Regulament

Regulament

Regulament de functionare a Programului MultiBonus

Programul MultiBonus este un program de fidelitate creat şi operat de MOL România Petroleum Products S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Cluj-Napoca, Bulevardul 21 decembrie 1989, nr.77, etaj 1, cladirea C-D The Office, camera C1.1, jud. Cluj, România, înregistrată cu nr. J12/729/2000 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, cod TVA RO 7745470, capital social: 242.154.900 lei, înscrisă în Registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. 2374, Telverde: 0800.800.665; e-mail: relatiiclienti@molromania.ro, căsuţa poştală: CP 110 OP 4 Bucureşti (numită în continuare „MOL România”). În cadrul acestui program deţinătorii de carduri de fidelitate MultiBonus pot acumula puncte în funcţie de valoarea cumpărăturilor efectuate în staţiile MOL România si MOL Partener şi (mentionate in Anexa 1). Posesorii cardurilor MultiBonus pot ceda punctele de fidelitate pentru bunuri şi servicii oferite în staţiile MOL România, precum şi prin intermediul site-ului www.multibonus.ro.

 1. Definitii

1.1. Card nominal: cardul care poartă logo-ul Programului şi este adaptat cerinţelor Programului MultiBonus. Cardurile nominale au inscripţionate numele şi prenumele Deţinătorului de card, seria Cardului, termenul de valabilitate şi se pot utiliza atât pentru acumularea, cât şi pentru cedarea Punctelor de fidelitate.

1.2. Card temporar MultiBonus: cardul de hartie, inclus in formularul de inscriere MultiBonus sau generat automat in urma inscrierii online pe www.multibonus.ro, care da detinatorului de card posibilitatea de a acumula puncte de loialitate pana la emiterea cardului nominal.

1.3. Statiile MOL Romania: statii de carburant aflate pe teritoriul Romaniei, in care pot fi cedate puncte de fidelitate pentru bunuri si servicii, cu exceptia carburantului, a rovinietelor, huvinietelor, incarcarii in statie a cardurilor MOL Gift.

1.4. Statiile MOL Partener: statii de carburant aflate pe teritoriul Romaniei, in care NU pot fi cedate puncte de fidelitate pentru bunuri si servicii.

1.5. Deţinătorul de card: Orice persoană fizică care a împlinit 18 ani cel mai târziu în ziua înscrierii şi care acceptă Regulamentul de funcţionare a Programului.

1.6. Catalogul MultiBonus: Catalogul actualizat periodic al Programului MultiBonus, care conţine produse care pot fi obtinute in locul punctelor Multibonus şi prezintă oferta Partenerilor Programului MultiBonus sau oricare dintre cataloagele cu oferte suplimentare disponibile în cadrul Programului MultiBonus.

1.7. MultiBonus.ro: site-ul www.multibonus.ro, inclusiv orice secţiune sau subpagina a acestuia.

1.8. Participant sau Utilizator: Orice persoană fizică, în vârstă de cel puţin 18 ani, cu capacitate de exerciţiu deplină, care accesează site-ul www.multibonus.ro, fiind interesată de datele, informaţiile, produsele şi/sau serviciile furnizate de MOL România prin intermediul site-ului; precum şi orice persoană fizică care se înregistrează pe site-ul www.multibonus.ro, care comandă/cedează puncte de fidelitate pentru produse şi/sau servicii disponibile în Catalogul MultiBonus sau pe site-ul www.multibonus.ro.

1.9. Punct de fidelitate: Este moneda internă a Programului. Punctele de fidelitate MultiBonus sunt valabile doar în cadrul Programului MultiBonus şi nu pot fi cumulate cu alte acţiuni promoţionale, cu excepţia cazului în care Catalogul sau ofertele speciale asigură o posibilitate expresă in acest sens.

1.10. Partener Contractual MOL Multibonus: Orice persoană juridică care participă în Programul MultiBonus, în calitate de emitent de Puncte de fidelitate MultiBonus şi/sau accepta ca modalitate de plată integrală sau parţială Puncte de fidelitate MultiBonus, ori oferă alte avantaje financiare sau de altă natură Deţinătorilor de card Multibonus; orice persoană juridică membru al Grupului MOL, precum şi orice persoană juridică în care un membru al grupului MOL deţine acţiuni sau părţi sociale sau cu care Grupul MOL sau MOL Romania incheie contracte de prestari servicii in vederea bunei desfasurari a programului (productie, personalizare carduri, studii de piata, analize de date, comunicare prin mijloace electronice si fizice cu clientii etc.)

1.11. Cont: Este un cont aferent unui Card nominal care serveşte pentru înregistrarea şi contabilizarea Tranzacţiilor efectuate cu acel Card.

1.12. Cont online/Cont de Utilizator: este un cont individual dedicat unui Utilizator care se înregistrează online pe site-ul www.multibonus.ro, care poate fi accesat de către Utilizator folosindu-se de un nume de Utilizator şi o parolă. În Contul de Utilizator se vor publica Tranzacţiile efectuate de către utilizator la statiile MOL si MOL Partener cel putin în ultimele 3 luni.

1.13. Formular de înscriere: Este formularul completat şi semnat de către client, disponibil în staţiile MOL România si MOL Partener, pe baza căruia se eliberează Cardul nominal MultiBonus.

1.14. Formular de înscriere electronic: Formularul completat şi transmis prin intermediul aplicaţiei disponibile pe site-ul www.multibonus.ro de către Utilizator către MOL România, pe baza căruia MOL România înscrie Utilizatorul în Programul MultiBonus şi îi emite acestuia Cardul nominal MultiBonus.

1.15. Formular de înregistrare electronic: Formularul completat şi transmis prin intermediul aplicaţiei disponibile pe site-ul www.multibonus.ro de către un Utilizator către MOL România, pe baza căruia MOL România creează un Cont on-line, individual şi uşor accesibil, prin intermediul www.multibonus.ro. Utilizatorul care solicită crearea unui Cont individual trebuie să fie înscris în Programul MultiBonus şi să deţină un Card MultiBonus anterior completării şi transmiterii Formularului de înregistrare electronic.

1.16. Utilizarea punctelor MultiBonus sau cedarea de puncte: este operaţiunea prin care are loc preschimbarea Punctelor MultiBonus în cadouri, produse şi/sau servicii, in staţiile MOL România sau prin intermediul site-ului www.multibonus.ro.

In anumite statii MOL (statiile MOL Partener) nu pot fi cedate puncte de loialitate.

1.17. Formular de comandă: Formularul disponibil în staţiile MOL România sau pe site-ul www.multibonus.ro, pe baza căruia se comandă produse şi/sau servicii disponibile în Programul MultiBonus sau online prin intermediul site-ului www.multibonus.ro.

1.18. Tranzacţie: Operaţiunea individuală prin care se acumulează Puncte de fidelitate la staţiile MOL România, MOL Partener, se comandă produse şi/sau servicii în/din staţiile MOL România sau prin intermediul site-ului MultiBonus.ro, se cedează Puncte de fidelitate, ori se verifică numărul de puncte existente într-un Cont MultiBonus, indiferent de numărul de produse sau servicii pe care le implică operaţiunea în cauză, fără a se limita însă la acestea.

1.19. Termeni şi Condiţii de utilizare a site-ului www.multibonus.ro: prevederile create de MOL România, care definesc condiţiile şi regulile pe care  Utilizatorul trebuie să le respecte în utilizarea site-ului www.multibonus.ro, la înscrierea fiecăruia dintre Utilizatori pe site-ul www.multibonus.ro prin completarea Formularului de înscriere online, la înregistrarea Utilizatorului şi crearea unui Cont online dedicat acestuia, precum şi la efectuarea oricăror Tranzacţii, inclusiv în vederea preschimbării Punctelor MultiBonus în produse şi/sau servicii puse la dispoziţie de MOL România sau Partenerii acesteia, prin intermediul site-ului www.multibonus.ro.

 1. Înscrierea în program

2.1. Orice client al MOL România, persoană fizică care a împlinit 18 ani cel mai târziu în ziua înscrierii şi care acceptă Regulamentul de funcţionare a Programului MultiBonus poate participa la programul MultiBonus prin completarea şi semnarea unui formular de înscriere în oricare din staţiile MOL România, MOL Partener sau prin completarea unui formular de înscriere electronic disponibil pe site-ul www.multibonus.ro. Participantul trebuie să completeze formularul cu date reale şi complete (adresa trebuie să fie cea de corespondenţă, nu se acceptă căsuţa poştală). MOL România nu va lua în considerare formularele incomplete, ilizibile, nesemnate sau completate incorect.

2.2. În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (denumita in continuare “Legea nr. 677/2001”), MOL România este înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub nr. 2374. Completarea şi semnarea/transmiterea Formularului de înscriere/Formularului de înscriere electronic în Programul MultiBonus, oferirea de date şi informaţii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile în cadrul Programului MultiBonus presupun exprimarea expresă şi fără echivoc a consimţământului cu privire la prelucrarea de către MOL România a datelor colectate în vederea derulării programului Multibonus, precum si în alte scopuri de marketing, respectiv cu privire la transferul către Partenerii MOL a datelor pe durata Programului Multibonus, precum şi ulterior încetării acestuia. Totodată completarea şi semnarea formularelor Programului presupun şi consimţământul expres al clientului ca datele sale personale să fie stocate într-o bază de date a Grupului MOL în România şi Ungaria. Toate datele menţionate de participant în Formularul de înscriere/ Formularul de înscriere electronic, cât şi cele rezultate în cursul participării la Programul MultiBonus sunt colectate şi prelucrate de către MOL România şi vor putea fi folosite de către MOL România şi Partenerii săi. Prin semnarea Formularului participantul încheie un contract cu MOL România, iar ambele părţi consideră condiţiile şi normele enumerate în Regulamentul de funcţionare ca fiind obligatorii pentru ele. Pe durata derulării Programului MultiBonus, cât şi după data încetării acestuia, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, participantul poate solicita o dată pe an, cu titlu gratuit, confirmarea faptului că datele sale sunt sau nu prelucrate, poate interveni asupra datelor transmise, poate formula opoziţie împotriva prelucrării datelor pentru motive întemeiate legate de situaţia sa particulară. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ sau să fie dezvăluite unor terţi în asemenea scop. Conform Legii nr. 677/2001, participantul beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Serviciul Relaţii Clienţi, CP 110 OP 4 Bucureşti sau prin email la relatiiclienti@molromania.ro.

2.3. Persoanele juridice, posesoare de carduri de carburant MOL Gold, MOL Green, MOL Silver, UTA, DKV, EuroShell sau ai altor carduri de carburant acceptate in reteaua MOL Romania si in benzinariile MOL Partener nu pot participa la programul MultiBonus.

2.4. Serviciul Relaţii cu Clienţii MOL va fi înştiinţat în legătură cu orice modificări ale datelor personale, telefonic la nr 0800 800 665 disponibil non-stop, prin intermediul aplicaţiilor disponibile Utilizatorilor www.multibonus.ro în Conturile de Utilizator sau prin notificare scrisă la adresa MOL România Petroleum Products SRL, Bucureşti, CP 110, OP 4, sau e-mail: contact@molromania.ro.

 1. Condiţii de participare

3.1. Participarea la Program este posibilă conform prevederilor prezentului Regulament de funcţionare. MOL România îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul de funcţionare. Regulamentul Programului este disponibil la orice staţie MOL, MOL Partener şi pe www.multibonus.ro. MOL România va notifica modificarea Regulamentului prin afişare pe pagina web www.multibonus.ro.

3.2. În urma cumpărăturilor efectuate în staţiile MOL si MOL Partener din România, participantul în Programul Multibonus acumulează Puncte de fidelitate, iar Punctele astfel obţinute se pot schimba pentru produsele şi/sau serviciile disponibile în staţiile MOL Romania, cu excepţia carburantului si a vinietelor pentru Romania si Ungaria, cât şi pentru produsele şi serviciile prezentate în Catalogul MultiBonus şi pe site-ul www.multibonus.ro.

3.3. In statiile semnalizate MOL Partener nu este posibila cedarea de puncte MultiBonus, ci doar acumularea de puncte. Punctele acumulate pot fi cedate pentru obtinerea de produse din Cataloagele MultiBonus, dar si pentru produsele si serviciile disponibile in statiile mentionate in Anexa 1.

3.4. In statiile MOL Partener nu este posibila utilizarea de puncte pentru produsele prezentate in Cataloagele MultiBonus sau pentru produsele si serviciile comercializatein magazinele acestor benzinarii.

3.5. MOL România poate interzice – în cazuri excepţionale – participarea la Programul MultiBonus a uneia sau mai multora dintre staţiile sale, anunţând aceasta prin afişare în incinta staţiilor (şi pe pagină web www.multibonus.ro, de la caz la caz). In acea/acele statie/statii nu se acordă Puncte de fidelitate şi nici nu pot fi cedate Puncte în vederea obţinerii de produse sau servicii in cazul alimentării cu carburant, cumpărării din magazinele din incinta staţiilor sau utilizării serviciului de spălătorie auto.

3.6. Nu se acordă Puncte de fidelitate în cazul achiziţionării de produse cu carduri de carburant emise sau acceptate de către MOL România, cu exceptia cardului MOL Partner (anterior MOL RED) si a cardului MOL Gift (anterior MOL Blue).

3.7. MOL România poate  exclude din Program şi/sau să anuleze, din Contul clientului, Punctele acumulate până la acea dată în cazul clienţilor care nu au efectuat nicio Tranzacţie de acumulare de Puncte într-o perioadă de 12 luni consecutive.

3.8. Termenul de valabilitate a Punctelor de fidelitate MultiBonus este de 3 ani calendaristici de la data ultimei Tranzacţii de acumulare de Puncte. Daca intr-o perioada de 3 ani consecutivi clientul nu are tranzactii de acumulare de puncte, punctele acumulate vor fi anulate in mod corespunzator de catre MOL Romania.

De asemenea, punctele acumulate pot fi anulate si in cazul prevazut la art. 3.7 de mai sus, chiar si in situatia unei/ unor tranzactii de cedare de puncte in perioada sus-mentionata, de 12 luni.

3.9. MOL România va informa participanţii cu privire la modificările privind oferta, preţurile din Catalogul MultiBonus sau despre noii Parteneri şi noile promoţii prin afişare la staţii, pe pagină web www.multibonus.ro şi/sau prin poştă, e-mail sau telefonic (SMS).

 1. Utilizarea cardurilor

4.1. Fiecare participant are dreptul să deţină şi să utilizeze un singur Card MultiBonus. Cardurile sunt nominale şi pot fi utilizate doar de către persoana care are numele înscris pe Card.

4.2. Cardurile temporare pot fi utilizate doar pentru acumularea de puncte de loialitate si se dezactiveaza in mod automat la prima utilizare a cardului nominal. In situatia in care clientul nu completeaza datele sale personale pe formularul de inregistrare intr-un termen mai mare de 30 de zile, MOL Romania isi rezerva dreptul de a bloca facilitatea de acumulare de puncte disponibila prin intermediul cardului temporar.

4.3. Cardurile se referă la persoanele fizice şi nu la numărul autovehiculului.

4.4 Cardul Multibonus nu este un instrument de plată.

4.5. Cardul Multibonus este proprietatea MOL România şi poate fi utilizat doar pe teritoriul României.

4.6 Cardul nominal se expediează, în mod gratuit, în termen de 15 zile lucrătoare de la data completării şi depunerii formularului de înscriere sau de la data completării şi transmiterii online a Formularului de înscriere electronic, dacă datele din Formular au fost furnizate complet şi corect, la adresa de corespondenţă menţionată în Formularul de înscriere, dar numai pe teritoriul României.

4.7 In cazul in care cardul MultiBonus nominal nu este receptionat de client in termenul mentionat mai sus, acesta se poate adresa Serviciului de Relatii cu Clientii al MOL Romania pentru a solicita detalii despre statusul prelucrarii datelor si a emiterii cardului. MOL Romania nu este responsabila pentru informatiile declarate de client, pentru corectitudinea acestora si nici pentru informatiile completate de acesta.

4.8. Cardurile MultiBonus au termenul de valabilitate înscris pe fata, iar acesta este de 10 ani de la data emiterii. După expirarea termenului de valabilitate Cardurile nominale vor fi înlocuite in mod automat si gratuit de către MOL România, dar numai pentru clienţii care au cel puţin o Tranzacţie de acumulare puncte în cele 12 luni anterioare datei expirării.

4.9. Pentru a intra în posesia unui Card nominal, participantul la Program trebuie să completeze corect şi complet Formularul de înscriere şi să-l returneze la orice staţie MOL România sau MOL Partener sau să completeze corect şi complet Formularul de înscriere electronic prin intermediul aplicaţiei disponibile pe www.multibonus.ro.

4.10 Dupa completarea formularului de inscriere cu datele obligatorii si semnarea acestuia, clientul va primi pe loc cardul temporar pe care il va putea utiliza pentru acumularea de puncte MultiBonus pana la primirea cardului MultiBonus nominal.

4.11. În cazul în care Cardul nominal este deteriorat, expirat sau sistemul electronic de tranzacţionare nu funcţionează la staţie, clientul nu poate efectua niciun fel de Tranzacţie. Daca Tranzactia nu se poate efectua din cauza unor defectiuni ale sistemului electronic de tranzactionare, MOL Romania poate acorda retroactiv clientului un numar de puncte egal cu cel care ar fi rezultat in urma Tranzactiei, in urma solicitarii exprese a clientului si a prezentarii bonurilor fiscale pentru care nu s-a realizat acumularea de puncte.

4.12. In cazul in care, din cauza unor erori de comunicatie, clientul nu poate beneficia de anumite reduceri sau oferte speciale dedicate, acesta poate solicita acordarea acestora sub forma de puncte de loialitate, prin transmiterea bonului fiscal si a seriei cardului MultiBonus la adresa contact@molromania.ro.

 1. Blocarea si inactivarea conturilor si utilizatorilor

5.1. In situatia in care clientul nu mai are nicio tranzactie de cedare sau de acumulare de puncte de loialitate in ultimele 24 de luni, MOL Romania poate bloca sau inactiva cardul respectivului client. Actiunea de blocare sau de inactivare atrage dupa sine imposibilitatea de a mai utiliza cardul respectiv la tranzactii de acumulare sau de cedare de puncte.

5.2. MOL Romania poate sa blocheze si acele conturi de utilizator care nu au mai acumulat sau cedat puncte de loialitate in ultimele 24 luni.

5.3. In situatia in care clientul detine si utilizeaza un card temporar de loialitate, dar datele sale personale nu au fost preluate in sistem, astfel incat MOL nu poate determina cine este utilizatorul de drept al cardului respectiv, MOL isi rezerva dreptul de a bloca sau a inactiva respectivul card nenominal.

5.4. In masura in care un client se regaseste intr-unul din cazurile de mai sus, daca doreste sa  beneficieze din nou de avantajele programului MultiBonus, acesta trebuie sa completeze un formular pentru refacerea cardului sau de loialitate, emis de MOL Romania. Pentru evitarea oricarui dubiu, un asemenea client poate face si depune aceasta cerere in orice statie MOL Romania.

 1. Acumularea punctelor de fidelitate

6.1. Acumularea Punctelor de fidelitate: Punctele acumulate sunt evidenţiate în Contul Deţinătorului în momentul efectuării cumpărăturilor din staţiile MOL România si MOL Partener. In cazul in care exista intreruperi in functionarea sistemului de acceptare a cardurilor de loialitate, punctele acumulate vor fi evidentiate in contul clientului in termen de maximum 2 zile lucratoare.

Numărul de Puncte acumulate pentru fiecare achiziţie de produse şi/sau servicii este menţionat pe bonul fiscal.

6.2. Punctele de fidelitate se acordă astfel:- 3 Puncte pentru fiecare litru de carburant Benzina EVO 100 Plus si EVO Diesel Plus

– 1 Punct pentru fiecare litru de carburant Benzina EVO 95 si EVO Diesel

– 1 Punct pentru fiecare litru de combustibil GPL;

– 1 Punct pentru fiecare 3 RON (TVA inclus) cheltuiţi în staţiile MOL pentru produse şi/sau servicii.

– 5 Puncte pentru fiecare 3 RON (TVA inclus) cheltuiti in statiile MOL pentru achizitia de produse din zona Gastro: meniuri mancare, produse patiserie, sandwichuri Fresh, fresh citrice, cafea Fresh Corner. Acest mecanism de acumulare nu este valabil în staţiile MOL Partener, la data intocmirii prezentului regulament.

– 1 punct pentru fiecare 10 RON (TVA inclus) cheltuiti in statiile MOL pentru achizitia de viniete cu valabilitate Romania si Ungaria.

6.3. Se acumulează Puncte pentru fiecare achiziţie de produse şi/sau servicii, acestea fiind evidenţiate pe bonul fiscal. Rotunjirea se face prin trunchiere (0,5 puncte = 0 puncte).

6.4. Deţinătorul de Card care în momentul achiziţionării de produse şi/sau servicii nu are cardul nominal sau cardul temporar din hartie asupra lui şi/sau care nu prezintă cardul MultiBonus nu poate acumula puncte. Punctele care ar fi putut fi generate de acea cumpărare de produse şi/sau servicii nu vor fi înregistrate în Contul Deţinătorului, nici ulterior.

6.5. MOL România are dreptul să nu acorde Puncte de fidelitate la cumpărarea unor produse şi/sau servicii. Nu se pot acumula Puncte pentru: cumpărături achitate cu un card de combustibil MOL, suma în lei plătită pentru Tranzacţiile de cedare de Puncte efectuate în construcţia bani+puncte, pentru sumele în lei plătite pentru alimentarea cardurilor de debit sau credit de combustibil. Lista completă a produselor şi serviciilor excluse de la acumularea de puncte este disponibilă în orice staţie MOL din România.

6.6. Sunt admise maximum 3 tranzacţii/zi/staţie/card, indiferent de tipul tranzacţiei.

6.7. Pentru verificarea numărului de Puncte disponibile în Contul Deţinătorului, acesta va putea solicita casierului din orice staţie MOL din România eliberarea unei chitanţe separate care va conţine doar situaţia curentă a Punctelor existente în Cont sau poate accesa www.multibonus.ro, secţiunea Contul meu.

6.8. Punctele de fidelitate MultiBonus sunt valabile doar în cadrul prezentului Program, nu pot fi corelate cu alte acţiuni, cu excepţia cazului în care Catalogul sau ofertele speciale asigura o posibilitate expresă pentru aceasta.

6.9. Transferul punctelor de pe un Card MultiBonus pe un altul se poate realiza numai pe site-ul www.multibonus.ro, la cererea Utilizatorului care deţine punctele care se transfera. Punctele vor fi transferate în Contul destinatarului dupa aprobarea transferului de catre persoana care cedeaza punctele, dar numai dacă numărul de Puncte disponibil în Contul donator la momentul procesării cererii de transfer este mai mare sau egal cu 100 de puncte.

Unui utilizator ii sunt permise maximum 3 transferuri lunare de puncte de pe cardul propriu catre un alt card MultiBonus activ. MOL Romania isi rezerva dreptul de a nu autoriza transferurile considerate suspecte, care in urma validarilor nu sunt recunoscute de catre titularul de drept al cardului de pe care se transfera punctele.

MOL Romania isi rezerva dreptul de a bloca un card MultiBonus catre care se transfera puncte prin intermediul functionalitatii website-ului www.multibonus.ro, daca activitatea de transfer indica un comportament necinstit din partea clientului.  Cardul MultiBonus va fi deblocat daca, in urma validarii sus-mentionate, se dovedeste ca activitatea de transfer este conforma.

Comportamentul necinstit este acela care denota intentia de a frauda si a ocoli regulile de functionare a programului MultiBonus, prin utilizarea unor destinatari fictivi pentru transferul de puncte, prin operarea in retea a unor transferuri intre carduri care acumuleaza in mod fraudulos puncte MultiBonus etc.

6.10. Acumularea de puncte de fidelitate fara achizitionarea/plata unui produs sau serviciu este neregulamentara, cu exceptia situatiilor strict reglementate de MOL si aduse la cunostinta clientilor in cadrul promotiilor, sondajelor de piata etc.

In cazul in care MOL are suspiciuni cu privire la plata produselor sau serviciilor care au generat puncte acumulate neregulamentar, în vederea derulării programului Multibonus, MOL poate utiliza datele cu caracter personal in scopul contactarii clientului si lamuririi acestei situatii fara afectarea drepturilor legale MOL.

 1. Programul de recomandari

7.1. Clientii MultiBonus care au sau isi creeaza un cont de utilizator pe www.multibonus.ro pot trimite electronic recomandari de inscriere in program unor prieteni/cunostinte prin completarea numelui si prenumelui si a adresei de e-mail a acestora. Recomandarile se proceseaza in mod automat, in situatia in care adresa de e-mail introdusa nu apartine unui client existent in baza de date MultiBonus.

7.2. La utilizarea codului de recomandare de catre persoana recomandata, persoana care face recomandarea va primi in contul sau MultiBonus un numar de 100 de puncte.

7.3. Un client MultiBonus poate transmite un numar nelimitat de recomandari de inscriere in program.

7.4. MOL Romania isi rezerva dreptul de a bloca si a sterge punctele acumulate in urma unor recomandari neconforme, insemnand ca datele furnizate de clientii recomandati sunt fictive (adrese de email cu format suspect, nume si prenume suspecte etc).

 1. Carduri pierdute, furate, deteriorate, expirate.

8.1. Dacă un Card nominal s-a pierdut sau a fost furat, Deţinătorul va anunţa imediat Serviciul Relaţii cu Clienţii al MOL România sau va solicita inlocuirea cardului in orice statie MOL Romania sau MOL Partener. Odată cu înştiinţarea se vor comunica numele, adresa şi celelalte date de identificare a Deţinătorului de card, conform celor menţionate la înscrierea în Program, cât şi datele privind ultima folosire a Cardului (locul, data, valoarea cumpărăturilor etc.). Serviciul Relaţii cu Clienţii poate lua măsuri de blocare şi de înlocuire a Cardului exclusiv după ce a fost anunţat şi acesta va fi blocat la utilizare în termen de maxim 72 ore.

8.2. MOL România nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru eventualele pagube cauzate de pierderea, furtul sau deteriorarea Cardului, chiar şi după ce evenimentul a fost anunţat.

8.3. Dacă un Card MultiBonus deja blocat este găsit, el trebuie trimis imediat către MOL România Bucureşti, CP 110, OP 4, în atenţia Serviciului de Relaţii cu Clienţii sau trebuie depus la orice staţie MOL România inclusă în Program.

8.4. MOL România îşi rezervă dreptul de a confisca un Card Multibonus ilizibil, blocat sau un Card prin intermediul căruia s-au efectuat Tranzacţii contrare prezentului Regulament.

8.5. Cardurile care urmează să expire vor fi înlocuite gratuit de către MOL România, cu conditia sa existe cel putin o tranzactie de acumulare de puncte in cadrul statiilor MOL cu acele carduri in ultimele 12 luni anterioare momentului expirarii potrivit art. 3.7 de mai sus. Cardurile de înlocuire vor fi expediate prin poştă la adresa de corespondenţă declarată. Aceste Carduri vor trebui activate. După activarea Cardului de înlocuire, Cardul anterior este blocat, iar punctele MultiBonus acumulate prin intermediul lui vor fi disponibile imediat în Contul participantului.

 1. Înlocuirea cardurilor

9.1. Participantul care îşi pierde Cardul nominal, îi este furat sau îi este deteriorat are dreptul la un Card nou.

9.2. MOL România are dreptul de a verifica dacă înlocuirea Cardului este sau nu motivată.

9.3. În cazul înlocuirii Cardului din orice motive, Cardul anterior este blocat şi nu mai este valid.

9.4. În perioada de înlocuire a Cardului nominal nu este posibilă efectuarea nici uneia dintre operaţiunile cu Puncte de fidelitate: acumularea (nici pe bază de chitanţe) sau preschimbarea Punctelor în cadouri. In acest caz, clientul poate obtine dintr-o statie MOL un card Multibonus temporar.

9.5. Cardul nominal deteriorat trebuie depus la orice staţie MOL România si MOL Partener, pe bază de proces verbal de predare-primire semnat de către Deţinătorul Cardului şi semnat şi ştampilat de către casierul staţiei.

9.6. În cazul imposibilitatii de folosire a  cardului fara culpa participantului  (de ex demagnetizarea, modificare soft ), pe perioada de schimbare a Cardului, participantul va beneficia de Puncte bonus care se calculează ca medie a cumpărăturilor efectuate în utimele 90 zile anterioare datei la care Deţinătorul a predat Cardul la staţie. Aceasta prevedere nu este aplicabila daca in intervalul respectiv clientul utilizeaza un card temporar pentru acumularea de puncte.

9.7. În cazul Cardurilor nominale expirate, pierdute, furate sau deteriorate, numărul Punctelor de fidelitate acumulate până în acel moment în Contul clientului rămâne neschimbat. Primirea noului Card nominal se face în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la anunţarea furtului sau pierderii, respectiv de la predarea Cardului deteriorat.

 1. Puncte obţinute neregulamentar

10.1. Cardul nominal MultiBonus este obţinut neregulamentar dacă s-a ajuns în posesia lui prin completarea unui Formular de înscriere care nu este emis de MOL România, dacă Formularul de înscriere/Formularul de înscriere electronic a fost completat cu date false sau, deși completat cu date reale, Formularul de înscriere/Formularul de înscriere electronic a fost semnat in fals sau in orice alta modalitate contrara legii.

10.2. Sunt acumulate neregulamentar acele Puncte de fidelitate care au fost obţinute prin vânzarea/cumpărarea de Puncte contra unor sume de bani sau în orice alt mod care contravine Regulamentului de funcţionare a Programului Multibonus.

10.3. Participantul care intenţionează să utilizeze Punctele pentru produse folosind un Card MultiBonus obţinut neregulamentar încalca în mod grav prezentul Regulament şi drept consecinţă Cardul va fi blocat.

10.4. MOL România poate iniţia orice procedură judiciară sau extrajudiciară împotriva persoanei care utilizează sau incearcă să utilizeze Punctele de fidelitate obţinute neregulamentar.

10.5. MOL România are dreptul să confişte Cardul care este folosit, deşi a fost anunţat anterior furtul, pierderea sau deteriorarea lui. MOL România are dreptul să legitimeze şi să noteze datele clientului care intenţionează să folosească un asemenea card.

10.6. Prezenţa Deţinătorului de card MultiBonus este necesară atât la acumularea Punctelor, cât şi la cedarea lor. Personalul staţiilor MOL România participante la Programul MultiBonus are dreptul să legitimeze Utilizatorul la efectuarea oricărei Tranzacţii. Deţinătorul de card poate obţine puncte de fidelitate exclusiv pe baza cumpărăturilor sale efective. Nu este permisă lăsarea la staţie a Cardului în scopul acumulării de Puncte. MOL România poate retrage asemenea Carduri şi poate exclude definitiv Deţinătorul de card din Program.

 1. Utilizarea punctelor de fidelitate

11.1. La staţiile MOL România

11.1.1. În cazul cedării Punctelor de fidelitate pentru produse şi/sau servicii, Punctele sunt retrase imediat din Contul participantului.

11.1.2. Punctele de fidelitate pot fi cedate doar pentru următoarele produse/servicii:

11.1.2.1. Produsele/serviciile prezente în staţiile MOL România (cu excepţia carburantilor MOL, a vinietelor pentru Romania si Ungaria), voucherele partenerilor, care se pot obţine imediat la staţiile MOL România participante în program;

11.1.2.2. Pentru produsele/serviciile prezentate în Catalogul Multibonus, care se obţin pe bază de comandă. Acestea se pot obţine integral pentru puncte sau în construcţia puncte + numerar. Valoarea fiecărui produs, în puncte sau în combinaţia puncte + numerar, este menţionată în Catalog în dreptul fiecărui produs;

11.1.2.3. Pentru ofertele speciale din cadrul Programului.

11.1.3. Produsele/serviciile prezentate în staţiile MOL din România (cu excepţia carburanţilor MOL) pot fi achizitionate şi sub formă de plată mixtă: Puncte + cash/card bancar.

11.1.4. Produsele/serviciile prezentate in Cataloagele MultiBonus pot fi obtinute cu puncte MultiBonus sau cu puncte + cash, daca este prevazut acest lucru.

11.2. Online pe site-ul www.multibonus.ro

11.2.1. În cazul cedării Punctelor de fidelitate pentru produse şi/sau servicii, Punctele de fidelitate sunt retrase din Contul Utilizatorului. Punctele vor fi retrase efectiv numai după ce validarea comenzii transmise de către Utilizator cu privire la produsele şi/sau serviciile respective a fost confirmată de către operatorii MOL România prin afişare în Contul online al Utilizatorului.

11.2.2. Prin accesarea Contului sau, Utilizatorul poate ceda Punctele de fidelitate pentru următoarele produse şi/sau servicii:

– produsele şi/sau serviciile prezentate exclusiv în Catalogul MultiBonus în vigoare;

– alte produse şi/sau servicii disponibile (numai) pe site-ul www.multibonus.ro, oferite în cadrul promoţiilor speciale în cadrul Programului MultiBonus.

11.2.3. Produsele şi/sau serviciile vor putea fi obţinute numai pe bază de comandă online prin completarea Formularului de comandă şi finalizarea aplicaţiei disponibile pe site în acest sens.

11.2.4. Produsele şi/sau serviciile se pot obţine: integral pe bază de Puncte de fidelitate acumulate în Cont sau în construcţia Puncte + numerar. Valoarea fiecărui produs, în Puncte sau în combinaţia Puncte + numerar, este menţionată în Catalog ori în dreptul fiecărui produs şi/său serviciu pe site, după caz.

11.2.5. Pentru a comanda produsele şi/sau serviciile, Utilizatorul va completa datele solicitate în Formularul de comandă afişat pe site şi va transmite comanda în conformitate cu aplicaţia de pe site-ul www.multibonus.ro.

11.2.6. MOL România nu este răspunzătoare pentru corectitudinea şi acurateţea datelor completate de Utilizator în Formularul de comandă. Utilizatorul este singurul responsabil şi singurul care va suporta consecinţele directe şi/sau indirecte ale încălcării obligaţiei de a completa în mod corect datele solicitate prin Formularul de comandă, precum şi prin intermediul celorlalte formulare disponibile pe site.

11.2.7. În funcţie de ordinea primirii Formularelor de comandă şi de volumul de comenzi primite, în cel mai scurt timp de la momentul primirii Formularului de comandă completat în conformitate cu prevederile prezentului document, MOL România va confirma sau respinge comanda primită, prin afişare în Contul nominal al Utilizatorului şi/sau prin email, în funcţie de existenţa sau lipsa produselor comandate pe stoc şi/sau disponibilitatea sau indisponibilitatea serviciilor. În cazul unei comenzi validate, MOL România va începe neîntârziat procesarea acesteia, stadiul procesării comenzii putând fi consultat de către Utilizator vizualizându-se mesajele postate periodic de MOL România în Contul Utilizatorului, în dreptul comenzii respective şi/ de pe site-ul www.multibonus.ro.

11.2.8. Fără a putea fi ţinută responsabilă sub nicio formă, MOL România nu va valida/va înceta să proceseze orice comandă care se va dovedi că nu îndeplineşte condiţiile Regulamentului, precum şi celelalte condiţii impuse prin aplicaţia de comandă propriu-zisă disponibilă pe site, conţine date vădit eronate, a fost formulată cu vădită rea credinţa sau a fost formulată de un Utilizator care anterior a mai transmis Formulare de comandă, fără a ridica ulterior produsele comandate etc.

11.2.9. Data la care se confirmă validarea comenzii de către MOL România reprezintă dată încheierii contractului între MOL România şi Utilizator, având ca obiect utilizarea Punctelor de fidelitate pentru produse şi/sau servicii si data de la care incepe sa curga termenul de 20 de zile lucratoare pentru livrare. În consecinţă, până la confirmarea comenzii de către MOL România, nu există nicio relaţie contractuală între Utilizator şi MOL România având ca obiect furnizarea produselor şi/sau serviciilor comandate, iar MOL România nu are nicio obligaţie în legătură cu acest aspect.

11.2.10. Utilizatorul cardului MultiBonus care a facut o achizitie de produse din Cataloagele MultiBonus, indiferent daca este vorba despre comenzi plasate prin intermediul www.multibonus.ro sau in statiile MOL are dreptul sa notifice in scris operatorului economic ca se retrage (renunta la cumparare), fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile de la primirea produsului. Se considera data a primirii, data semnarii bonului de primire a produsului de catre client.

11.2.11. Potrivit art. 16, alin. (8) din Legea nr. 249/ 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor din ambalaje se interzice condiţionarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumpărat de păstrare a ambalajului.

11.2.12. Sunt exceptate de la dreptul de retragere urmatoarele: furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de catre client: periute de dinti, rezerve periute de dinti, casti intrauriculare, epilatoare, aparate de tuns, aparate de ras, trimmer facial, perie de curatare faciala, placi de indeptat parul, ondulatoare, perii rotative si ionice si alte asemenea produse de ingrijire personala.

11.2.13. Inlocuirea produselor MultiBonus care beneficiaza de garantie conform legii se va face in conditiile prevazute de dispozitiile legale incidente, respectiv de Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului, O.G.nr. 21/1992 si Legea nr. 449/2003, astfel:

 • In situatia in care produsul nu functioneaza in momentul receptionarii acestuia in statie, caz in care statia sesizeaza defectiunea si anunta departamentul MultiBonus SAU
 • In situatia in care service-ul autorizat ofera un raspuns negativ cu privire la posibilitatea de reparare a produsului. Inlocuirea produselor aflate in termen de garantie se poate face doar in urma inspectiei autorizate a unui service care poate decide ca produsul respectiv nu poate fi reparat.
 • Si doar pentru produsele evident deteriorate din alta culpa decat a clientului,In cazul in care motivul care a condus la producerea stricaciunii/deteriorarii produsului nu este evident, angajatii statiei indruma clientul sa se adreseze service-ului abilitat.

Procedura de mai sus respecta dispozitiile legale mentionate si asigura masuri reparatorii proportionale.

11.2.14. Reducerea pretului produsului precum si rezolutiunea contractului pot fi solicitate numai daca conditiile legale prevazute de art. 13 din Legea nr. 449/2003 sunt indeplinite, respectiv:

 • daca nu beneficiaza nici de repararea, nici de inlocuirea produsului ;
 • daca MOL nu a luat masura reparatorie intr-o perioada de timp rezonabila ;
 • daca MOL nu a luat masura reparatorie intr-o perioada de timp rezonabila, stabilita de comun acord, fara inconveniente semnificative pentru consumator, luandu-se in considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele.

11.2.15. Răspunderea vânzătorului privind garanţia legală de conformitate, potrivit prevederilor art. 9-14 din Legea nr. 449/2003, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

După expirarea termenului prevăzut la punctul precedent, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condiţiile legii.

Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul prevăzut la art. 16 se reduce la această durată.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia cazurilor în care prezumţia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

În cazul produselor folosite, consumatorul şi vânzătorul pot conveni reducerea termenului prevăzut la art. 16, dar nu la mai puţin de un an de la data livrării produsului.

11.2.16. Întrucât MOL România nu poate garanta disponibilitatea permanentă în stoc a tuturor produselor şi/sau disponibilitatea tuturor serviciilor prezentate pe site sau în Catalog, în situaţia în care produsele şi/sau serviciile comandate nu (mai) sunt disponibile în stocul/oferta MOL România, fie ca urmare a epuizării stocului la nivelul MOL România sau al Partenerilor acesteia, fie din alte motive, MOL România nu va confirma comanda şi implicit procesarea comenzii, fără a putea fi ţinută responsabilă. Într-o asemenea situaţie, Utilizatorul este invitat să formuleze o comandă nouă cu privire la alte produse şi/sau servicii în funcţie de numărul de Puncte de fidelitate disponibile.

11.3. Produsele şi/sau serviciile sunt oferite după cum sunt prezentate şi în limita stocului existent/ofertei disponibile din partea Partenerilor MOL România. Gama de produse şi/sau servicii disponibile pe site-ul www.multibonus.ro şi/sau care figurează în Catalog se poate schimba. Pe site-ul www.multibonus.ro vor fi disponibile în schimbul Punctelor de fidelitate, pe perioade de timp limitate, anumite produse care nu figurează în Catalog. De asemenea MOL România nu poate garanta disponibilitatea permanentă în stoc a tuturor produselor şi/sau disponibilitatea tuturor serviciilor prezentate pe site sau în Catalog, chiar şi după momentul validării comenzilor. În cazul produselor ieşite din fabricaţie şi/sau care nu se afla în stoc, ori a serviciilor ce nu mai sunt disponibile, MOL România îşi rezervă dreptul:

 • de a oferi, în locul produsului care figurează în Catalog unul similar sau de o calitate mai bună;
 • de a anula comanda participantului reîncărcând Punctele cedate în termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data cedării Punctelor
 • sau
 • de a bloca posibilitatea de a le comanda pe viitor.

MOL Romania este responabila pentru intarzierile la livrare a produselor care se obtin pe baza de comanda online sau offline cu exceptia cauzelor exoneratoare de raspundere prevazute de art. 1351 din Codul Civil (forta majora sau cazul fortuit).

Pentru intarzierile la livrare cauzate de terti, MOL Romania va acorda clientilor bonusuri in puncte de fidelitate in cuantum de 0.5% din numarul punctelor cedate pentru acea comanda, pe zi de intarziere.

11.4. Valoarea în puncte a produselor disponibile imediat la staţie se obţine prin împărţirea sumei preţurilor de raft (inclusiv TVA 19%) la 0.015 RON/Punct (la data de 01.01.2017). Rotunjirea se face la întreg (peste 0,5 puncte = 1 Punct). MOL România are dreptul să modifice valoarea Punctului prin afişare la staţii, într-un loc vizibil, precum şi pe site-ul www.multibonus.ro.

11.5. Pentru obţinerea cupoanelor prezentate în Catalog, participantul la Program va ceda numărul de Puncte înscris pe cupon. Acesta se obţine imediat la staţie şi poate fi folosit în centrele Partenerilor.

11.6. Pentru obţinerea produselor care se livrează la comandă în urma completării Formularului de comandă în staţiile MOL, participantul va completa la orice staţie MOL România un Formular de comandă, iar din Contul său va fi retras numărul aferent de Puncte. În urma acestei Tranzacţii se va elibera un bon fiscal şi o chitanţă. Pe chitanţă se va indica şi numărul de Puncte rămase disponibile în cont, după efectuarea cedării de Puncte. Livrarea produselor are loc la staţia unde s-au cedat Punctele, în termen de maximum 20 zile lucrătoare de la data cedării punctelor.

11.7. Pentru obţinerea produselor care se livrează la comandă în urma completării Formularului de comandă online, participantul va putea comanda prin intermediul www.multibonus.ro, iar din Contul său va fi retras numărul aferent de Puncte. Punctele vor fi retrase efectiv numai după ce validarea comenzii transmise de către Utilizator cu privire la produsele şi/sau serviciile respective a fost confirmată de către operatorii MOL România prin afişare în Contul de Utilizator. Pentru a intra în posesia produselor participantul va prezenta la staţia MOL România unde s-au cedat Punctele/selectată prin intermediul Formularului de comandă on-line cu următorul set de documente: copia bonului fiscal şi a chitanţei prin care se atestă că a cedat numărul aferent de Puncte şi copia formularului de comandă, după caz, în situaţia în care comanda nu a fost transmisă online. La ridicarea din statiile MOL a produselor din Cataloagele MultiBonus trebuie prezentat de catre client cardul MultiBonus utilizat la comanda produselor. În situaţia în care comandă a fost transmisă prin completarea Formularului de comandă disponibil online pe www.multibonus.ro pentru a intra în posesia produselor participantul va prezenta copia mesajului de confirmare a comenzii primit prin email. În plus în ambele situaţii se va prezenta actul de identitate si cardul MultiBonus utilizat la cedarea punctelor MultiBonus.

11.8. În cazul produselor pentru care este necesară plata unei sume de bani, aceasta se va achita la înmânarea produselor, eliberându-se un bon fiscal. Înmânarea produselor se face doar personal către participantul care a solicitat produsul sau către persoană împuternicită, în scris, de către aceasta. La primirea produsului, clientul va completa şi semna o dovadă de primire si va prezenta un act de identitate valid. Predarea produselor se poate face doar prin citirea cardului MultiBonus al clientului care a efectuat tranzactia. In cazul imputernicitilor, acestia vor trebui sa prezinte pe langa documentul scris prin care li se ofera dreptul de a ridica produsul si o copie dupa cartea de identitate a posesorului cardului de pe care s-au cedat punctele MultiBonus aferente comenzii.

11.9. Copia mesajului de confirmare a comenzii primit prin email şi/sau copia Formularului de comandă on-line, bonul fiscal/chitanţa şi copia Formularului de comandă reprezintă singurele dovezi în soluţionarea oricărei obiecţii legate de modul de executare a comenzii. Obiecţiile pot fi luate în considerare doar dacă sunt prezentate în termen de 60 zile calendaristice de la data cedării Punctelor.

11.10. MOL România are dreptul de a oferi în schimbul Punctelor de fidelitate, pe perioade de timp limitate, anumite produse care nu figurează în catalog. MOL România va informa participanţii despre condiţiile în care aceasta este posibil, prin poştă sau afişare la staţiile MOL, pe site-ul www.multibonus.ro sau la centrele Partenerilor săi.

11.11. Dacă produsul care se livrează prezintă defecte de fabricaţie sau dacă se defectează în termenul de garanţie, participantul va urma procedura descrisă în certificatul de garanţie sau alt document similar, ataşat produsului. Defectele constatate în perioada de garanţie se remediază pe baza bonului fiscal/chitanţei şi a certificatelor de garanţie.

11.12. Dacă produsul livrat este deteriorat sau nu este corespunzător comenzii (nu corespunde cu produsul pentru care a fost plasata comanda), clientul este îndreptăţit să refuze ridicarea produsului din staţie (în acest caz va menţiona acest lucru pe Formularul de comandă).

11.13. Dacă participantul, din orice motiv, nu preia produsul în termen de 30 zile de la data comunicată pentru înmânare, acesta va fi returnat de catre personalul benzinariei. Punctele cedate pentru acest produs rămân deduse din Contul participantului până la contactarea Serviciului Relaţii cu Clienţii. După verificarea telefonică a datelor de identificare a participantului, Serviciul Relaţii cu Clienţii poate decide reîncărcarea în Contul participantului a numărului de Puncte cedat anterior. Dacă verificarea telefonică nu este lipsita de echivoc atunci Serviciul Relaţii cu Clienţii poate cere transmiterea prin poştă a setului de documente indicat la 9.7 urmând a contacta participantul şi a comunica rezultatele verificărilor. Punctele reîncărcate vor fi disponibile în contul participantului în maxim 20 zile lucrătoare de la data finalizarii verificării de către Serviciul Relaţii cu Clienţii. Pentru a obţine din nou produsul, procedura trebuie reinitiata şi acesta va fi livrat în alte 20 zile lucrătoare de la data reinitierii procedurii. Dacă nici în acest caz participantul nu se prezintă în termen de maximum 30 zile de la data comunicată pentru înmânarea produsului, acesta va fi returnat Serviciului de Relaţii cu Clienţii, iar punctele cedate nu vor mai fi reîncărcate în contul deţinătorului de card, indiferent de motivul de neprezentare în vederea preluării produsului.

11.14. Returul de produse se poate face doar in benzinariile MOL Romania participante in program, pe baza unei cereri scrise completate de client in statie si in conditiile mentionate 11.2.12, 11.2.13, 11.2.14, 11.2.15 de mai sus

In cazul produselor returnate care prezinta defecte ca urmare a utilizarii necorespunzatoare, MOL Romania isi rezerva dreptul de a le refuza returul. In acest caz, utilizatorul, pe propria cheltuiala, este in masura sa solicite reintrarea in posesia produselor returnate.

In cazul produselor returnate in stare buna, asupra carora nu se observa defecte cauzate de utilizarea necorespunzatoare, MOL Romania va returna in termenul legal de 14 de zile contravaloarea produsului in puncte. In cazul achitarii unei sume de bani in mod suplimentar la achizitionarea produsului returnat, Utilizatorul va primi atat contravaloarea aferenta produsului in puncte cat si cuantumul sumei de bani achitate, intr-una dintre modalitatile solicitate prin cererea mentionata la pct. 9.15.

11.15. Eventualele taxe şi impozite legate de obţinerea produsului vor fi suportate de către MOL România.

11.16. Pe durata valabilitaţii Catalogului, precum şi a celorlalte oferte disponibile un timp limitat pe site-ul www.multibonus.ro, în cazul acestora pe perioada expres specificată, valoarea în puncte a produselor şi/sau serviciilor prezentate în Catalog nu se schimbă. MOL România îşi rezervă dreptul ca, în cazuri motivate sau în cazul editării unui nou Catalog, să modifice valoarea în puncte a produselor, să introducă produse şi/sau servicii noi sau să elimine produse şi/sau servicii din oferta anterior disponibilă pe site.

11.17. Oferta prezentată în calendarul de promoţii este valabilă doar în perioada şi doar pentru produsele/serviciile indicate si in limita stocului disponibil.

11.18. MOL România va publica pe site-ul www.multibonus.ro conţinutul, materialele şi/sau produsele/serviciile din Catalog astfel cum ii sunt puse la dispozitie de producatorii/furnizorii acestora.

11.19. Imaginile produselor prezentate pe site si in Cataloagele MultiBonus sunt cu titlu de prezentare si pot diferi in caracteristicile neesentiale ale (culoare etc.) de imaginile produselor livrate,

11.20. Conţinutul site-ului/Catalogului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcătuit în strânsă colaborare cu reprezentanţii mărcilor respective în România. Acestea sunt cu titlu exemplificativ, MOL ROMANIA avand obligatia de a livra un produs similar cu cel prezentat pe site.

 1. Tranzacţii eronate

12.1. MOL România este îndreptăţită să corecteze Tranzacţiile eronate (Puncte acordate sau retrase în mod eronat) contabilizate în contul participantului la Program.

 1. Funcţionarea serviciului Relaţii cu Clienţii

13.1. Deţinătorii de card MultiBonus pot obţine de la Serviciul Relaţii cu Clienţii, prin telefon 0800.800.665 sau corespondenţă e-mail: contact@molromania.ro  informaţii referitoare la funcţionarea Programului, la folosirea Cardului şi la ofertele din Program. Acesta se ocupa şi de blocarea Cardurilor MultiBonus şi de reclamaţiile legate de aceste Carduri (pe bază de cerere scrisă sau telefonică).

13.2. În scopul protejării datelor personale ale participanţilor la Program şi al folosirii sigure a Cardurilor, Serviciul Relaţii cu Clienţii poate adresa întrebări în vederea stabilirii identităţii clientului.

13.3. În funcţie de aprecierea lucrătorului de la Serviciul Relaţii cu Clienţii poate fi necesară continuarea identificării prin confirmare scrisă. Într-un asemenea caz, comunicările verbale nu sunt valabile.

13.4. Dacă lucrătorul Serviciului Relaţii cu Clienţii nu a stabilit în mod corespunzător identitatea Deţinătorului de card, acesta este îndreptăţit să refuze furnizarea de informaţii către client.

13.5. MOL România are dreptul să înregistreze solicitările telefonice. Iniţierea unui apel către Serviciul de Relaţii cu Clienţii are valoare de consimţământ exprimat de către iniţiatorul apelului cu privire la înregistrarea convorbirii în cauză.

13.6. Orice obiecţie legată de Punctele de fidelitate acumulate/cedate pentru produse şi servicii din staţiile MOL poate fi acceptată doar în termen de 30 zile de la data efectuării Tranzacţiei, cu condiţia prezentării bonurilor fiscale primite cu ocazia cumpărării/cedării punctelor, a copiei mesajului de confirmare a comenzii primite prin email şi/sau copia Formularului de comandă on-line, după caz. Reclamaţiile primite după termenul de 30 de zile calendaristice nu vor mai fi luate în considerare.

 1. Întocmirea catalogului

14.1. MOL România este răspunzătoare pentru detalii si descrierea produselor, in limita documentelor si informatiilor puse la dispozitie de furnizorii de produse.

14.2. Ilustraţiile din catalog sau de pe site-ul www.multibonus.ro au doar caracter informativ. Produsele se pot obţine exclusiv cu accesoriile enumerate în catalog.

 1. Acţiuni promoţionale şi colaborarea dintre parteneri:

15.1. MOL România are dreptul ca, în interesul unui succes mai mare al Programului, să organizeze periodic acţiuni promoţionale, pe durata cărora să atragă în calitate de partener şi o terţă parte. MOL România va înştiinţa Participanţii despre regulile speciale ale unor asemenea acţiuni, prin poştă, publicitate la staţiile MOL, prin afişare pe pagină web www.multibonus.ro sau prin orice mijloc. MOL România are dreptul de a stabili reguli diferite de regulile generale, pentru acţiunile promoţionale periodice, dacă acestea nu lezează interesele participanţilor.

15.2. MOL Romania nu este responsabila pentru ne-executarea sau executarea necorespunzatoare a prestatiei Partenerilor sai care acorda oferte speciale/reduceri.

15.3. În interesul funcţionarii cu cât mai mult succes a Programului şi a servirii la un nivel mai înalt a participanţilor, MOL România poate include în Program – în calitate de Partener – şi alte companii. Prin participarea sa la Program, Partenerul, în mod similar cu MOL România, poate deveni emitent de Puncte şi eventual poate oferi, în schimbul Punctelor de fidelitate MultiBonus, produse.

15.4. Partenerii sunt obligaţi să respecte acest Regulament de funcţionare. În cazul unui nou Partener, regulile referitoare la acumularea de Puncte pot să difere. Participanţii vor fi informaţi în acest sens conform art. 3.1.

15.5. Normele referitoare la administrarea corespunzătoare a datelor personale ale participanţilor sunt obligatorii şi pentru Parteneri.

15.6. Numărul Partenerilor se poate schimba.

15.7. MOL România va anunţa participanţii, prin afişare la staţiile MOL sau prin afişare pe pagină web www.multibonus.ro cu privire la includerea în Program a unui nou Partener sau eliminarea din program a unui Partener existent.

 1. Încetarea programului

16.1. MOL România are dreptul să hotărască în orice moment încetarea Programului.

16.2. Înştiinţarea referitoare la încetarea Programului va fi afişată de MOL România cu cel puţin 60 de zile înainte de data încetării Programului, la toate staţiile sale, într-un loc vizibil. Înştiinţarea va cuprinde condiţiile detaliate privind data până la care este permisă cedarea Punctelor în vederea obţinerii de produse.

16.3. După expirarea termenului de 60 de zile, acumularea şi preschimbarea de Puncte de fidelitate MultiBonus nu mai sunt posibile. Acest Regulament poate consultat in mod gratuit de catre orice persoana interesata, in orice benzinarie MOL din Romania si pe website-ul www.multibonus.ro. Prezentul Regulament este valabil pe durata nedeterminata, incepand cu data de, data ultimei revizuiri.

Maria Chelemen, Manager program loialitate

Anexa 1: Benzinariile MOL in care este acceptat cardul MultiBonus

cod statie Statie Oras statie
91141 A1 EST SAGU KM 17 Autostrada A1 Est Sagului Km 17
91147 A1 NORD CALNIC KM 38 Autostrada A1 NORD Calnic KM 38
91143 A1 NORD GIARMATA Autostrada A1 NORD Giarmata KM 47
91145 A1 NORD ORASTIE KM 4 Autostrada A1 DEVA ORASTIE NORD KM 4
91148 A1 SUD CALNIC KM 39 Autostrada A1 SUD Calnic KM 39
91144 A1 SUD GIARMATA Autostrada A1 SUD Giarmata KM 47
91146 A1 SUD ORASTIE KM 4 Autostrada A1 DEVA ORASTIE SUD KM 4
91142 A1 VEST SAGU KM 17 Autostrada A1 Vest Sagului Km 17
91086 Aiud – Transilvaniei Aiud
91031 Alba Iulia – Clujului Alba Iulia
91319 Alexandria – DN 6, KM 87 Alexandria
91032 Arad 1 – Iuliu Maniu Arad
91018 Arad 2 – Zimandului Arad
91349 Arad 3- Aurel Vlaicu Arad
91095 Arad 4 – Selgros Arad
91330 Bacau – 9 Mai Bacau
91033 Baia Mare 1  – Bd. Bucuresti Baia Mare
91034 Baia Mare 2 – Vasile Alecsandri Baia Mare
91119 Baia Mare 3 Baia Mare
91103 Barlad Barlad
91049 Bistrita – Calea Moldovei Bistrita
91102 Bors 2 Bors
91107 Bors 2 Vama Bors
91067 Botosani – Mihai Eminescu Botosani
91132 Brad Brad
91051 Braila – Calea Calarasilor Braila
91002 Brasov 1 – Calea Bucuresti Brasov
91009 Brasov 2 – Cristianului Brasov
91013 Brasov 3 – Grivitei Brasov
91106 Brasov 4 – Calea Feldioarei FN Brasov
91116 Brasov 5 Sacele
91131 Bucuresti  – Chitila Bucuresti
91003 Bucuresti  – Colentina Bucuresti
91006 Bucuresti  – Fundeni Bucuresti
91343 Bucuresti –  Iriceanu Bucuresti
91004 Bucuresti  – Otopeni 1 – AMOCO Bucuresti
91301 Bucuresti  – Otopeni 2 – Mc Donalds Bucuresti
91048 Bucuresti – 13 Septembrie Bucuresti
91374 Bucuresti – Barbu Vacarescu Voluntari
91052 Bucuresti – Berceni Bucuresti
91364 Bucuresti – Chiscani Bucuresti
91087 Bucuresti – Corneliu Coposu Bucuresti
91088 Bucuresti – Gara de Nord Bucuresti
91358 Bucuresti – Giulesti Bucuresti
91312 Bucuresti – Giurgiului Bucuresti
91022 Bucuresti – Iuliu Maniu Bucuresti
91357 Bucuresti – Lujerului Bucuresti
91348 Bucuresti – Militari Bucuresti
91008 Bucuresti – Odai Bucuresti
91079 Bucuresti – Pallady No. 117 -119 Bucuresti
91075 Bucuresti – Pallady No. 66 Bucuresti
91007 Bucuresti – Postavarul Bucuresti
91012 Bucuresti – Ramnicu Valcea Bucuresti
91011 Bucuresti – Turnu Magurele Bucuresti
91127 Bucuresti Pipera Voluntari
91108 Bucuresti Valea Cascadelor Bucuresti
91043 Buzau 1 – Unirii Buzau
91134 Calafat Calafat
91136 Campulung Muscel comuna Ratesti
91082 Caransebes Paltinis
91089 Carei – 25 Octombrie Carei
91133 Cernavoda Cernavoda
91113 Chisineu Cris Chisineu Cris
91121 Cluj Floresti Floresti, jud. Cluj
91027 Cluj-Napoca 1 – Observatorului Cluj Napoca
91047 Cluj-Napoca 2 – Dorobantilor Cluj-Napoca
91071 Cluj-Napoca 3 – Maresal Ion Antonescu Cluj Napoca
91339 Cluj-Napoca 4 – Teodor Mihali (Vlaicu) Cluj Napoca
91346 Cluj-Napoca 5  – Calea Turzii Cluj Napoca
91379 Cluj-Napoca 6 – 1 Decembrie 1918 (Grigorescu) Cluj Napoca
91104 Codlea Codlea
91029 Constanta 1 – Mangaliei Constanta
91053 Constanta 3 – Palazu Mare DN2A 202 +450 Km Constanta
91137 Constanta 6 Vlaicu Constanta
91025 Craiova 1 – Brestei Craiova
91026 Craiova 2 – Decebal Craiova
91072 Craiova 3 – Calea Severinului ( Titulescu) Craiova
91150 Craiova 6 comuna Carcea
91093 Craiova Romanescu Craiova
91110 Dej Dej
91035 Deva – Zarandului Deva
91380 Drobeta Turnu Severin – Tudor Vladimirescu Drobeta Turnu Severin
91123 Drobeta Turnu Severin 2 Drobeta Turnu Severin
91126 Eforie Sud Eforie Sud
91096 Fagaras Fagaras
91050 Focsani 1 – Independentei Focsani
91318 Focsani 2 – Bucuresti Focsani
91055 Galati 1 – Teodor Neculuta Galati
91054 Galati 2 – Traian Galati
91310 Galati 3 – Sos. Galati – Tecuci Galati
91019 Gheorgheni – Kossuth Gheorgheni
91083 Gheorgheni 2 (Aron Gabor) Gheorgheni
91056 Giurgiu – Bucurestiului Giurgiu
91115 Gura Humorului Gura Humorului
91122 Huedin Huedin
91042 Hunedoara 1 – Traian Hunedoara
91058 Iasi 1 – Pacurari Iasi
91344 Iasi 2 – Silvestru Iasi
91125 Iasi 4 Nicolina Iasi
91128 Iasi 5 Miroslava Miroslava
91138 Iasi 6 Bucium Miroslava
91129 Ilia Ilia
91094 Ludus Ludus
91044 Lugoj – Semenicului Lugoj
91074 Medias – Pacii Medias
91017 Miercurea Ciuc – Brasovului Miercurea Ciuc
91005 Odorheiu Secuiesc – Beclean Odorheiu Secuiesc
91109 Odorheiu Secuiesc 2 Odorheiu Secuiesc
91059 Onesti – Marasesti Onesti
91036 Oradea 1 – Clujului Oradea
91037 Oradea 2 – Decebal Oradea
91377 Oradea 4 – Dimitrie Cantemir (Avantului) Oradea
91092 Oradea Episcopia Oradea
91038 Orastie – Armatei Orastie
91354 Petrosani 2 – Ion Creanga Petrosani
91060 Piatra Neamt – Traian Piatra Neamt
91120 Piatra Neamt 2 Piatra Neamt
91010 Pitesti 1 – Nicolae Balcescu (spre Bucuresti) Pitesti
91073 Pitesti 3 – Autostrada – Km 80 comuna Ratesti
91322 Pitesti 4 – Intrare Autostrada Pitesti
91001 Ploiesti 1 – Postei Ploiesti
91317 Ploiesti 3 – DN 1, Km 63 Ploiesti
91139 Ploiesti 4 Cantacuzino comuna Blejoi
91130 Radauti Radauti
91306 Ramnicu Valcea 1 – Calea lui Traian 291  – outside city Ramnicu Valcea
91084 Ramnicu Valcea 2 – Calea lui Traian 166 – city Ramnicu Valcea
91066 Reghin – Iernutei Reghin
91039 Resita 1 – Republicii Resita
91068 Roman – Roman Musat Roman
91149 Salonta Salonta
91046 Satu Mare 1 – Henri Coanda Satu Mare
91076 Satu Mare 2 – Aurel Vlaicu Satu Mare
91080 Satu Mare 3 – Careiului Satu Mare
91090 Sebes – Drumul Sibiului Sebes
91014 Sfantu Gheorghe – 1 Decembrie 2006 Sf. Gheorghe
91021 Sibiu 1 – Alba Iulia Sibiu
91370 Sibiu 2 – Vasile Milea (Selimbar) Sibiu
91112 Sibiu Vestem Sibiu
91028 Sighisoara – Mihai Viteazul Sighisoara
91063 Slatina – Pitesti Slatina
91328 Slobozia – DN 2A, KM 62 Slobozia
91098 Sovata Sovata
91372 Suceava – Traian Vuia Suceava
91140 Targoviste – Calea Bucuresti Targoviste
91064 Targoviste – Mihai Bravu Targoviste
91091 Targu Jiu – Victoriei Targu Jiu
91016 Targu Mures 1 –  Gheorghe Doja Tg Mures
91368 Targu Mures 2 – 1 Decembrie 1918 Tg. Mures
91117 Targu Mures 3 Tg Mures
91118 Targu Neamt Tg Neamt
91015 Targu Secuiesc -1 Decembrie 1918 Targu Secuiesc
91085 Tarnaveni Tarnaveni
91040 Timisoara 1 – Liviu Rebreanu Timisoara
91041 Timisoara 2 -Republicii Timisoara
91024 Timisoara 3 – Miresei Timisoara
91366 Timisoara 5  – Constantin Brancoveanu (Como) Timisoara
91124 Timisoara 6 Ghiroda comuna Ghiroda
91111 Timisoara 7 Selgros Timisoara
91135 Timisoara 8 Dumbravita comuna Dumbravita
91114 Tulcea Tulcea
91020 Turda – Stefan cel Mare Turda
91105 Turda 2 Turda
91097 Valenii de Munte Valeni de Munte
91099 Vaslui 1 – Petru Rares Vaslui
91100 Vaslui 2 – Stefan Cel Mare Vaslui
91023 Zalau – Mihai Viteazul Zalau
91153 Busteni Busteni
91151 Rasnov Fagaras
91436 Adunatii Copaceni Adunatii Copaceni
91420 Autostrada A1 km 49 Autostrada A
91401 Bucuresti – 1 Mai Bucuresti
91418 Bucuresti – 13 Septembrie 2 Bucuresti
91407 Bucuresti – Barbu Vacarescu 2 Bucuresti
91410 Bucuresti – Caramfil Otopeni
91408 Bucuresti – Colentina 2 Bucuresti
91404 Bucuresti – Decebal Bucuresti
91403 Bucuresti – Oltenitei Bucuresti
91402 Bucuresti – Otopeni 3 – Bucurestilor Otopeni
91409 Bucuresti – Pacii Bucuresti
91406 Bucuresti – Progresului Bucuresti
91405 Bucuresti – Timpuri Noi Bucuresti
91419 Bucuresti – Virtutii 2 Bucuresti
91415 Bucurestiu – Iuliu Maniu 2 Bucuresti
91429 Buzau 2 -Maracineni Buzau
91426 Constanta 2 – Tomis Constanta
91427 Constanta 4 – Dezrobirii Constanta
91428 Constanta 5 – Bratianu Constanta
91411 Craiova 5 – Decebal Craiova
91421 Floresti Prahova Floresti
91430 Hunedoara 2 – Avram Iancu Hunedoara
91424 Oradea 7 – Mestesugarilor Oradea
91431 Petrosani 1 – Aviatorilor Petrosani
91414 Pitesti 2 – Balcescu 85 Pitesti
91416 Pitesti 5 – Republicii Pitesti
91433 Pitesti 6 – Balcescu 206 Pitesti
91432 Ploiesti 2 – Strandului Ploiesti
91434 Resita 2 – Timisoarei Resita
91435 Rupea Rupea
91422 Sebes 2 – Bena Sebes
91412 Targoviste 3 – Baltaretu Targoviste
91413 Targu Jiu 2 – Teodoroiu Targu Jiu
91417 Timisoara 9 – Rebreanu Timisoara
91423 Vladimirescu – DN 7 jud Arad Vladimirescu

Statii MOL Partener in care este permisa doar acumularea de puncte

cod statie Station Oras statie
71001 Calinesti sat Calinesti
71002 Morareni sat Morareni
71003 Marghita Marghita
71004 Alesd Alesd
71005 Stefanesti Stefanesti
71006 Afumati com. Afumati
71007 Auseu Com. Aseu
71008 Beius Com. Beius
71009 Mihai Viteazu Com. Mihai Viteazu