Stații Mol

Regulament

Regulament de funcţionare a Programului MultiBonus

Valabil incepand cu data de 01.11.2019

Programul MultiBonus este un program de loialitate creat şi operat de MOL România Petroleum Products S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Cluj-Napoca, Bulevardul 21 decembrie 1989, nr.77, etaj 1, cladirea C-D The Office, camera C1.1, jud. Cluj, România, înregistrată cu nr. J12/729/2000 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, cod TVA RO 7745470, capital social: 242.154.900 lei, Telverde: 0800.800.665, e-mail: contact@molromania.ro, căsuţa poştală: CP 110 OP 4 Bucureşti (numită în continuare „MOL România”). În cadrul acestui Program, deţinătorii de carduri de loialitate MultiBonus pot acumula puncte în funcţie de valoarea cumpărăturilor efectuate în staţiile MOL România si MOL Partener (mentionate in Anexa 1). Posesorii cardurilor MultiBonus pot utiliza punctele de loialitate pentru bunuri şi servicii oferite în staţiile MOL România, precum şi prin intermediul webwebsite-ului www.multibonus.ro.

 1. Definitii

1.1. Card de loialitate: cardul care poartă logo-ul Programului şi este adaptat cerinţelor Programului MultiBonus. Incepand cu data de 01.11.2019, cardurile nou emise nu vor mai fi personalizate cu numele si prenumele titularului, ci vor avea inscriptionata doar seria Cardului.

Cardurile nominale care au inscripţionate numele şi prenumele Deţinătorului de card, seria Cardului și / sau termenul de valabilitate, se pot utiliza in continuare atât pentru acumularea, cât şi pentru utilizarea Punctelor de loialitate. Valabilitatea cardurilor se prelungeste automat, fara a fi necesara emiterea unui nou card.

1.2. Statiile MOL Romania: statii de carburant aflate pe teritoriul Romaniei, in care pot fi utilizate puncte de loialitate pentru bunuri si servicii, cu exceptia carburantului, rovinietelor, huvinietelor, incarcarii in statie a cardurilor MOL Gift;

1.3. Statiile MOL Partener: statii de carburant aflate pe teritoriul Romaniei, in care NU pot fi utilizate puncte de loialitate.

1.4. Catalogul MultiBonus: Catalogul electronic, actualizat periodic, al Programului MultiBonus, care conţine produse sau vouchere care pot fi obtinute in schimbul punctelor MultiBonus şi care prezintă oferta Partenerilor Programului MultiBonus sau oricare dintre cataloagele cu oferte suplimentare disponibile în cadrul Programului MultiBonus.

1.5. MultiBonus.ro: webwebsite-ul www.multibonus.ro, inclusiv orice secţiune sau subpagina a acestuia.

1.6. Participant online: Orice persoană fizică, în vârstă de cel puţin 18 ani, cu capacitate de exerciţiu deplină, care accesează website-ul www.multibonus.ro, fiind interesată de datele, informaţiile, produsele şi/sau serviciile furnizate de MOL România prin intermediul website-ului, precum şi orice persoană fizică care se înregistrează pe website-ul www.multibonus.ro, care comandă/utilizează puncte de loialitate pentru produse şi/sau servicii disponibile în Catalogul MultiBonus sau pe website-ul www.multibonus.ro.

1.7. Punct de loialitate: Este un beneficiu in cadrul Programului avand asociata o valoare în bani . Punctele de loialitate MultiBonus sunt valabile doar în cadrul Programului MultiBonus.

1.8. Partener Contractual MOL Multibonus: (i) Orice persoană juridică care participă în Programul MultiBonus, în calitate de emitent de Puncte de loialitate MultiBonus şi/sau accepta ca modalitate de plată integrală sau parţială Puncte de loialitate MultiBonus, ori oferă alte avantaje financiare sau de altă natură Deţinătorilor de card MultiBonus precum si/sau (ii) orice persoană juridică  cu care Grupul MOL sau MOL Romania incheie contracte de prestari servicii in vederea bunei desfasurari a Programului (productie, personalizare carduri, studii de piata, analize de date, comunicare prin mijloace electronice si fizice cu clientii etc.)

1.9. Cont: Este un cont aferent unui Card nominal sau nenominal, care serveşte pentru înregistrarea şi contabilizarea tranzacţiilor efectuate cu acel Card.

1.10. Cont online: este un cont individual dedicat unui Utilizator care se înregistrează online pe website-ul multibonus.ro si care poate fi accesat de către Utilizator folosindu-se de un nume de Utilizator şi o parolă.

1.11. Formular de înscriere si obtinere consimtamant: Este formularul completat şi semnat de către client, disponibil în staţiile MOL România si MOL Partener, pe baza căruia se eliberează sau se reface Cardul MultiBonus.

1.12. Formular de înscriere electronic: Formularul completat şi transmis prin intermediul aplicaţiei disponibile pe website-ul www.multibonus.ro de către Utilizator către MOL România, pe baza căruia MOL România înscrie Utilizatorul în Programul MultiBonus şi îi emite acestuia Cardul MultiBonus.

1.13. Formular de înregistrare electronic: Formularul completat şi transmis prin intermediul aplicaţiei disponibile pe website-ul www.multibonus.ro de către un Utilizator către MOL România, pe baza căruia MOL România creează un Cont online individual. Utilizatorul care solicită crearea unui Cont online trebuie să fie înscris în Programul MultiBonus şi să deţină un Card MultiBonus anterior completării şi transmiterii Formularului de înregistrare electronic.

1.14. Utilizarea punctelor MultiBonus: este operaţiunea prin care are loc preschimbarea Punctelor MultiBonus în cadouri, produse şi/sau servicii, in staţiile MOL România sau prin intermediul website-ului www.multibonus.ro. In statiile MOL Partener nu pot fi utilizate puncte de loialitate.

1.5. Formular de comandă: Formularul disponibil pe site web www.multibonus.ro, pe baza căruia se comandă produse şi/sau servicii disponibile în Programul MultiBonus.

1.16. Tranzacţie: Operaţiunea individuală prin care se acumulează Puncte de loialitate la staţiile MOL România si MOL Partener, se comandă produse şi/sau servicii în/din staţiile MOL România sau prin intermediul website-ului MultiBonus.ro, se utilizeaza Puncte de loialitate, ori se verifică numărul de puncte existente într-un Cont MultiBonus, indiferent de numărul de produse sau servicii pe care le implică operaţiunea în cauză, fără a se limita însă la acestea.

1.17. Termeni şi Condiţii de utilizare a website-ului www.multibonus.ro: prevederile create de MOL România care definesc condiţiile şi regulile pe care  Utilizatorul online trebuie să le respecte în utilizarea website-ului www.multibonus.ro, in urmatoarele situații: la înscrierea fiecăruia dintre Utilizatori pe website-ul www.multibonus.ro prin completarea Formularului de înscriere online, la înregistrarea Utilizatorului şi crearea unui Cont online dedicat acestuia, precum şi la efectuarea oricăror Tranzacţii, inclusiv în vederea utilizarii Punctelor MultiBonus pentru produse şi/sau servicii puse la dispoziţie de MOL România sau Partenerii acesteia, prin intermediul website-ului www.multibonus.ro.

 

 1. Înscrierea în Program si prelucrarea datelor personale

2.1. Orice client al MOL România, persoană fizică care a împlinit 18 ani cel mai târziu în ziua înscrierii in Programul MultiBonus şi care acceptă Regulamentul de funcţionare a Programului poate participa la Programul MultiBonus prin completarea şi semnarea unui Formularului de inscriere si obtinere consimtamant în oricare din staţiile MOL România, MOL Partener sau prin completarea unui Formular de înscriere electronic disponibil pe website-ul www.multibonus.ro. Participantul trebuie să completeze formularul cu date reale şi complete. MOL România nu va lua în considerare formularele incomplete, ilizibile, nesemnate sau completate incorect.

2.2. Persoanele juridice, posesoare de carduri de carburant MOL Gold Europa, MOL Gold Romania, MOL Gold Prepaid Romania, UTA, DKV, EuroShell sau ai altor carduri de carburant acceptate in reteaua MOL Romania și in benzinariile MOL Partener nu pot participa la Programul MultiBonus.

2.3. Serviciul Relaţii cu Clienţii MOL va fi înştiinţat în legătură cu orice modificări ale datelor personale, telefonic la numarul 0212048694, disponibil non-stop, cu tarif normal, prin intermediul formularului online de contact de pe www.multibonus.ro sau prin notificare scrisă la adresa MOL România Petroleum Products SRL din Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, Clădirea C-D The Office, Cluj-Napoca, sau e-mail: datepersonale@molromania.ro.

2.4. Informare privind prelucrarea datelor personale ale Participanților

La înscrierea în program primiți o informare despre cum prelucrăm datele dvs. personale, disponibilă și pe site-ul https://www.multibonus.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal.

 

 1. Condiţii de participare

3.1. Participarea la Program este posibilă conform prevederilor prezentului Regulament de funcţionare. MOL România îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul de funcţionare. Regulamentul Programului este disponibil la orice staţie MOL si MOL Partener şi pe www.multibonus.ro. MOL România va notifica modificarea Regulamentului prin afişare pe pagina web www.multibonus.ro.

3.2. În urma cumpărăturilor efectuate în staţiile MOL din Anexa  1 si în stațiile semnalizate MOL Partener din România, Participantul acumulează Puncte de loialitate.  Punctele se pot utiliza pentru (i) produsele şi/sau serviciile disponibile în staţiile MOL Romania din Anexa 1, cu excepţia carburantului, a vinietelor pentru Romania si Ungaria si incarcarii in statie a cardurilor MOL Gift si MOL Gold Prepaid Romania, cât şi (ii) pentru produsele şi serviciile prezentate în Catalogul MultiBonus, pe website-ul www.multibonus.ro.

3.3. In statiile semnalizate MOL Partener nu este posibila utilizarea de puncte MultiBonus pentru produsele prezentate in Catalogul MultiBonus sau pentru produsele si serviciile comercializate in magazinele acestor benzinarii, ci doar acumularea de puncte.

3.4. MOL România poate interzice - în cazuri excepţionale - participarea la Programul MultiBonus a uneia sau mai multora dintre staţiile sale, anunţând aceasta prin afişare în incinta staţiilor (şi pe pagină web www.multibonus.ro, de la caz la caz). In acea/acele statie/statii nu se acordă Puncte de loialitate şi nici nu pot fi cedate Puncte în vederea obţinerii de produse sau servicii in cazul alimentării cu carburant sau cumpărării din magazinele din incinta staţiilor.

3.5. Nu se acordă Puncte de loialitate în cazul achiziţionării de produse cu carduri de carburant emise sau acceptate de către MOL România, cu exceptia cardului MOL Partner si a cardului MOL Gift.

3.6. MOL România poate exclude din Program şi/sau să anuleze, din Contul clientului, Punctele acumulate până la acea dată în cazul clienţilor care nu au efectuat nicio Tranzacţie de acumulare de Puncte într-o perioadă de 12 luni consecutive.

3.7. Termenul de valabilitate a Punctelor de loialitate MultiBonus este de 3 ani calendaristici de la data ultimei Tranzacţii de acumulare de Puncte. Daca intr-o perioada de 3 ani consecutive, clientul nu are tranzactii de acumulare de puncte, punctele acumulate vor fi anulate in mod corespunzator de catre MOL Romania.

De asemenea, punctele acumulate pot fi anulate si in cazul prevazut la art. 3.7 de mai sus, chiar si in situatia unei/ unor tranzactii de utilizare de puncte in perioada sus-mentionata, de 12 luni.

 1. Utilizarea cardurilor

4.1. Fiecare Participant are dreptul să deţină şi să utilizeze un singur Card MultiBonus.

4.2. Cardurile temporare emise anterior datei de 1.11.2019 pot fi utilizate doar pentru acumularea de puncte de loialitate si se dezactiveaza in mod automat la prima utilizare a cardului de plastic. In situatia in care clientul nu completeaza datele sale personale pe Formularul de înscriere si obtinere consimtamant intr-un termen mai mare de 30 de zile de la data primei tranzactii, MOL Romania isi rezerva dreptul de a bloca facilitatea de acumulare de puncte.

4.3. Cardurile se referă la persoanele fizice şi nu la numărul autovehiculului.

4.4. Cardul MultiBonus nu este un instrument de plată.

4.5. Cardul MultiBonus este proprietatea MOL România şi poate fi utilizat doar pe teritoriul României.

4.6. Pentru a intra în posesia unui Card, Participantul la Program trebuie să completeze corect şi complet Formularul de înscriere și obținere consimțământ şi să-l returneze la orice staţie MOL România sau MOL Partener sau să completeze corect şi complet Formularul de înscriere electronic prin intermediul aplicaţiei disponibile pe www.multibonus.ro.

4.7. Dupa completarea formularului cu datele obligatorii si semnarea acestuia, clientul va primi pe loc cardul pe care il va putea utiliza pentru acumularea de puncte MultiBonus si participarea la campaniile dedicate tuturor clientilor loiali.

4.8. Punctele acumulate pe card vor putea fi utilizate doar dupa ce:

-  datele clientului sunt procesate de către MOL România, dar nu mai târziu de 20 de zile calendaristice de la înscriere; în cazul în care clientul a completat o adresă de email validă pe formularul de înscriere, acesta va primi o notificare de procesare a datelor pe email

si

- clientul efectuează o tranzacție de acumulare de puncte ulterior procesării datelor sale de către MOL România, respectiv ulterior primirii confirmării de procesare a datelor pe email.

În cazul în care clientul nu a primit notificarea de procesare a datelor în termen de 14 zile calendaristice de la înscriere, acesta poate contacta Serviciul de Relații cu Clienții, la numărul 0800 800 665 (linie verde, non-stop) pentru verificarea statusului cardului.

4.9. În cazul în care Cardul este deteriorat sau sistemul electronic de tranzacţionare nu funcţionează la staţie, clientul nu poate efectua niciun fel de Tranzacţie. Daca Tranzactia nu se poate efectua din cauza unor defectiuni ale sistemului electronic de tranzactionare, MOL Romania poate acorda retroactiv clientului un numar de puncte egal cu cel care ar fi rezultat in urma Tranzactiei, in urma solicitarii exprese a clientului si a prezentarii bonurilor fiscale pentru care nu s-a realizat acumularea de puncte.

4.10. In cazul in care, din cauza unor erori de comunicatie, clientul nu poate beneficia de anumite reduceri sau oferte speciale dedicate, acesta poate solicita acordarea acestora sub forma de puncte de loialitate, prin transmiterea bonului fiscal si a seriei cardului MultiBonus la adresa contact@molromania.ro.

 1. Blocarea si inactivarea conturilor si utilizatorilor

5.1. In situatia in care clientul nu mai are nicio tranzactie de utilizare sau de acumulare de puncte de loialitate in ultimele 24 de luni, MOL Romania va bloca sau inactiva cardul respectivului client, stergand datele personale ale acestuia din aplicația Programului MultiBonus. Actiunea de blocare sau de inactivare atrage dupa sine imposibilitatea de a mai utiliza cardul respectiv la tranzactii de acumulare sau de utilizare de puncte.

5.2. MOL Romania poate sa blocheze si acele conturi de utilizator care nu au mai acumulat sau utilizat puncte de loialitate in ultimele 24 luni.

5.3. In situatia in care clientul detine si utilizeaza un card temporar de loialitate emis inainte de 01.11.2019, dar datele sale personale nu au fost preluate in aplicația Programului MultiBonus, astfel incat MOL nu poate determina cine este utilizatorul de drept al cardului respectiv, MOL isi rezerva dreptul de a bloca sau a inactiva respectivul card.

5.4. In masura in care un client se regaseste intr-unul din cazurile de mai sus, daca doreste sa  beneficieze din nou de avantajele programului MultiBonus, acesta trebuie sa completeze un nou formular de înscriere si obtinere consimtamant.

 1. Acumularea punctelor de loialitate

6.1. Acumularea Punctelor de loialitate: Punctele acumulate sunt evidenţiate în Contul participantului în momentul efectuării cumpărăturilor din staţiile MOL România și MOL Partener. In cazul in care exista intreruperi in functionarea sistemului de acceptare a cardului , punctele acumulate vor fi evidentiate in contul clientului in termen de maximum 2 zile lucratoare.

Numărul de Puncte acumulate pentru fiecare achiziţie de produse şi/sau servicii este menţionat pe bonul fiscal.

6.2. Punctele de loialitate se acordă astfel:

CARBURANT:

 - 5 Puncte pentru fiecare litru de carburant MOL Racing Fuel 102+

- 3 Puncte pentru fiecare litru de carburant Benzina EVO 100 Plus si EVO Diesel Plus

- 1 Punct pentru fiecare litru de carburant Benzina EVO 95 si EVO Diesel

- 1 Punct pentru fiecare litru de combustibil GPL

PRODUSE FRESH CORNER:

- 5 Puncte pentru fiecare 3 RON (TVA inclus) cheltuiţi în staţiile MOL pentru produse şi/sau servicii Fresh Corner. Sunt produse Fresh Corner acele produse pregatite in statiile MOL Romania în care a fost implementat acest concept Gastro sau produse care sunt vandute in ambalaje pe care apare sigla Fresh Corner (exemplu: cafea, sendvișuri, patisserie, mâncare caldă, băuturi proaspete din fructe etc.).

PRODUSE DIN MAGAZINELE MOL SI SERVICII:

- 1 Punct pentru fiecare 3 RON (TVA inclus) cheltuiţi în staţiile MOL pentru produse şi/sau servicii, cu exceptia produselor Fresh Corner

- 1 punct pentru fiecare 10 RON (TVA inclus) cheltuiti in statiile MOL pentru achizitia de viniete cu valabilitate Romania si Ungaria.

Se acumuleaza Puncte pentru fiecare achiziţie de produse şi/sau servicii, acestea fiind evidenţiate pe bonul fiscal. Rotunjirea se face prin trunchiere (0,5 puncte = 0 puncte).

6.3. Deţinătorul de Card care în momentul achiziţionării de produse şi/sau servicii nu are cardul  asupra sa şi/sau care nu prezintă cardul MultiBonus nu poate acumula puncte. Punctele care ar fi putut fi generate de acea cumpărare de produse şi/sau servicii nu vor fi înregistrate în Contul participantului, nici ulterior.

6.4. MOL România are dreptul să nu acorde Puncte de loialitate la cumpărarea unor produse şi/sau servicii. Nu se pot acumula Puncte pentru: cumpărături achitate cu un card de carburant MOL, suma în lei plătită pentru Tranzacţiile de utilizare de Puncte efectuate în construcţia bani+puncte, pentru sumele în lei plătite pentru alimentarea cardurilor de debit sau credit de carburant. Lista completă a produselor şi serviciilor excluse de la acumularea de puncte este disponibilă în orice staţie MOL din România.

6.5. Sunt admise maximum 3 tranzacţii/zi/staţie/card, indiferent de tipul tranzacţiei.

6.6. Pentru verificarea numărului de Puncte disponibile în Contul participantului, acesta va putea solicita casierului din orice staţie MOL din România eliberarea unei chitanţe separate care va conţine doar situaţia curentă a Punctelor existente în Cont sau poate accesa www.multibonus.ro, secţiunea Contul meu.

6.7. Punctele de loialitate MultiBonus sunt valabile doar în cadrul prezentului Program, nu pot fi corelate cu alte acţiuni, cu excepţia cazului în care Catalogul sau ofertele speciale asigura o posibilitate expresă pentru aceasta.

6.8. Transferul punctelor de pe un Card MultiBonus pe un altul se poate realiza pe website-ul www.multibonus.ro, la cererea Utilizatorului care deţine punctele care se transfera sau prin email trimis pe adresa contact@molromania.ro. Punctele vor fi transferate în Contul destinatarului dupa aprobarea transferului de catre persoana care initiaza operatiunea, dar numai dacă numărul de Puncte disponibil în Contul donator la momentul procesării cererii de transfer este mai mare sau egal cu 100 de puncte.

Unui utilizator ii sunt permise maximum 3 transferuri lunare de puncte de pe cardul propriu catre un alt card MultiBonus activ. MOL Romania isi rezerva dreptul de a nu autoriza transferurile considerate suspecte, care in urma validarilor nu sunt recunoscute de catre titularul de drept al cardului de pe care se transfera punctele.

MOL Romania isi rezerva dreptul de a bloca un card MultiBonus catre care se transfera puncte prin intermediul functionalitatii website-ului www.multibonus.ro, daca activitatea de transfer indica un comportament necinstit din partea clientului.  Cardul MultiBonus va fi deblocat daca, in urma validarii sus-mentionate, se dovedeste ca activitatea de transfer este conforma.

Comportamentul necinstit este acela care denota intentia de a frauda si a ocoli regulile de functionare a Programului MultiBonus, prin utilizarea unor destinatari fictivi pentru transferul de puncte, prin operarea in retea a unor transferuri intre carduri care acumuleaza in mod fraudulos puncte MultiBonus etc.

6.9. Acumularea de puncte de loialitate fara achizitionarea/plata unui produs sau serviciu este neregulamentara, cu exceptia situatiilor strict reglementate de MOL si aduse la cunostinta clientilor in cadrul promotiilor, sondajelor de piata etc.

In cazul in care MOL are suspiciuni cu privire la plata produselor sau serviciilor care au generat puncte acumulate neregulamentar, în vederea derulării Programului MultiBonus, MOL poate contacta clientul in scopul lamuririi acestei situatii.

 1. Programul de recomandari

7.1. Participantii la programul MultiBonus care au sau isi creeaza un cont online pe www.multibonus.ro pot trimite electronic recomandari de inscriere in Program unor prieteni/cunostinte.

7.2. Recomandarea se realizeaza prin trimiterea unui mesaj catre persoana recomandata, prin intermediul sectiunii Recomandari din contul online, acesteia din urma alocandu-i-se un cod unic de recomandare.

7.3. La utilizarea codului de recomandare de catre persoana recomandata, participantul care face recomandarea va primi in contul sau MultiBonus un numar de 100 de puncte.

7.4. Un participant MultiBonus poate transmite un numar nelimitat de recomandari de inscriere in Program.

7.5. MOL Romania isi rezerva dreptul de a bloca si a sterge punctele acumulate in urma unor recomandari neconforme, insemnand ca datele furnizate de clientii recomandati sunt fictive (adrese de email cu format suspect, nume si prenume suspecte etc).

 1. Carduri pierdute, furate, deteriorate

7.1.  Dacă un Card s-a pierdut sau a fost furat, Deţinătorul va anunţa imediat Serviciul Relaţii cu Clienţii al MOL România sau va solicita inlocuirea cardului in orice statie MOL Romania sau MOL Partener. Serviciul Relaţii cu Clienţii poate lua măsuri de blocare şi de înlocuire a Cardului exclusiv după ce a fost anunţat şi acesta va fi blocat la utilizare în termen de maxim 72 ore.

7.2. Responsabilitatea utilizării cardului revine exclusiv posesorului. MOL România nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru eventualele pagube cauzate de pierderea, furtul sau deteriorarea Cardului, chiar şi după ce evenimentul a fost anunţat.

7.3. Dacă un Card MultiBonus deja blocat este găsit, el trebuie trimis imediat către MOL România Bucureşti, Strada Daniel Danielopolu, nr. 4-6, sector 1, în atenţia Serviciului de Relaţii cu Clienţii sau trebuie depus la orice staţie MOL România inclusă în Program.

7.4. MOL România îşi rezervă dreptul de a confisca un Card MultiBonus ilizibil, blocat sau un Card prin intermediul căruia s-au efectuat Tranzacţii contrare prezentului Regulament.

 1. Înlocuirea cardurilor

8.1. Participantul care îşi pierde Cardul, îi este furat sau îi este deteriorat, are dreptul la un Card nou.

8.2. MOL România are dreptul de a verifica dacă înlocuirea Cardului este sau nu motivată.

8.3. În cazul înlocuirii Cardului din orice motive, Cardul anterior este blocat şi nu mai este valid.

8.4. Cardul deteriorat trebuie depus la orice staţie MOL România și MOL Partener, pe bază de proces verbal de predare-primire semnat de către Deţinătorul Cardului şi semnat şi ştampilat de către casierul staţiei.

8.5. În cazul imposibilitatii de folosire a cardului fara culpa Participantului  (de exemplu : demagnetizarea, modificare soft etc.), pe perioada de schimbare a Cardului, Participantul va beneficia de Puncte bonus care se calculează ca medie a cumpărăturilor efectuate în utimele 90 zile anterioare datei la care Deţinătorul a predat Cardul la staţie. Aceasta prevedere nu este aplicabila daca in intervalul respectiv clientul utilizeaza un alt card pentru acumularea de puncte.

8.6. În cazul Cardurilor pierdute, furate sau deteriorate, numărul Punctelor de loialitate acumulate până în acel moment în Contul clientului rămâne neschimbat. Primirea noului Card se face pe loc, in orice statie MOL, după anunţarea furtului sau pierderii, respectiv după predarea Cardului deteriorat.

 1. Puncte obţinute neregulamentar

9.1.  Cardul MultiBonus este obţinut neregulamentar dacă s-a ajuns în posesia lui prin completarea unui Formular de înscriere si obtinere consimtamant care nu este emis de MOL România, dacă Formularul de înscriere si obtinere consimtamant/Formularul de înscriere electronic a fost completat cu date false sau, deși completat cu date reale, Formularul de înscriere si obtinere consimtamant/Formularul de înscriere electronic a fost semnat in fals sau in orice alta modalitate contrara legii.

9.2. Sunt acumulate neregulamentar acele Puncte de loialitate care au fost obţinute prin vânzarea/cumpărarea de Puncte contra unor sume de bani sau în orice alt mod care contravine Regulamentului de funcţionare a Programului MultiBonus.

9.3. Participantul care intenţionează să utilizeze Punctele pentru produse folosind un Card MultiBonus obţinut neregulamentar încalca în mod grav prezentul Regulament şi drept consecinţă Cardul va fi blocat.

9.4. MOL România poate iniţia orice procedură judiciară sau extrajudiciară împotriva persoanei care utilizează sau incearcă să utilizeze Punctele de loialitate obţinute neregulamentar.

9.5. MOL România are dreptul să confişte Cardul care este folosit, deşi a fost anunţat anterior furtul, pierderea sau deteriorarea lui. MOL România are dreptul să legitimeze şi să noteze datele clientului care intenţionează să folosească un asemenea card.

9.6. Prezenţa Deţinătorului de card MultiBonus este necesară atât la acumularea Punctelor, cât şi la utilizarea lor.. Deţinătorul de card poate obţine puncte de loialitate exclusiv pe baza cumpărăturilor sale efective. Nu este permisă lăsarea la staţie a Cardului în scopul acumulării de Puncte. MOL România poate retrage asemenea Carduri şi poate exclude definitiv Deţinătorul de card din Program.

 1. Utilizarea punctelor de loialitate

10.1. La staţiile MOL România

10.1.1.   În cazul utilizarii Punctelor de loialitate pentru produse şi/sau servicii, Punctele sunt retrase imediat din Contul Participantului.

10.1.2.   Punctele de loialitate pot fi utilizate doar pentru următoarele produse/servicii:

10.1.2.1. Produsele/serviciile prezente în staţiile MOL România (cu excepţia carburantilor MOL, a vinietelor pentru Romania si Ungaria, a taxelor de drum, a incarcarii cardurilor MOL Gift si MOL Gold Prepaid Romania), voucherele partenerilor, care se pot obţine imediat la staţiile MOL România participante în Program;

10.1.2.2.

Produsele/serviciile prezentate in Cataloagele MultiBonus pot fi obtinute cu puncte MultiBonus sau cu puncte + numerar, daca este prevazut acest lucru, pe baza de comanda. Valoarea fiecărui produs, în puncte sau în combinaţia puncte + numerar, este menţionată în Catalogul online de pe www.multibonus.ro în dreptul fiecărui produs;

10.1.2.3. Pentru ofertele speciale din cadrul Programului.

10.1.3.   Produsele/serviciile prezentate în staţiile MOL din România (cu excepţia carburanţilor MOL, a vinietelor de Romania si Ungaria, a incarcarii cardurilor MOL Gift si MOL Gold Prepaid Romania) pot fi achizitionate şi sub formă de plată mixtă: puncte + numerar/card bancar.

10.2.      Online pe website-ul www.multibonus.ro

10.2.1.   În cazul utilizării Punctelor de loialitate pentru produse şi/sau servicii, Punctele de loialitate sunt retrase din Contul Utilizatorului. Punctele vor fi retrase efectiv numai după ce validarea comenzii transmise de către Utilizator cu privire la produsele şi/sau serviciile respective a fost confirmată in sistemul de autorizare, prin afişare în Contul online al Utilizatorului.

10.2.2.   Prin accesarea Contului online, Utilizatorul poate utiliza Punctele de loialitate pentru următoarele produse şi/sau servicii:

- produsele şi/sau serviciile prezentate exclusiv în Catalogul MultiBonus în vigoare;

- alte produse şi/sau servicii disponibile (numai) pe website-ul www.multibonus.ro, oferite în cadrul promoţiilor speciale din Programul MultiBonus.

10.2.3.   Produsele şi/sau serviciile vor putea fi obţinute numai pe bază de comandă online prin completarea Formularului de comandă şi finalizarea aplicaţiei disponibile pe website în acest sens.

10.2.4.   Produsele şi/sau serviciile se pot obţine: integral pe bază de Puncte de loialitate acumulate în Cont sau în construcţia Puncte + numerar. Valoarea fiecărui produs, în Puncte sau în combinaţia Puncte + numerar, este menţionată în Catalogul online de pe www.multibonus.ro, în dreptul fiecărui produs şi/său serviciu.

10.2.5.   Pentru a comanda produsele şi/sau serviciile, Utilizatorul va adăuga în coș produsele dorite, va completa datele solicitate în Formularul de comandă afişat pe website şi va transmite comanda în conformitate cu aplicaţia de pe website-ul www.multibonus.ro.

10.2.6.   MOL România nu este răspunzătoare pentru corectitudinea şi acurateţea datelor completate de Utilizator în Formularul de comandă. Utilizatorul este singurul responsabil şi singurul care va suporta consecinţele directe şi/sau indirecte ale încălcării obligaţiei de a completa în mod corect datele solicitate prin Formularul de comandă, precum şi prin intermediul celorlalte formulare disponibile pe website.

10.2.7.   În funcţie de ordinea primirii Formularelor de comandă şi de volumul de comenzi primite, în cel mai scurt timp de la momentul primirii Formularului de comandă completat în conformitate cu prevederile prezentului document, MOL România va confirma sau respinge comanda primită, prin afişare în Contul nominal al Utilizatorului şi/sau prin email și/sau telefonic, în funcţie de existenţa sau lipsa produselor comandate pe stoc şi/sau disponibilitatea sau indisponibilitatea serviciilor. În cazul unei comenzi validate, MOL România va începe neîntârziat procesarea acesteia, stadiul procesării comenzii putând fi consultat de către Utilizator prin mesajele postate periodic de MOL România în Contul Utilizatorului, în dreptul comenzii respective de pe website-ul www.multibonus.ro.

10.2.8.   Fără a putea fi ţinută responsabilă sub nicio formă, MOL România nu va valida/va înceta să proceseze orice comandă care se va dovedi că nu îndeplineşte condiţiile Regulamentului, precum şi celelalte condiţii impuse prin aplicaţia de comandă propriu-zisă, disponibilă pe website, conţine date vădit eronate, a fost formulată cu vădită rea credinţa sau a fost formulată de un Utilizator care anterior a mai transmis Formulare de comandă, fără a ridica ulterior produsele comandate etc.

10.2.9.   Data la care se confirmă validarea comenzii de către MOL România reprezintă dată încheierii contractului între MOL România şi Utilizator, având ca obiect utilizarea Punctelor de loialitate pentru produse şi/sau servicii si data de la care incepe sa curga termenul de 20 de zile lucratoare pentru livrare. În consecinţă, până la confirmarea comenzii de către MOL România, nu există nicio relaţie contractuală între Utilizator şi MOL România având ca obiect furnizarea produselor şi/sau serviciilor comandate, iar MOL România nu are nicio obligaţie în legătură cu acest aspect.

10.2.10. Utilizatorul cardului MultiBonus care a facut o achizitie de produse din Cataloagele MultiBonus, indiferent daca este vorba despre comenzi plasate prin intermediul www.multibonus.ro sau in statiile MOL are dreptul sa notifice in scris operatorului economic ca se retrage (renunta la cumparare), fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile de la primirea produsului. Se considera data a primirii, data semnarii bonului de primire a produsului de catre client.

10.2.11. Potrivit art. 16, alin. (8) din Legea nr. 249/ 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor din ambalaje se interzice condiţionarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumpărat de păstrare a ambalajului.

10.2.12. Sunt exceptate de la dreptul de retragere urmatoarele: furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de catre client: periute de dinti, rezerve periute de dinti, casti intrauriculare, epilatoare, aparate de tuns, aparate de ras, trimmer facial, perie de curatare faciala, placi de indeptat parul, ondulatoare, perii rotative si ionice si alte asemenea produse de ingrijire personala.

10.2.13. Inlocuirea produselor MultiBonus care beneficiaza de garantie conform legii se va face in conditiile prevazute de dispozitiile legale incidente, respectiv de Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului, O.G.nr. 21/1992 si Legea nr. 449/2003, astfel:

Procedura de mai sus respecta dispozitiile legale mentionate si asigura masuri reparatorii proportionale.

10.2.14. Reducerea pretului produsului, precum si rezolutiunea contractului pot fi solicitate numai daca conditiile legale prevazute de art. 13 din Legea nr. 449/2003 sunt indeplinite, respectiv:

10.2.15. Răspunderea vânzătorului privind garanţia legală de conformitate, potrivit prevederilor art. 9-14 din Legea nr. 449/2003, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

După expirarea termenului prevăzut la punctul precedent, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condiţiile legii.

Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul prevăzut la art. 16 se reduce la această durată.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia cazurilor în care prezumţia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

În cazul produselor folosite, consumatorul şi vânzătorul pot conveni reducerea termenului prevăzut la art. 16, dar nu la mai puţin de un an de la data livrării produsului.

10.2.16. Întrucât MOL România nu poate garanta disponibilitatea permanentă în stoc a tuturor produselor şi/sau disponibilitatea tuturor serviciilor prezentate pe website,în Catalog, în situaţia în care produsele şi/sau serviciile comandate nu (mai) sunt disponibile în stocul/oferta MOL România, fie ca urmare a epuizării stocului la nivelul MOL România sau al Partenerilor acesteia, fie din alte motive, MOL România nu va confirma comanda şi implicit procesarea comenzii, fără a putea fi ţinută responsabilă. Într-o asemenea situaţie, Utilizatorul este invitat să formuleze o comandă nouă cu privire la alte produse şi/sau servicii în funcţie de numărul de Puncte de loialitate disponibile.

10.3. Produsele şi/sau serviciile sunt oferite după cum sunt prezentate şi în limita stocului existent/ofertei disponibile din partea Partenerilor MOL România. Gama de produse şi/sau servicii disponibile pe website-ul www.multibonus.ro, în Catalog se poate schimba. Pe website-ul www.multibonus.ro vor fi disponibile în schimbul Punctelor de loialitate, pe perioade de timp limitate, anumite produse care nu figurează în Catalog. De asemenea MOL România nu poate garanta disponibilitatea permanentă în stoc a tuturor produselor şi/sau disponibilitatea tuturor serviciilor prezentate pe website, în Catalog, chiar şi după momentul validării comenzilor. În cazul produselor ieşite din fabricaţie şi/sau care nu se afla în stoc, ori a serviciilor ce nu mai sunt disponibile, MOL România îşi rezervă dreptul:

- de a oferi, în locul produsului care figurează în Catalog unul similar sau de o calitate mai bună;

- de a anula comanda Participantului reîncărcând Punctele cedate în termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data cedării Punctelor

sau

-  de a bloca posibilitatea de a le comanda pe viitor.

MOL Romania este responabila pentru intarzierile la livrare a produselor care se obtin pe baza de comanda online sau offline cu exceptia cauzelor exoneratoare de raspundere prevazute de art. 1351 din Codul Civil (forta majora sau cazul fortuit).

Pentru intarzierile la livrare cauzate de terti, MOL Romania va acorda clientilor bonusuri in puncte de loialitate in cuantum de 0.5% din numarul punctelor cedate pentru acele produse comandate, pe zi lucratoare de intarziere.

10.4. Valoarea asimilată în puncte a produselor disponibile imediat la staţie se obţine prin împărţirea sumei preţurilor de raft (inclusiv TVA 19%) la 0.015 RON/Punct (la data de 01.11.2019). Rotunjirea se face la întreg (peste 0,5 puncte = 1 Punct). MOL România are dreptul să modifice valoarea Punctului prin afişare la staţii, într-un loc vizibil, precum şi pe website-ul www.multibonus.ro.

10.5. Pentru obţinerea voucherelor prezentate în Catalog, Participantul la Program va ceda numărul de Puncte înscris pe website.

10.6. Pentru obţinerea produselor care se livrează la comandă în urma lansarii unei Comenzi in statiile MOL, Participantul va comunica operatorului MOL codul de produs disponibil pe www.multibonus.ro si va oferi cardul MultiBonus. Din Contul sau va fi retras numarul aferent de puncte. În urma acestei Tranzacţii se va elibera un bon fiscal şi o chitanţă. Pe chitanţă se va indica şi numărul de Puncte utilizate. Livrarea produselor are loc la staţia unde s-au utilizat Punctele, în termen de maximum 20 zile lucrătoare de la data utilizării punctelor.

10.7. Pentru obţinerea produselor care se livrează la comandă în urma completării Formularului de comandă online, Participantul va putea comanda prin intermediul www.multibonus.ro, iar din Contul său va fi retras numărul aferent de Puncte. La ridicarea din statiile MOL a produselor din Cataloagele MultiBonus, trebuie prezentat de catre client cardul MultiBonus utilizat la comanda produselor.

10.8. În cazul produselor pentru care este necesară plata unei sume de bani, aceasta se va achita la înmânarea produselor, eliberându-se un bon fiscal. Înmânarea produselor se face doar personal către Participantul care a solicitat produsul sau către persoană împuternicită, în scris, de către aceasta. La primirea produsului, clientul se va identifica si va completa şi semna o dovadă de primire Predarea produselor se poate face doar prin citirea cardului MultiBonus al clientului care a efectuat tranzactia. In cazul imputernicitilor, acestia vor trebui sa prezinte documentul scris prin care li se ofera dreptul de a ridica produsul

10.9. Copia mesajului de confirmare a comenzii primit prin email şi/sau copia Formularului de comandă online si bonul fiscal/chitanţa reprezintă singurele dovezi în soluţionarea oricărei obiecţii legate de modul de executare a comenzii. Obiecţiile pot fi luate în considerare doar dacă sunt prezentate în termen de 60 zile calendaristice de la data utilizării Punctelor.

10.10. MOL România are dreptul de a oferi în schimbul Punctelor de loialitate, pe perioade de timp limitate, anumite produse care nu figurează în catalog. MOL România va informa participanţii despre condiţiile în care aceasta este posibil, prin poştă sau afişare la staţiile MOL, pe website-ul www.multibonus.ro sau la centrele Partenerilor săi.

10.11. Dacă produsul care se livrează prezintă defecte de fabricaţie sau dacă se defectează în termenul de garanţie, Participantul va urma procedura descrisă în certificatul de garanţie sau alt document similar, ataşat produsului. Defectele constatate în perioada de garanţie se remediază pe baza bonului fiscal/chitanţei şi a certificatelor de garanţie.

10.12. Dacă produsul livrat este deteriorat sau nu este corespunzător comenzii (nu corespunde cu produsul pentru care a fost plasata comanda), clientul este îndreptăţit să refuze ridicarea produsului din staţie).

10.13. Dacă Participantul, din orice motiv, nu preia produsul în termen de 30 zile de la data comunicată pentru înmânare, acesta va fi returnat de catre personalul benzinariei. Punctele utilizate pentru acest produs rămân deduse din Contul Participantului până la contactarea Serviciului Relaţii cu Clienţii. După verificarea telefonică a datelor de identificare a Participantului, Serviciul Relaţii cu Clienţii poate decide reîncărcarea în Contul Participantului a numărului de Puncte folosite anterior. Dacă verificarea telefonică nu este lipsita de echivoc, atunci Serviciul Relaţii cu Clienţii poate cere transmiterea prin poştă a setului de documente indicat la 11.7 urmând a contacta Participantul şi a comunica rezultatele verificărilor. Punctele reîncărcate vor fi disponibile în contul Participantului în maxim 20 zile lucrătoare de la data finalizarii verificării de către Serviciul Relaţii cu Clienţii. Pentru a obţine din nou produsul, procedura trebuie reinitiata şi acesta va fi livrat în alte 20 zile lucrătoare de la data reinitierii procedurii. Dacă nici în acest caz Participantul nu se prezintă în termen de maximum 30 zile de la data comunicată pentru înmânarea produsului, acesta va fi returnat la depozitul MOL Romania, iar punctele utilizate nu vor mai fi reîncărcate în contul deţinătorului de card, indiferent de motivul de neprezentare în vederea preluării produsului.

10.14. Returul de produse se poate face in benzinaria MOL Romania din care produsele au fost ridicate, pe baza unei cereri scrise completate de client in statie si in conditiile mentionate in articolele 11.11, 11.12 si 11.13 de mai sus.

In cazul produselor returnate care prezinta defecte ca urmare a utilizarii necorespunzatoare, MOL Romania isi rezerva dreptul de a le refuza returul. In acest caz, utilizatorul, pe propria cheltuiala, este in masura sa solicite reintrarea in posesia produselor returnate.

In cazul produselor returnate in stare buna, asupra carora nu se observa defecte cauzate de utilizarea necorespunzatoare, MOL Romania va returna in termenul legal de 14 de zile calendaristice contravaloarea produsului in puncte. In cazul achitarii unei sume de bani in mod suplimentar la achizitionarea produsului returnat, Utilizatorul va primi atat contravaloarea aferenta produsului in puncte cat si cuantumul sumei de bani achitate, insa numai pe baza prezentarii bonului fiscal.

10.15. Eventualele taxe şi impozite legate de obţinerea produsului vor fi suportate de către MOL România.

10.16.    Pe durata valabilitaţii Catalogului, precum şi a celorlalte oferte disponibile un timp limitat pe website-ul www.multibonus.ro, în cazul acestora pe perioada expres specificată, valoarea în puncte a produselor şi/sau serviciilor prezentate în Catalog nu se schimbă. MOL România îşi rezervă dreptul ca, în cazuri motivate sau în cazul editării unui nou Catalog, să modifice valoarea în puncte a produselor, să introducă produse şi/sau servicii noi sau să elimine produse şi/sau servicii din oferta anterior disponibilă pe website.

10.17. Oferta prezentată în calendarul de promoţii este valabilă doar în perioada şi doar pentru produsele/serviciile indicate si in limita stocului disponibil.

10.18. MOL România va publica pe website-ul www.multibonus.ro conţinutul, materialele şi/sau produsele/serviciile din Catalog astfel cum ii sunt puse la dispozitie de producatorii/furnizorii acestora. 

10.19.    Imaginile produselor prezentate pe website, in Cataloagele MultiBonus sunt cu titlu de prezentare si pot diferi in caracteristicile neesentiale (culoare etc.) de imaginile produselor livrate.

10.20. Conţinutul website-ului/Catalogului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcătuit în strânsă colaborare cu reprezentanţii mărcilor respective în România. Acestea sunt cu titlu exemplificativ, MOL ROMANIA avand obligatia de a livra un produs similar cu cel prezentat pe website.

 1. Tranzacţii eronate

11.1.      MOL România este îndreptăţită să corecteze Tranzacţiile eronate (Puncte acordate sau retrase în mod eronat) contabilizate în contul Participantului la Program.

 1. Funcţionarea serviciului Relaţii cu Clienţii

12.1.      Deţinătorii de card MultiBonus pot obţine de la Serviciul Relaţii cu Clienţii, prin telefon 0800.800.665 sau corespondenţă e-mail: contact@molromania.ro informaţii referitoare la funcţionarea Programului, la folosirea Cardului şi la ofertele din Program. Acesta se ocupa şi de blocarea Cardurilor MultiBonus şi de reclamaţiile legate de aceste Carduri (pe bază de cerere scrisă sau telefonică).

12.2.      În scopul protejării datelor personale ale participanţilor la Program şi al folosirii sigure a Cardurilor, Serviciul Relaţii cu Clienţii poate adresa întrebări în vederea stabilirii identităţii clientului.

12.3.      În funcţie de aprecierea lucrătorului de la Serviciul Relaţii cu Clienţii poate fi necesară continuarea identificării prin confirmare scrisă. Într-un asemenea caz, comunicările verbale nu sunt valabile.

12.4.      Dacă lucrătorul Serviciului Relaţii cu Clienţii nu a stabilit în mod corespunzător identitatea Deţinătorului de card, acesta este îndreptăţit să refuze furnizarea de informaţii către client.

12.5.      MOL România are dreptul să înregistreze solicitările telefonice, în baza consimțământului exprimat de Client înainte de începerea convorbirii telefonice cu lucrătorul Serviciului de Relații cu Clienții.

12.6.      Orice obiecţie legată de Punctele de loialitate acumulate/cedate pentru produse şi servicii din staţiile MOL, poate fi acceptată doar în termen de 30 zile de la data efectuării Tranzacţiei, cu condiţia prezentării bonurilor fiscale primite cu ocazia cumpărării/cedării punctelor, a copiei mesajului de confirmare a comenzii primite prin email şi/sau copia Formularului de comandă online, după caz. Reclamaţiile primite după termenul de 30 de zile calendaristice nu vor mai fi luate în considerare.

 1. Întocmirea catalogului

13.1.      MOL România este răspunzătoare pentru detalii si descrierea produselor, in limita documentelor si informatiilor puse la dispozitie de furnizorii de produse.

13.2.      Ilustraţiile din catalogul de pe website-ul www.multibonus.ro au doar caracter informativ. Produsele se pot obţine exclusiv cu accesoriile enumerate în catalog.

13.3.      MOL Romania nu este responsabila pentru ne-executarea sau executarea necorespunzatoare a prestatiei Partenerilor sai care acorda oferte speciale/reduceri.

13.4.      MOL România poate include în Program - în calitate de Partener - şi alte companii. Prin participarea sa la Program, Partenerul, în mod similar cu MOL România, poate deveni emitent de Puncte şi eventual poate oferi, în schimbul Punctelor de loialitate MultiBonus, produse.

13.5.      Partenerii sunt obligaţi să respecte acest Regulament de funcţionare. În cazul unui nou Partener, regulile referitoare la acumularea de Puncte pot să difere. Participanţii vor fi informaţi în acest sens conform art. 3.1.

13.6.      Numărul Partenerilor se poate schimba.

13.7.      MOL România va anunţa participanţii, prin afişare la staţiile MOL sau prin afişare pe pagină web www.multibonus.ro cu privire la includerea în Program a unui nou Partener sau eliminarea din Program a unui Partener existent.

 1. Încetarea Programului

14.1.      MOL România are dreptul să hotărască în orice moment încetarea Programului.

14.2.      Înştiinţarea referitoare la încetarea Programului va fi afişată de MOL România cu cel puţin 60 de zile înainte de data încetării Programului, la toate staţiile sale, într-un loc vizibil. Înştiinţarea va cuprinde condiţiile detaliate privind data până la care este permisă utilizarea Punctelor în vederea obţinerii de produse.

14.3.      După expirarea termenului de 60 de zile, acumularea şi preschimbarea de Puncte de loialitate MultiBonus nu mai sunt posibile. Acest Regulament poate consultat in mod gratuit de catre orice persoana interesata, in orice benzinarie MOL din Romania si pe website-ul www.multibonus.ro. Prezentul Regulament este valabil pe durata nedeterminata, incepand cu data de 1.11.2019, data ultimei revizuiri.

Anexa 1 : Benzinarii MOL participante la programul MultiBonus

Nr.crt

Denumire statie

Adresa statie

Oras

Judet

1

MOL Aiud Transilvaniei

Strada Transilvaniei, nr. 95

AIUD

ALBA

2

MOL Alba Iulia Clujului

Strada Clujului, fn.

ALBA IULIA

ALBA

3

MOL A1 Calnic Nord

A1, Lot 7 Nord, km 38+500 dreapta, Tronson Orastie – Sibiu

CALNIC

ALBA

4

MOL A1 Calnic Sud

A1, Lot 7 Sud, km 39+400, stanga, Tronson Orastie – Sibiu

CALNIC

ALBA

5

MOL Sebes 2 - Bena

Strada Augustin Bena, nr. 92

SEBES

ALBA

6

MOL Sebes Drumul Sibiului

Strada Drumul Sibiului, fn.

SEBES

ALBA

7

MOL Arad 1 Iuliu Maniu

Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 56-62

ARAD

ARAD

8

MOL Arad 2 Zimandului

Strada Zimandului, nr. 3

ARAD

ARAD

9

MOL Arad 3 Aurel Vlaicu

Bulevardul Aurel Vlaicu, nr. 244-246

ARAD

ARAD

10

MOL Arad 4 Selgros

Calea Radnei, nr. 294

ARAD

ARAD

11

MOL Vladimirescu DN 7 jud Arad

DN 7, km. 534 + 310, sat Vladimirescu

ARAD

ARAD

12

MOL Chisineu Cris

Strada Infratirii, nr. 55

CHISINEU CRIS

ARAD

13

MOL A1 Sagu Est

A1, Lot 2 Est, km 17+400, tronson Arad – Timisoara

SAGU

ARAD

14

MOL A1 Sagu Vest

A1, Lot 2 Vest, km 17+400, tronson Arad – Timisoara

SAGU

ARAD

15

MOL Campulung

Strada Alexandru cel Bun, nr. 1 A

CAMPULUNG

ARGES

16

MOL Pitesti 1 Nicolae Balcescu (spre Bucuresti)

Bulevardul Nicolae Balcescu, fn.

PITESTI

ARGES

17

MOL Pitesti 2 Balcescu 85

Bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 85

PITESTI

ARGES

18

MOL Pitesti 3 Autostrada - Km 80

Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, Km 80+700

PITESTI

ARGES

19

MOL Pitesti 4 Intrare Autostrada

DN 65B, km 3+721

PITESTI

ARGES

20

MOL Pitesti 5 Republicii

Strada Republicii, nr. 220

PITESTI

ARGES

21

MOL Pitesti 6 Balcescu 206

Bulevardul Nic. Balcescu, nr. 206

PITESTI

ARGES

22

MOL Bacau 9 Mai

Strada 9 Mai, nr. 84

BACAU

BACAU

23

MOL Comanesti

Strada Vasile Alecsandri, nr. 18

COMANESTI

BACAU

24

MOL Onesti Marasesti

Calea Marasesti, fn.

ONESTI

BACAU

25

MOL Bors 2

Soseaua Borsului, nr. 110

BORS

BIHOR

26

MOL Oradea 1 Clujului

Calea Clujului, nr. 231 A

ORADEA

BIHOR

27

MOL Oradea 2 Decebal

Bulevardul Decebal, nr. 51

ORADEA

BIHOR

28

MOL Oradea 4 Dimitrie Cantemir

Strada Dimitrie Cantemir, nr. 26-30

ORADEA

BIHOR

29

MOL Oradea 6

Soseaua Borsului, nr. 39

ORADEA

BIHOR

30

MOL Oradea 7  Mestesugarilor

Strada Mestesugarilor, nr. 32 A

ORADEA

BIHOR

31

MOL Oradea 5 Episcopia

Strada Stefan cel Mare, nr. 89

ORADEA

BIHOR

32

MOL Salonta

Calea Oradiei, nr. 55

SALONTA

BIHOR

33

MOL Bistrita Calea Moldovei

Calea Moldovei, nr. 56

BISTRITA

BISTRITA

34

MOL Botosani Mihai Eminescu

Intersectia Calea Nationala cu strada Mihai Eminescu

BOTOSANI

BOTOSANI

35

MOL Braila Calea Calarasilor

Calea Calarasilor, fn. (intrare dinspre Slobozia)

BRAILA

BRAILA

36

MOL Brasov 1 Calea Bucuresti

Calea Bucuresti, nr. 101

BRASOV

BRASOV

37

MOL Brasov 2 Cristianului

Soseaua Cristianului, nr. 8 A

BRASOV

BRASOV

38

MOL Brasov 3 Grivitei

Bulevardul Grivitei,  nr. 2 A

BRASOV

BRASOV

39

MOL Brasov 4 C. Feldioarei FN.

Strada Feldioarei, fn.

BRASOV

BRASOV

40

MOL Brasov 5

Calea Bucuresti, nr. 4

BRASOV

BRASOV

41

MOL Codlea Barsei

Strada Barsei, nr. 36

CODLEA

BRASOV

42

MOL Fagaras Tudor Vladimirescu

Strada Tudor Vladimirescu, nr. 78 B

FAGARAS

BRASOV

43

MOL Rasnov

Strada Calea Brasovului, fn.

RASNOV

BRASOV

44

MOL Rupea

Strada Pe Hill, nr. 1, DN 13

RUPEA

BRASOV

45

MOL Bucuresti 13 Septembrie

Calea 13 Septembrie, nr. 204-206 A, Sector 5

BUCURESTI

BUCURESTI

46

MOL Bucuresti Barbu Vacarescu

Strada Barbu Vacarescu, nr. 62-72, Sector 2

BUCURESTI

BUCURESTI

47

MOL Bucuresti Barbu Vacarescu 2

Strada Barbu Vacarescu, nr. 164 B, Sector 2

BUCURESTI

BUCURESTI

48

MOL Bucuresti Berceni

Strada Mariuca, nr. 67, Sector 4

BUCURESTI

BUCURESTI

49

MOL Bucuresti Calea 13 Septembrie 2

Calea 13 Septembrie, nr. 293-297, Sector 5

BUCURESTI

BUCURESTI

50

MOL Bucuresti Caramfil

Strada Nicolae Caramfil, nr. 76-80, Sector 1

BUCURESTI

BUCURESTI

51

MOL Bucuresti Chiscani

Strada Chiscani, nr.1, Sector 1

BUCURESTI

BUCURESTI

52

MOL Bucuresti Chitila

Soseaua Chitilei, nr. 242 C, Sector 1

BUCURESTI

BUCURESTI

53

MOL Bucuresti Colentina 2

Soseaua Colentina 258 - 260, Sectorul 2

BUCURESTI

BUCURESTI

54

MOL Bucuresti Corneliu Coposu

Bulevardul Corneliu Coposu, nr. 14, Sector 3

BUCURESTI

BUCURESTI

55

MOL Bucuresti Fundeni

Soseaua Fundeni, nr. 161, Sector 2

BUCURESTI

BUCURESTI

56

MOL Bucuresti Gara de Nord

Strada Dinicu Golescu, nr. 29, Sector 1

BUCURESTI

BUCURESTI

57

MOL Bucuresti Giulesti

Calea Giulesti, nr.39 / Pod Grant, Sector 6

BUCURESTI

BUCURESTI

58

MOL Bucuresti Giurgiului

Soseaua Giurgiului, nr. 200, Sector 4

BUCURESTI

BUCURESTI

59

MOL Bucuresti Iriceanu

Strada Serg. Ion Iriceanu, nr. 25-53, Sector 4

BUCURESTI

BUCURESTI

60

MOL Bucuresti Iuliu Maniu

Strada Iuliu Maniu, nr. 15 B, Sector 6

BUCURESTI

BUCURESTI

61

MOL Bucuresti Lujerului

Strada Lujerului, fn., Sector 6

BUCURESTI

BUCURESTI

62

MOL Bucuresti Militari

Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 205-215, Secor 6

BUCURESTI

BUCURESTI

63

MOL Bucuresti Muncii

Bulevardul Decebal, nr. 23, Sector 3

BUCURESTI

BUCURESTI

64

MOL Bucuresti Odai

Soseaua Odai, nr. 425-431, Sector 1

BUCURESTI

BUCURESTI

65

MOL Bucuresti Oltenitei

Soseaua Oltenitei, nr. 83 A, Sector 4

BUCURESTI

BUCURESTI

66

MOL Bucuresti Pacii

Bulevardul Iuliu Maniu, nr.194, Sector 6

BUCURESTI

BUCURESTI

67

MOL Bucuresti Pallady 1 No. 66

Bulevardul Theodor Pallady, nr. 66, Sector 3

BUCURESTI

BUCURESTI

68

MOL Bucuresti Pallady 2 No. 117 -199

Bulevardul Th Pallady, nr. 117–199, Sector 3

BUCURESTI

BUCURESTI

69

MOL Bucuresti Piata 1 Mai

Bulevardul Ion Mihalache, nr. 176, Sector 1

BUCURESTI

BUCURESTI

70

MOL Bucuresti Politehnica

Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 8, Sector 6

BUCURESTI

BUCURESTI

71

MOL Bucuresti Postavarul

Soseaua Postavarului, nr. 24, Sector 3

BUCURESTI

BUCURESTI

72

MOL Bucuresti Rahova

Strada Progresului, nr. 154, Sector 5

BUCURESTI

BUCURESTI

73

MOL Bucuresti Ramnicu Valcea

Strada Râmnicu Vâlcea, nr.12, Sector 3

BUCURESTI

BUCURESTI

74

MOL Bucuresti Timpuri Noi

Calea Vacaresti, nr. 132-134, Sector 4

BUCURESTI

BUCURESTI

75

MOL Bucuresti Turnu Magurele

Strada Turnu Magurele, nr. 110-112, Sector 4

BUCURESTI

BUCURESTI

76

MOL Bucuresti Valea Cascadelor

Strada Valea Cascadelor, nr. 26, Sector 6

BUCURESTI

BUCURESTI

77

MOL Bucuresti Virtutii 2

Soseaua Virtutii nr. 22 A, Sector 6

BUCURESTI

BUCURESTI

78

MOL Colentina

Soseaua Colentina, nr. 374 E

BUCURESTI

BUCURESTI

79

MOL Buzau 1 Unirii

Bulevardul Unirii, nr. 234

BUZAU

BUZAU

80

MOL Buzau 2 Maracineni

DN 2 km.116+300, comuna Maracineni

BUZAU

BUZAU

81

MOL Buzau 3

Strada Spatarului, nr. 2

BUZAU

BUZAU

82

MOL Caransebes E 70 KM 458

E 70, km 458

CARANSEBES

CARAS-SEVERIN

83

MOL Resita 1 Republicii

DN 58B, strada Republicii

RESITA

CARAS-SEVERIN

84

MOL Resita 2 Timisoarei

Bulevardul Timisoarei, nr. 1 A

RESITA

CARAS-SEVERIN

85

MOL Cluj-Napoca 1 Observatorului

Strada Observatorului, nr. 76-78

CLUJ-NAPOCA

CLUJ

86

MOL Cluj-Napoca 2 Dorobantilor

Calea Dorobantilor, nr. 58-60

CLUJ-NAPOCA

CLUJ

87

MOL Cluj-Napoca 3 Maresal Ion Antonescu

Bulevardul Maresal Ion Antonescu, fn.

CLUJ-NAPOCA

CLUJ

88

MOL Cluj-Napoca 4 Vlaicu (T. Mihali)

Strada Teodor Mihali, fn

CLUJ-NAPOCA

CLUJ

89

MOL Cluj-Napoca 5 Calea Turzii

Calea Turzii, nr.158

CLUJ-NAPOCA

CLUJ

90

MOL Cluj-Napoca 6 Grigorescu

Bulevardul 1 Decembrie 1918, fn.

CLUJ-NAPOCA

CLUJ

91

MOL Floresti

Strada Avram Iancu, fn., comuna Floresti

CLUJ-NAPOCA

CLUJ

92

MOL Dej

Strada Valcele, fn.

DEJ

CLUJ

93

MOL Floresti Prahova

Sat Floresti, nr. 750, comuna Floresti

FLORESTI

CLUJ

94

MOL Huedin

Strada Horea, nr. 215

HUEDIN

CLUJ

95

MOL Turda 1 Stefan cel Mare

Strada Stefan Cel Mare, nr. 22

TURDA

CLUJ

96

MOL Turda 2 Clujului

Calea Clujului, nr. 120

TURDA

CLUJ

97

MOL Cernavoda

Strada Medgidia, nr. 1

CERNAVODA

CONSTANTA

98

MOL Constanta 1 Mangaliei

Strada Mangaliei, fn.

CONSTANTA

CONSTANTA

99

MOL Constanta 2 Tomis

Bulevardul Tomis, nr. 310 D

CONSTANTA

CONSTANTA

100

MOL Constanta 3 Palazu Mare DN2A 202 +450 Km

DN2A 202+450 km

CONSTANTA

CONSTANTA

101

MOL Constanta 4 Dezrobirii

Strada Dezrobirii, nr. 82 B

CONSTANTA

CONSTANTA

102

MOL Constanta 5 Bratianu

Soseaua I.C. Bratianu, nr. 50 C

CONSTANTA

CONSTANTA

103

MOL Constanta6

Intrarea pasajului, nr. 9

CONSTANTA

CONSTANTA

104

MOL Eforie Sud

Bulevardul Republicii, nr. 131

EFORIE SUD

CONSTANTA

105

MOL Sfantu Gheorghe 1 Decembrie

Bulevardul 1 Decembrie 1918, fn.

SFANTU GHEORGHE

COVASNA

106

MOL Targu Secuiesc 1 Decembrie 1918

Strada 1 Decembrie 1918, fn.

TARGU SECUIESC

COVASNA

107

MOL Corbii Mari

Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, Km.49+280 stg

CORBII MARI

DAMBOVITA

108

MOL Targoviste 2

Calea Bucuresti, nr.164

TARGOVISTE

DAMBOVITA

109

MOL Targoviste 3  Baltaretu

Strada Colonel Dumitru Baltaretu, nr. 74

TARGOVISTE

DAMBOVITA

110

MOL Targoviste Mihai Bravu

Strada Mihai Bravu, fn. (iesire spre Brasov)

TARGOVISTE

DAMBOVITA

111

MOL Calafat

Calea Craiovei, nr. 172

CALAFAT

DOLJ

112

MOL Craiova 1 Brestei

Strada Brestei, nr. 114

CRAIOVA

DOLJ

113

MOL Craiova 2 Decebal

Strada Decebal, nr. 25

CRAIOVA

DOLJ

114

MOL Craiova 3 Calea Severinului ( Titulescu)

Strada Nicolae Titulescu, nr. 173

CRAIOVA

DOLJ

115

MOL Craiova 4 Romanescu

Calea Unirii, nr. 206

CRAIOVA

DOLJ

116

MOL Craiova 5 Decebal

Strada Decebal, nr. 17

CRAIOVA

DOLJ

117

MOL Craiova 6

Strada Calea Bucuresti, nr.10 A

CRAIOVA

DOLJ

118

MOL Galati 1 Teodor Neculuta

Strada Teodor Neculuta, nr. 24

GALATI

GALATI

119

MOL Galati 2 Traian

Strada Traian, nr. 2

GALATI

GALATI

120

MOL Galati 3 Sos. Galati - Tecuci

Soseaua Galati Tecuci, km 0

GALATI

GALATI

121

MOL Adunatii Copaceni

Soseaua Bucuresti-Giurgiu, nr. 4

ADUNATII COPACENI

GIURGIU

122

MOL Giurgiu Bucurestiului

Soseaua Bucuresti, nr. 152

GIURGIU

GIURGIU

123

MOL Targu Jiu 2 Teodoroiu

Strada Ecaterina Teodoroiu, nr. 88 A

TARGU JIU

GORJ

124

MOL Targu Jiu Victoriei

Strada Victoriei, nr. 328 (iesirea spre Craiova)

TARGU JIU

GORJ

125

MOL Gheorgheni 1 Kossuth

Strada Kossuth, nr. 201

GHEORGHENI

HARGHITA

126

MOL Gheorgheni 2 Gabor Aron

Strada Gabor Aron, nr. 41

GHEORGHENI

HARGHITA

127

MOL Miercurea Ciuc Brasovului

Strada Brasovului, fn.

MIERCUREA CIUC

HARGHITA

128

MOL Odorheiu Secuiesc 2

Strada Nicolae Balcescu

ODORHEIU SECUIESC

HARGHITA

129

MOL Odorheiu Secuiesc Beclean

Strada Beclean, nr.14

ODORHEIU SECUIESC

HARGHITA

130

MOL Brad

Strada Vanatorilor, nr. 108

BRAD

HUNEDOARA

131

MOL Deva Zarandului

DN 7, Calea Zarandului

DEVA

HUNEDOARA

132

MOL Hunedoara 1 Traian

Intersectia Bulevardul Traian cu Bulevardul Dacia

HUNEDOARA

HUNEDOARA

133

MOL Hunedoara 2 Avram Iancu

Strada Avram Iancu, nr. 20

HUNEDOARA

HUNEDOARA

134

MOL Ilia

DN km 414+400

ILIA

HUNEDOARA

135

MOL A1 Orastie Nord

A1, Lot 5 Nord, km 4+220, Varianta de ocolire Deva – Orastie

ORASTIE

HUNEDOARA

136

MOL A1 Orastie Sud

A1, Lot 5 Sud, km 4+220, varianta de ocolire Deva – Orastie

ORASTIE

HUNEDOARA

137

MOL Orastie Armatei

DN 7, strada Armatei, fn.

ORASTIE

HUNEDOARA

138

MOL Petrosani 1 Aviatorilor

Strada Aviatorilor, fn.

PETROSANI

HUNEDOARA

139

MOL Petrosani 2 Ion Creanga

Intersectia DN66 cu strada Ion Creanga

PETROSANI

HUNEDOARA

140

MOL Movilita

Calea Bucuresti, nr. 5

MOVILITA

IALOMITA

141

MOL Slobozia DN 2A KM 62

DN 2A, km 62

SLOBOZIA

IALOMITA

142

MOL Iasi 1 Pacurari

Strada Pacurari, nr. 97-99

IASI

IASI

143

MOL Iasi 2 Silvestru

Intersectia Silvestru - Pod de piatra, fn.

IASI

IASI

144

MOL Iasi 4

Soseaua Nicolina, nr. 7

IASI

IASI

145

MOL Iasi 5 Miroslava

Sat Bratuleni, iesirea spre Targu Frumos

IASI

IASI

146

MOL Iasi 6

Soseaua Bucium, nr. 53 D

IASI

IASI

147

MOL Bucuresti Otopeni 1  AMOCO

Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 127 C

OTOPENI

ILFOV

148

MOL Bucuresti Otopeni 2  Mc Donalds

DN1, km13+00

OTOPENI

ILFOV

149

MOL Otopeni 3 - Bucurestilor

Calea Bucurestilor, nr. 224 D

OTOPENI

ILFOV

150

MOL Pantelimon

Bulevardul Biruintei, nr.19

PANTELIMON

ILFOV

151

MOL Bucuresti Pipera

Soseaua Bucuresti-Nord, nr. 20

VOLUNTARI

ILFOV

152

MOL Baia Mare 1 Bd. Bucuresti

Bulevardul Bucuresti, nr. 40 A

BAIA MARE

MARAMURES

153

MOL Baia Mare 2 Vasile Alecsandri

Strada Vasile Alecsandri, fn.

BAIA MARE

MARAMURES

154

MOL Baia Mare 3

Strada Victoriei, nr. 167

BAIA MARE

MARAMURES

155

MOL Drobeta 2

DN 6 (E70), km 333+200, comuna Simian

DROBETA-TURNU SEVERIN

MEHEDINTI

156

MOL Drobeta Turnu Severin Tudor Vladimirescu

Bulevardul Tudor Vladimirescu intersectia cu strada Alunis

DROBETA-TURNU SEVERIN

MEHEDINTI

157

MOL Ludus Republicii

Strada Republicii, nr. 58

LUDUS

MURES

158

MOL Reghin Iernutei

Strada Iernuteni, nr. 32 C-34

REGHIN

MURES

159

MOL Sighisoara Mihai Viteazul

Strada Mihai Vireazul, fn.

SIGHISOARA

MURES

160

MOL Sovata Praidului

Strada Primaverii, nr. 58

SOVATA

MURES

161

MOL Targu Mures 1 Gheorghe Doja

Strada Gheorghe Doja,  nr. 76

TARGU MURES

MURES

162

MOL Targu Mures 2 - 1 Decembrie 1918

Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 242

TARGU MURES

MURES

163

MOL Targu Mures 3

Comuna Ernei, nr. 630 B

TARGU MURES

MURES

164

MOL Targu Mures 4

Bd. Pandurilor, nr 53A

TARGU MURES

MURES

165

MOL Tarnaveni Armatei

Strada Armatei, nr. 121

TARNAVENI

MURES

166

MOL Piatra Neamt 2

Strada Petru Movila, nr. 112-114

PIATRA NEAMT

NEAMT

167

MOL Piatra Neamt Traian

Bulevardul Traian, nr.179

PIATRA NEAMT

NEAMT

168

MOL Roman Roman Musat

Strada Roman Musat, nr. 21

ROMAN

NEAMT

169

MOL Targu Neamt

Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 18

TARGU NEAMT

NEAMT

170

MOL Slatina Pitesti

Strada Pitesti, fn. (intrarea dinspre Pitesti)

SLATINA

OLT

171

MOL Busteni

Bulevardul Independentei, nr. 2 B

BUSTENI

PRAHOVA

172

MOL Ploiesti 1 Postei

Strada Postei,  nr. 60

PLOIESTI

PRAHOVA

173

MOL Ploiesti 2 Strandului

Strada Strandului, nr. 42

PLOIESTI

PRAHOVA

174

MOL Ploiesti 3 DN 1 Km 63

DN1, km 63+00

PLOIESTI

PRAHOVA

175

MOL Ploiesti 4

Bulevardul Grigore Cantacuzino, fn.

PLOIESTI

PRAHOVA

176

MOL Valenii de Munte Nicolae Iorga

Strada Nicolae Iorga, nr. 133

VALENII DE MUNTE

PRAHOVA

177

MOL Zalau Mihai Viteazul

Strada Mihai Viteazul, fn.

ZALAU

SALAJ

178

MOL Carei 25 Octombrie

Strada 25 Octombrie, nr. 112

CAREI

SATU MARE

179

MOL Satu Mare 1 Henri Coanda

Strada H. Coanda, fn.

SATU MARE

SATU MARE

180

MOL Satu Mare 2 Aurel Vlaicu

Strada Aurel Vlaicu, nr. 74

SATU MARE

SATU MARE

181

MOL Satu Mare 3 Careiului

Strada Drumul Careiului, nr. 7 (dupa Kaufland)

SATU MARE

SATU MARE

182

MOL Medias Pacii

Strada Pacii, fn.

MEDIAS

SIBIU

183

MOL Sibiu 1 Alba Iulia

Strada Alba Iulia, fn.

SIBIU

SIBIU

184

MOL Sibiu 2 Selimbar (V. Milea)

Strada Sibiului, nr. 1

SIBIU

SIBIU

185

MOL Sibiu 5

Calea Surii Mari, fn.

SIBIU

SIBIU

186

MOL Sibiu Vestem

Sat Vestem, Comuna Selimbar (DN 1 int.DN7)

SIBIU

SIBIU

187

MOL Gura Humorului

Strada Stefan Cel Mare, nr. 128 BIS

GURA HUMORULUI

SUCEAVA

188

MOL Radauti

Calea Bucovinei, fn.

RADAUTI

SUCEAVA

189

MOL Suceava Traian Vuia

Strada Traian Vuia intersectie cu Calea Unirii

SUCEAVA

SUCEAVA

190

MOL Alexandria DN 6 KM 87

DN6, km 87

ALEXANDRIA

TELEORMAN

191

MOL A1 Giarmata Nord

A1, Lot 3 Nord, km 47+650, tronson Timisoara – Lugoj

GIARMATA

TIMIS

192

MOL A1 Giarmata Sud

A1, Lot 3 Sud, km 47+650, tronson Timisoara – Lugoj

GIARMATA

TIMIS

193

MOL Lugoj Semenicului

Strada Semenicului, fn.

LUGOJ

TIMIS

194

MOL Timisoara 1

Bulevardul Doctor Iosif Bulbuca, nr. 9

TIMISOARA

TIMIS

195

MOL Timisoara 2 Republicii

Bulevardul Republicii, nr.12 A

TIMISOARA

TIMIS

196

MOL Timisoara 3 Miresei

Strada Miresei, nr. 1

TIMISOARA

TIMIS

197

MOL Timisoara 5 Constantin Brancoveanu (Como)

Bulevardul Liviu Rebreanu la intersectie cu Bulevardul Constantin Brancoveanu

TIMISOARA

TIMIS

198

MOL Timisoara 6

Calea Lugojului nr. 86

TIMISOARA

TIMIS

199

MOL Timisoara 7 Selgros

Calea Aradului, nr. 60

TIMISOARA

TIMIS

200

MOL Timisoara 8

Strada Bela Bartok, fn.

TIMISOARA

TIMIS

201

MOL Timisoara 9 Rebreanu

Bulevardul Liviu Rebreanu

TIMISOARA

TIMIS

202

MOL Tulcea

Strada Barajului, nr. 3

TULCEA

TULCEA

203

MOL Ramnicu Valcea 1

Calea lui Traian, nr. 291

RAMNICU VALCEA

VALCEA

204

MOL Ramnicu Valcea 2

Calea lui Traian, nr. 166

RAMNICU VALCEA

VALCEA

205

MOL Barlad Republicii

Strada Republicii, nr. 316

BARLAD

VASLUI

206

MOL Vaslui 1 Petru Rares

Strada Petru Rares, nr. 39

VASLUI

VASLUI

207

MOL Vaslui 2 Stefan cel Mare

Strada Stefan cel Mare, nr. 260

VASLUI

VASLUI

208

MOL Focsani 1 Independentei

Bulevardul Independentei, nr. 28

FOCSANI

VRANCEA

209

MOL Focsani 2 Bdul. Bucuresti

Bulevardul Bucuresti, fn.

FOCSANI

VRANCEA

 

Statii MOL Partener in care este permisa acumularea de puncte

Nr. Crt.

Statie

Adresa

Oras

Judet

1

MOL Partener Calinesti

Sat Calinesti, DN 7 km.96+500

CALINESTI

ARGES

2

MOL Partener Stefanesti

Soseaua Bucuresti-Pitesti, Km 110

STEFANESTI

ARGES

3

MOL Partener Alesd

Str. Bobalna, nr. 88

ALESD

BIHOR

4

MOL Partener Auseu

Loc. Auseu, nr 176 A

AUSEU

BIHOR

5

MOL Partener Beius

Str. Horea, nr.63

BEIUS

BIHOR

6

MOL Partener Marghita

Str. I.L. Caragiale nr. 49

MARGHITA

BIHOR

7

MOL Partener Tileagd

Str.Liliacului, nr.62

TILEAGD

BIHOR

8

MOL Partener Bod

Str. Fabricii FN

BOD

BRASOV

9

MOL Partener Buzau Centura Lipia

Soseaua E85, km2 Buzău-Ploiesti

BUZAU

BUZAU

10

MOL Partener Mihail Kogalniceanu

DN2A intersectie cu DJ 228

LUMINA

CONSTANTA

11

MOL Partener Mangalia

Bd. 1 Decembrie 1918, nr.47A

MANGALIA

CONSTANTA

12

MOL Partener Mihai Viteazu

Str. Tulcei, nr 31

MIHAI VITEAZU

CONSTANTA

13

MOL Partener Bengesti

Str. Principala FN, comuna Ciocadia

BENGESTI

GORJ

14

MOL Partener Afumati

Sos. Bucuresti-Urziceni, nr. 95A

AFUMATI

ILFOV

15

MOL Partener Berceni

Bd. 1 Mai, nr. 1

BERCENI

ILFOV

16

MOL Partener Morareni

Loc. Morareni, nr. 160, comuna Rusii-Munti

MORARENI

MURES

17

MOL Partener Denta

DN 59 km 49,5

DENTA

TIMIS