{{-- content goes here from dom --}}
Preferințele tale privind stocarea cookie-urilor
MOL Romania utilizează cookies pentru a imbunătăți structura și conținutul paginilor noastre de Internet, experiența ta ca vizitator și pentru a-ți transmite mesaje de publicitate cât mai relevante. Prin click pe "Da, accept" ești de acord cu utilizarea modulelor de cookies esențiale funcționării site-ului, cookies de publicitate și analitice. Poți oricând modifica preferințele tale dând click pe butonul "Modific setările". Pentru mai multe detalii despre cookie-uri, te rugăm să dai click aici.


Preferințele tale privind stocarea cookie-urilor

MOL Romania utilizează cookies pentru a imbunătăți structura și conținutul paginilor noastre de Internet, experiența ta ca vizitator și pentru a-ți transmite mesaje de publicitate cât mai relevante. Modifică preferințele tale alegând unul din nivelurile de cookies de mai jos. Pentru mai multe detalii despre cookie-uri, te rugăm să dai click aici.

Aceste cookies sunt esențiale și necesare pentru funcționarea corectă a website-ului. Modulele de cookie cuprinse sunt:

 • Cookies de sesiune, temporare
 • Cookies esențiale pentru funcționare a website-ului

Nu se vor stoca:

 • Cookies de publicitate de tip remarketing, în baza intereselor și preferințelor tale în afara website-ului (de ex. în Social Media) sau în baza interacțiunilor tale cu paginile website-ului nostru
 • Cookies analitice ce permit citirea interacțiunilor tale cu paginile website-ului nostru, în baza cărora îți putem oferi oferte personalizate (în cazul în care ți-ai exprimat acordul într-un proces de înregistrare, de exemplu)

Prin această opțiune, vei permite:

 • Cookies de sesiune, temporare
 • Cookies esențiale pentru funcționare a website-ului
 • Cookies analitice pentru analize statistice anonimizate
 • Cookies de publicitate de tip remarketing, în baza intereselor și preferințelor tale în afara website-ului (de ex. în Social Media)

Prin această opțiune, nu vei permite:

 • Cookies analitice ce permit citirea interacțiunilor tale cu paginile website-ului nostru, în baza cărora îți putem oferi oferte personalizate (în cazul în care ți-ai exprimat acordul într-un proces de înregistrare, de exemplu)

Prin această opțiune, vei permite:

 • Cookies de sesiune, temporare
 • Cookies esențiale pentru funcționare a website-ului
 • Cookies analitice pentru analize statistice anonimizate
 • Cookies de publicitate de tip remarketing, în baza intereselor și preferințelor tale în afara website-ului (de ex. în Social Media)
 • Cookies analitice ce permit citirea interacțiunilor tale cu paginile website-ului nostru, în baza cărora îți putem oferi oferte personalizate (în cazul în care ți-ai exprimat acordul într-un proces de înregistrare, de exemplu)

Politica de cookies

Stații Mol

Protectia datelor cu caracter personal

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 1. INFORMAREA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prin prezenta vă informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și despre drepturile dumneavoastră conform Regulamentului (UE) 679/2016 – Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), Legii de punere în aplicare a prevederilor GDPR și cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

MOL România – Operator de date cu caracter personal

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul Programului MultiBonus, atât prin intermediul website-ului www.multibonus.ro, cât și în cadrul sistemelor de evidență a datelor separate de acest website, revine MOL România Petroleum Products S.R.L., cu sediul în Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, Clădirea C-D The Office, Cluj-Napoca, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J12/729/2000 denumită în continuare "MOL România").

În înțelesul acestui document, prin Grupul MOL se înțelege grupul de companii afiliate MOL Hungarian Oil&Gas Public Limited Company din Ungaria.

Sunt operatori asociați de Date Personale: (i) MOL România (organizarea și derularea Programului), (ii) MOL Hungarian Oil & Gas Public Limited Company (realizarea de analize/studii și sistemul de supraveghere video), (iii) Multipont Program Zrt. (servicii suport pentru sistemul informatic, localizat in Ungaria). Drepturile prevăzute de lege pot fi exercitate cu privire la și în raport cu fiecare dintre operatorii identificați în Formular.

1.1          Categorii de Date Personale prelucrate: (i) date de identificare: nume, prenume, data nașterii, semnatură, identificatori IT, adresa IP, cookies; (ii) date de contact: nr de telefon, e-mail; (iii) convorbirile telefonice, vocea; (iv) date de tranzacționare: istoricul tranzacțiilor și al bunurilor achiziționate din stațiile MOL, istoricul comenzilor plasate din Catalogul MultiBonus, stațiile MOL în care au fost efectuate tranzacțiile, obiceiuri de consum și preferințe derivate din analiza tranzacțiilor; (v) pentru respectarea obligațiilor fiscale în cazul acordării unor premii peste valoarea prevăzută de Codul fiscal: CNP, serie și număr CI.

 

Scopurile și temeiul juridic al prelucrării. Prelucrăm Datele Personale ale Participantului:

în scopul înscrierii Participantului în Programul MultiBonus - acoperă: înscrierea/ participarea la Program în vederea emiterii și/sau refacerii cardului, personalizării cardului, acumulării și cedării de puncte de loialitate și pentru orice alte operațiuni necesare derulării Programului, conform Regulamentului Programului. Prelucrarea Datelor Personale este necesară pentru derularea Programul MultiBonus conform Regulamentului, cu alte cuvinte pentru executarea contractului;  

în scopul informării Participantului despre produsele și serviciile dezvoltate de MOL România, prin diverse mijloace de comunicare: e-mail, telefon, SMS, aplicații mobile etc. Temeiul prelucrării este interesul legitim al al operatorului de a oferi clienților săi accesul la o serie de noutăți și informații relevante legate de produsele și serviciile MOL România. Participantul se poate dezabona în orice moment accesând butonul ”Dezabonare”;

în scopul realizării de diverse analize/studii de piață/sondaje despre Programul MultiBonus și despre produsele și serviciile dezvoltate de MOL România și/sau de alte companii din cadrul Grupului MOL în vederea îmbunătățirii serviciilor. Temeiul prelucrării este interesul legitim al operatorului de a oferi clienților săi accesul la o gamă cât mai largă de servicii optimizate, particularizate pentru nevoile specifice ale clienților săi fideli;

- în scopul includerii Participantului în campanii, oferte, comunicări de marketing personalizate, adresate exclusiv clienților MultiBonus, transmise prin diverse mijloace de comunicare: e-mail, telefon, SMS, mesaj pe bonul fiscal, aplicații mobile etc.; În acest caz, MOL România nu va lua nicio decizie bazată pe prelucrare automată privind Participantul, însă va crea un profil al Participantului, pentru a permite includerea Participantului numai în campaniile și comunicările de marketing relevante pentru acesta, în principal, în funcție de: datele de utilizare a cardului (istoricul de tranzacții: serviciile sau produsele utilizate sau achiziționate de Participant, de exemplu: tipul de produs și serviciu, frecvența și valoarea achiziției etc.), vârsta și sexul Participantului.

Cu titlu de exemplu, MOL România poate analiza ce tip de apă cumpără doamnele între 35-40 ani din stațiile MOL atunci când își alimentează cu carburant mașinile, iar data viitoare MOL România poate oferi același tip de apă doamnelor din categoria de vârstă menționată (35-40 de ani), care participă în Programul MultiBonus; sau, MOL România poate trimite către Participanți un cupon de ziua lor privind tipul preferat de cafea (se analizează tranzacțiile anterioare ale Participanților pentru a identifica tipul preferat de cafea).

Temeiul prelucrării este consimțământul Participantului, în măsura în care acest consimțământ a fost acordat de către Participant prin Formularul de înscriere;

 

 

1.2 Transferul Datelor Personale

Datele Personale ale Participantului pot fi transferate către:

 1. a) Furnizorii de servicii ai MOL România: în scopul emiterii cardurilor MultiBonus, analizei vânzărilor și a altor date financiare, furnizării de servicii de marketing, de curierat și de arhivare, în deplină siguranță. Furnizorii de servicii acționează în calitate de persoane împuternicite ale MOL România, strict în baza instrucțiunilor primite. Lista entităților care prelucrează Date Personale în calitate de împuterniciți este disponibilă pe website-ul MOL România: www.multibonus.ro/imputerniciti și se actualizează periodic, ori de câte ori intervin modificări în colaborarea MOL România cu furnizorii săi.
 2. b) Consultanți externi, avocați: în vederea soluționării oricăror potențiale situații prelitigioase/litigioase;
 3. c) Instituții și autorități publice (de exemplu, autorități cu atribuții de investigare a fraudelor, poliție, instanțele judecătorești etc.), dacă este cazul, în scopul exercitării și/sau apărării oricăror drepturi și interese legale ale MOL România.

1.3. Durata de stocare a Datelor Personale

Datele Personale sunt stocate doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau dacă există o obligație legală în acest sens. Acolo unde este necesar consimțământul Participantului, Datele Personale vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului de către Participant.

În cazul în care Participantul este inactiv pentru o perioadă mai mare de 2 ani de la data ultimei tranzacții cu cardul MultiBonus într-o stație MOL de pe teritoriul României, Datele Personale vor fi șterse din aplicația Programului MultiBonus. Istoricul tranzacțiilor (date anonime) este păstrat pe o perioadă de încă 5 ani de la data inactivării cardului/ încheierea Programului MultiBonus în cadrul aplicației care generează o analiză a vânzărilor și a altor date financiare, cu rol în eficientizarea luării unor decizii de business.

Datele Personale care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform Legii Contabilității. Nu în ultimul rând, în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor legale ale MOL România, Datele Personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție sau până în momentul soluționării și finalizării eventualelor dispute/ proceduri de recuperare a prejudiciilor.

După expirarea termenelor de mai sus, Datele Personale se șterg și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale MOL România.

1.4. Drepturile Participantului privind protecția Datelor Personale

Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantul poate trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: datepersonale@molromania.ro sau (ii) prin poștă/curier la adresa sediului social al MOL România din Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, Clădirea C-D The Office, Cluj Napoca. Participantul poate solicita MOL România un model de cerere.

MOL România poate cere informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea solicitantului cererii. MOL România va furniza un răspuns Participantului, în termen de cel mult o lună de la primirea cererii. Termenul de răspuns de o lună poate fi prelungit cu două luni, atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

Pentru orice întrebări, Participantul ne poate scrie pe e-mail: datepersonale@molromania.ro.

Participantul are dreptul de a depune o plângere (i) în România, la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, (ii) în Ungaria, la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea de Informare la adresa 1125 Budapesta Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, fax: + 36-1-391-1410, e-mail : ugyfelszolgalat@naih.hu, site web: http://naih.hu/.