Tranzacţii prin intermediul Contului de Utilizator.

7.1. În cazul cedării Punctelor de fidelitate pentru produse şi/sau servicii, Punctele de fidelitate sunt retrase din Cont. Punctele vor fi retrase efectiv numai după ce validarea comenzii transmise de către Utilizator cu privire la produsele şi/sau serviciile respective a fost confirmată de către operatorii MOL Romania prin afişare în Contul de Utilizator.

7.2. Prin accesarea Contului său Utilizatorul poate ceda Punctele de fidelitate pentru următoarele produse şi/sau servicii:

– pentru produsele şi/sau serviciile prezentate exclusiv în Catalogul MultiBonus în vigoare;

– pentru alte produse şi/sau servicii disponibile (numai) pe site-ul www.multibonus.ro , oferite în cadrul promoţiilor speciale în cadrul Programului MultiBonus.

7.3. Produsele şi/sau serviciile se pot obţine: integral pe bază de Puncte de fidelitate acumulate în Cont sau în construcţia Puncte + numerar. Valoarea fiecărui produs, în Puncte sau în combinaţia Puncte + numerar, este menţionată în Catalog ori în dreptul fiecărui produs şi/sau serviciu pe site, după caz.

7.4. Aceşti Termeni şi Condiţii sunt stocaţi de către MOL Romania şi sunt accesibili Utilizatorului pe site, putând fi accesaţi pe site şi după validarea comenzii şi intervenirea între părţi a acordului de cedare a Punctelor de fidelitate contra bunurilor şi/sau serviciilor disponibile pe site.

7.5. În situaţia modificării Termenilor şi Condiţiilor, modificările intervenite nu se vor aplica Tranzacţiilor care au fost încheiate între MOL Romania şi Utilizatori sub egida Termenilor şi Condiţiilor anteriori.

7.6. Întrucât MOL Romania nu poate garanta disponibilitatea permanentă în stoc a tuturor produselor şi/sau disponibilitatea tuturor serviciilor prezentate pe site sau în Catalog, în situaţia în care produsele şi/sau serviciile comandate nu (mai) sunt disponibile în stocul/oferta MOL Romania, fie ca urmare a epuizării stocului la nivelul MOL Romania sau al Partenerilor acesteia, fie din alte motive, MOL Romania va refuza să confirme comanda şi implicit procesarea comenzii, fără a putea fi ţinută responsabilă. Într-o asemenea situaţie, Utilizatorul este invitat să formuleze o comandă nouă cu privire la alte produse şi/sau servicii în funcţie de numărul de Puncte de fidelitate disponibile.

7.7. Transferul punctelor de pe un Card MultiBonus pe un altul se poate realiza numai pe site-ul www.multibonus.ro , la cererea Utilizatorului care deține punctele care se transfera. Utilizatorul are posibilitatea de a transfera orice număr de Puncte, cu condiţia ca în contul său să rămână un Numar Minim de 200 puncte MultiBonus. Numarul Minim de puncte este disponibil pentru tranzacţiile de cedare de puncte efectuate în staţiile din reţeaua MOL. Numărul Minim de puncte nu poate fi transferat online către alţi Utilizatori.

7.8.Punctele vor fi transferate in Contul destinatar in maxim 3 zile lucrătoare, dar numai daca numărul de Puncte disponibil in Contul donator la momentul procesării cererii de transfer este mai mare sau egal cu numărul de Puncte transferat.

8. Procedura de comanda online pentru  produse şi/sau servicii. Livrarea produselor

8.1. Pentru a comanda produsele şi/sau serviciile, Utilizatorul va completa datele solicitate în Formularul de comandă afişat pe site şi va transmite comanda în conformitate cu aplicaţia de pe site-ul www.multibonus.ro .9.2. Pentru a comanda produse din Catalog, Utilizatorul se va înregistra pe site-ul www.multibonus.ro cu datele de identificare pentru programul MultiBonus.

8.2. Produsele şi/sau serviciile vor putea fi obţinute pe bază de comandă on-line numai prin completarea Formularului de comandă şi finalizarea aplicaţiei disponibile pe site în acest sens.

8.3. Înainte de a finaliza şi transmite comanda, MOL Romania acordă Utilizatorului posibilitatea de a corecta datele introduse în Formularul de comandă sau de a renunţa total sau parţial la comandă.

8.4. MOL Romania nu este răspunzătoare pentru corectitudinea şi acurateţea datelor completate de Utilizator în Formularul de comandă. Utilizatorul este singurul responsabil şi singurul care va suporta consecinţele directe şi/sau indirecte ale încălcării obligaţiei de a completa în mod corect şi complet datele solicitate prin Formularul de comandă, precum şi prin intermediul celorlalte formulare disponibile pe site.

8.5. În funcţie de ordinea primirii Formularelor de comandă şi de volumul de comenzi primite, în cel mai scurt timp de la momentul primirii Formularului de comandă completat în conformitate cu prevederile prezentului document, MOL Romania va confirma sau respinge comanda primită, prin afişare în Contul nominal al Utilizatorului şi/sau prin email, în funcţie de existenţa sau lipsa produselor comandate pe stoc şi/sau disponibilitatea sau indisponibilitatea serviciilor. În cazul unei comenzi validate, MOL Romania va începe neîntârziat procesarea acesteia, stadiul procesării comenzii putând fi consultat de către Utilizator vizualizându-se mesajele postate periodic de MOL Romania în Contul Utilizatorului in sectiunea Comenzi, în dreptul comenzii respective şi/sau în căsuța de mesaje a Utilizatorului de pe site-ul www.multibonus.ro.

8.6. Fără a putea fi ţinută responsabilă sub nicio formă, MOL Romania nu va valida/va înceta să proceseze orice comandă care se va dovedi că nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul document, precum şi celelalte condiţii impuse prin aplicaţia de comandă propriu-zisă disponibilă pe site, conţine date vădit eronate, a fost formulată cu vădită rea-credinţă sau a fost formulată de un Utilizator care anterior a mai transmis Formulare de comandă, fără a ridica ulterior produsele comandate etc.

8.7. Data la care se confirmă validarea comenzii de către MOL Romania reprezintă data încheierii contractului între MOL Romania şi Utilizator, având ca obiect cedarea Punctelor de fidelitate pentru produse şi/sau servicii. În consecinţă, până la confirmarea comenzii de către MOL Romania, nu există nicio relaţie contractuală între Utilizator şi MOL Romania având ca obiect furnizarea produselor şi/sau serviciilor comandate, iar MOL Romania nu are nicio obligaţie în legătură cu acest aspect.

8.8. Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

8.9. MOL Romania nu poate garanta disponibilitatea în stoc a tuturor produselor şi/sau disponibilitatea tuturor serviciilor prezentate pe site sau în Catalog, chiar şi după momentul validării comenzii. În cazul produselor ieşite din fabricaţie şi/sau care nu se mai află în stoc ori a serviciilor ce nu mai sunt disponibile, cu privire la care MOL Romania a confirmat comanda, MOL Romania îşi rezervă dreptul:

– de a anula comanda Utilizatorului, reîncărcând punctele cedate în termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data cedării punctelor sau

– de a oferi, în locul produsului/serviciului indisponibil unul similar sau de o calitate mai bună

– de a bloca posibilitatea de a le comanda pe viitor, afisand pe site-ul www.multibonus.ro lista produselor indisponibile despre care exista informatii din partea tertilor.

8.10. În cazul produselor ieşite din fabricaţie şi/sau care nu se mai află în stoc ori a serviciilor ce nu mai sunt disponibile, cu privire la care MOL Romania a confirmat comanda, MOL Romania are obligaţia de a anunţa Utilizatorii prin afişarea pe site-ul MultiBonus a listei cu produse care nu sunt disponibile pentru comanda,, imediat după ce primeşte informări referitor la disponibilitatea acestora din partea Partenerilor MOL Romania

8.11.Pentru a intra în posesia produselor şi/sau serviciilor Utilizatorul se va prezenta la staţia MOL Romania selectată prin intermediul Formularului de comandă, cu următoarele documente: copie Formular de comandă produs MultiBonus online, actul de identitate şi Cardul nominal MultiBonus.  Livrarea produselor  se va face doar la staţia indicată prin Formularul de comandă produs MultiBonus online, în termen de maximum 20 zile lucrătoare de la data cedării punctelor. Nu se va accepta decât o singură adresă de livrare pentru fiecare comandă, indiferent de numărul de produse solicitate prin respectiva comandă.

8.12. MOL Romania nu este responsabilă pentru întârzierile la livrare a produselor care se obţin pe bază de comandă datorate terţilor sau datorate cauzelor de forţă majoră.

8.13. În cazul produselor pentru care este necesară plata unei sume de bani, aceasta se va achita la înmânarea produselor, eliberându-se un bon fiscal. Înmânarea produselor se face doar personal către Utilizatorul care a comandat produsele/serviciile sau către persoana împuternicită, în scris, de către aceasta.

8.14. La primirea produsului, Utilizatorul va completa şi semna o dovadă de primire.

8.15. Copia mesajului de confirmare a comenzii primit prin email şi/sau copia Formularului de comandă, bonul fiscal/chitanţa reprezintă singurele dovezi în soluţionarea oricărei obiecţii legate de modul de executare a comenzii. Obiecţiile pot fi luate în considerare doar dacă sunt prezentate în termen de 90 zile calendaristice de la data cedării punctelor.

8.16. Dacă Utilizatorul din orice motiv, nu preia produsul în termen de 30 zile de la data comunicată pentru înmânare, acesta va fi restituit Serviciului de Relaţii cu Clienţii. Punctele cedate pentru acest produs rămân deduse din Contul Utilizatorului până la contactarea Serviciului Relaţii cu Clienţii de către Utilizator (a se vedea Regulamentul de funcţionare a Programului MultiBonus).

9. Descrierea şi garanţia produselor şi/sau serviciilor.

9.1. Produsele şi/sau serviciile sunt oferite după cum sunt prezentate şi în limita stocului existent/ofertei disponibile din partea Partenerilor MOL Romania. Gama de produse şi/sau servicii disponibile pe site-ul www.multibonus.ro şi/sau care figurează în Catalog se poate schimba. Pe site-ul www.multibonus.ro vor fi disponibile în schimbul Punctelor de fidelitate, pe perioade de timp limitate, anumite produse care nu figurează în Catalog.

9.2. Pe durata valabilităţii Catalogului, precum şi a celorlalte oferte disponibile un timp limitat pe site-ul www.multibonus.ro, în cazul acestora pe perioada expres specificată, valoarea în puncte a produselor şi/sau serviciilor prezentate în Catalog sau pe site nu se schimbă. MOL Romania îşi rezervă totuşi dreptul ca, în cazurile motivate sau în cazul editării unui nou catalog, să modifice valoarea în puncte a produselor şi/sau serviciilor, să introducă produse şi/sau servicii noi sau să elimine produse şi/sau servicii din oferta anterior disponibilă pe site.

9.3. Oferta prezentată în calendarul de promoţii este valabilă doar în luna şi doar pentru produsul/serviciul indicat.

9.4. MOL Romania nu oferă nicio garanţie, nici în mod expres, nici implicit, în ceea ce priveşte, inclusiv, dar fără limitare la, conţinutul, materialele şi/sau produsele/serviciile de pe site precum şi potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site şi cumpărarea produselor se face pe propriul risc.

9.5. Imaginile sunt prezentate pe site, precum şi în Catalog, cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod (culoare, accesorii, aspect etc.). MOL Romania şi Partenerii săi îşi rezervă dreptul să modifice specificaţiile tehnice ale produselor fără o notificare prealabilă.

9.6. Conţinutul site-ului/Catalogului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcătuit în strânsă colaborare cu reprezentanţii mărcilor respective în Romania. Din acest motiv MOL Romania nu îşi asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor/serviciilor prezentate pe site, acestea fiind identice cu cele puse la dispoziţia MOL Romania de către reprezentanţii fiecărei mărci.

9.7. Produsele se află in ambalajul original, sigilat, al producătorului şi sunt asigurate pe tot parcursul transportului, până la livrare.

9.8. Transportul si livrarea produselor, la statia MOL Romania selectata ,se efectuează în mod gratuit.

9.9. Produsele comandate prin intermediul acestui site în cadrul programului MultiBonus beneficiază de garanţia practicată de furnizorul fiecărei mărci în parte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Astfel, fiecare produs va fi însoţit de certificatul de garanţie al producătorului, după caz, care asigură direct sau prin reprezentanţii săi service pentru produsul respectiv (a se vedea Regulamentul de funcţionare a Programului MultiBonus).

10. Tranzacţii eronate

10.1. MOL Romania este îndreptăţită să corecteze tranzacţiile eronate (Puncte acordate sau retrase în mod eronat) contabilizate în Contul Utilizatorului.

11. Procedura de depunere şi soluţionare a plângerilor şi sesizărilor primite din partea Utilizatorilor

11.1. Orice Utilizator poate depune o plângere sau sesizare care priveşte sau are legătură cu produsele şi/sau serviciile oferite de MOL Romania în cadrul programului MultiBonus prin intermediul site-ului MultiBonus.ro, în termen de maxim 20 zile de la data producerii evenimentului şi/sau apariţiei cazului sesizat, cu excepţia cazului în care în cuprinsul prezentului se precede altfel.

11.2. De asemenea, Utilizatorii au posibilitatea să transmită MOL Romania oricând plângeri şi/sau sesizări cu privire la activităţile cu aparenţă nelegală desfăşurate de un Utilizator al site-ului care privesc şi/sau au legătură cu programul MultiBonus.

11.3. Plângerile vor fi depuse prin intermediul adresei de e-mail: contact@molromania.ro sau folosind formularul de contact de pe site-ul MultiBonus.ro.

11.4. Plângerile şi/sau sesizările transmise către MOL Romania vor include datele de identificare a Utilizatorului, Contul de Utilizator, datele Cardului acestuia (daca reclamaţia sau sesizarea priveşte o anumită Comandă), precum şi orice alte date necesare MOL Romania în vederea identificării evenimentului sesizat şi/sau a comenzii (după caz) şi o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încât MOL Romania să o poată soluţiona în cel mai scurt timp posibil.

11.5. Plângerile/sesizările vor fi analizate şi vor primi răspuns în termen de maxim 20 zile lucrătoare de la primirea acestora de către MOL Romania, în cazul în care au fost însoţite de un set complet de date necesare identificării Utilizatorului, comenzii şi/sau a problemei. În situaţia în care petentul nu a transmis către MOL Romania toate datele necesare identificării problemelor semnalate şi soluţionării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înştiinţat de către MOL Romania cu privire la informaţiile lipsă, urmând ca termenul de soluţionare de mai sus să fie prelungit corespunzător.

12. Legea aplicabilă. Litigii

12.1. Drepturile şi obligaţiile părţilor, menţionate în prezentul act, precum şi toate efectele juridice pe care acesta le produce sunt guvernate de legea română.

12.2. Orice litigiu care are ca obiect o dispută apărută în legătură cu aceşti Termeni şi Condiţii urmează a fi soluţionat de instanţele competente de drept comun din Bucureşti. Alegerea competenţei este în favoarea ambelor părţi.