Stații Mol

Regulament

Regulament de funcţionare a Programului MultiBonus

 

Programul MultiBonus este un program de loialitate creat şi operat de MOL România Petroleum Products S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Cluj-Napoca, Bulevardul 21 decembrie 1989, nr.77, etaj 1, cladirea C-D The Office, camera C1.1, jud. Cluj, România, înregistrată cu nr. J12/729/2000 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, cod TVA RO 7745470, capital social: 242.154.900 lei, Telverde: 0800.800.665; e-mail: contact@molromania.ro, căsuţa poştală: CP 110 OP 4 Bucureşti (numită în continuare „MOL România”). În cadrul acestui Program deţinătorii de carduri de loialitate MultiBonus pot acumula puncte în funcţie de valoarea cumpărăturilor efectuate în staţiile MOL România si MOL Partener (mentionate in Anexa 1). Posesorii cardurilor MultiBonus pot ceda punctele de loialitate pentru bunuri şi servicii oferite în staţiile MOL România, precum şi prin intermediul webwebsite-ului www.multibonus.ro.

 1. Definitii

1.1. Card nominal: cardul care poartă logo-ul Programului şi este adaptat cerinţelor Programului MultiBonus. Cardurile nominale au inscripţionate numele şi prenumele Deţinătorului de card, seria Cardului, termenul de valabilitate şi se pot utiliza atât pentru acumularea, cât şi pentru cedarea Punctelor de loialitate.

1.2. Card temporar MultiBonus: cardul de hartie, inclus in formularul de inscriere MultiBonus sau generat automat in urma inscrierii online pe www.multibonus.ro, care da detinatorului de card posibilitatea de a acumula puncte de loialitate pana la emiterea cardului nominal.

1.3. Statiile MOL Romania: statii de carburant aflate pe teritoriul Romaniei, in care pot fi cedate puncte de loialitate pentru bunuri si servicii, cu exceptia carburantului, rovinietelor, huvinietelor, incarcarii in statie a cardurilor MOL Gift;

1.4.Statiile MOL Partener: statii de carburant aflate pe teritoriul Romaniei, in care NU pot fi cedate puncte

1.5. Catalogul MultiBonus: Catalogul actualizat periodic, al Programului MultiBonus, care conţine produse care pot fi obtinute in schimbul punctelor MultiBonus şi prezintă oferta Partenerilor Programului MultiBonus sau oricare dintre cataloagele cu oferte suplimentare disponibile în cadrul Programului MultiBonus.

1.6. MultiBonus.ro: webwebsite-ul www.multibonus.ro, inclusiv orice secţiune sau subpagina a acestuia.

1.7. Participant online: Orice persoană fizică, în vârstă de cel puţin 18 ani, cu capacitate de exerciţiu deplină, care accesează webwebsite-ul www.multibonus.ro, fiind interesată de datele, informaţiile, produsele şi/sau serviciile furnizate de MOL România prin intermediul webwebsite-ului, precum şi orice persoană fizică care se înregistrează pe webwebsite-ul www.multibonus.ro, care comandă/cedează puncte de loialitate pentru produse şi/sau servicii disponibile în Catalogul MultiBonus sau pe webwebsite-ul www.multibonus.ro.

1.8. Punct de loialitate: Este moneda internă a Programului. Punctele de loialitate MultiBonus sunt valabile doar în cadrul Programului MultiBonus şi nu pot fi cumulate cu alte acţiuni promoţionale, cu excepţia cazului în care Catalogul sau ofertele speciale asigură o posibilitate expresă in acest sens.

1.9. Partener Contractual MOL Multibonus: (i) Orice persoană juridică care participă în Programul MultiBonus, în calitate de emitent de Puncte de loialitate MultiBonus şi/sau accepta ca modalitate de plată integrală sau parţială Puncte de loialitate MultiBonus, ori oferă alte avantaje financiare sau de altă natură Deţinătorilor de card MultiBonus precum si/sau (ii) orice persoană juridică  cu care Grupul MOL sau MOL Romania incheie contracte de prestari servicii in vederea bunei desfasurari a Programului (productie, personalizare carduri, studii de piata, analize de date, comunicare prin mijloace electronice si fizice cu clientii etc.)

1.10. Cont: Este un cont aferent unui Card nominal care serveşte pentru înregistrarea şi contabilizarea tranzacţiilor efectuate cu acel Card.

1.11. Cont online: este un cont individual dedicat unui Utilizator care se înregistrează online pe webwebsite-ul www.multibonus.ro, care poate fi accesat de către Utilizator folosindu-se de un nume de Utilizator şi o parolă.

1.12. Formular de înscriere si obtinere consimtamant: Este formularul completat şi semnat de către client, disponibil în staţiile MOL România si MOL Partener, pe baza căruia se eliberează Cardul nominal MultiBonus.

1.13. Formular de înscriere electronic: Formularul completat şi transmis prin intermediul aplicaţiei disponibile pe webwebsite-ul www.multibonus.ro de către Utilizator către MOL România, pe baza căruia MOL România înscrie Utilizatorul în Programul MultiBonus şi îi emite acestuia Cardul nominal MultiBonus.

1.14. Formular de înregistrare electronic: Formularul completat şi transmis prin intermediul aplicaţiei disponibile pe website-ul www.multibonus.ro de către un Utilizator către MOL România, pe baza căruia MOL România creează un Cont online individual. Utilizatorul care solicită crearea unui Cont online trebuie să fie înscris în Programul MultiBonus şi să deţină un Card MultiBonus anterior completării şi transmiterii Formularului de înregistrare electronic.

1.15. Utilizarea punctelor MultiBonus: este operaţiunea prin care are loc preschimbarea Punctelor MultiBonus în cadouri, produse şi/sau servicii, in staţiile MOL România sau prin intermediul webwebsite-ului www.multibonus.ro. In anumite statii MOL (statiile MOL Partener) nu pot fi cedate puncte de loialitate.

1.16. Formular de comandă: Formularul disponibil în staţiile MOL România sau pe websiteweb-ul www.multibonus.ro, pe baza căruia se comandă produse şi/sau servicii disponibile în Programul MultiBonus.

1.17. Tranzacţie: Operaţiunea individuală prin care se acumulează Puncte de loialitate la staţiile MOL România si MOL Partener, se comandă produse şi/sau servicii în/din staţiile MOL România sau prin intermediul website-ului MultiBonus.ro, se utilizeaza Puncte de loialitate, ori se verifică numărul de puncte existente într-un Cont MultiBonus, indiferent de numărul de produse sau servicii pe care le implică operaţiunea în cauză, fără a se limita însă la acestea.

1.18. Termeni şi Condiţii de utilizare a website-ului www.multibonus.ro: prevederile create de MOL România care definesc condiţiile şi regulile pe care  Utilizatorul online trebuie să le respecte în utilizarea website-ului www.multibonus.ro, in urmatoarele situații: la înscrierea fiecăruia dintre Utilizatori pe website-ul www.multibonus.ro prin completarea Formularului de înscriere online, la înregistrarea Utilizatorului şi crearea unui Cont online dedicat acestuia, precum şi la efectuarea oricăror Tranzacţii, inclusiv în vederea utilizarii Punctelor MultiBonus pentru produse şi/sau servicii puse la dispoziţie de MOL România sau Partenerii acesteia, prin intermediul website-ului www.multibonus.ro.

 1. Înscrierea în Program si prelucrarea datelor personale

2.1. Orice client al MOL România, persoană fizică care a împlinit 18 ani cel mai târziu în ziua înscrierii şi care acceptă Regulamentul de funcţionare a Programului MultiBonus poate participa la Programul MultiBonus prin completarea şi semnarea unui Formularului de inscriere si obtinere consimtamant în oricare din staţiile MOL România, MOL Partener sau prin completarea unui Formular de înscriere electronic disponibil pe website-ul www.multibonus.ro. Participantul trebuie să completeze formularul cu date reale şi complete (adresa trebuie să fie cea de corespondenţă, nu se acceptă căsuţa poştală). MOL România nu va lua în considerare formularele incomplete, ilizibile, nesemnate sau completate incorect.

2.2. Persoanele juridice, posesoare de carduri de carburant MOL Gold Europa, MOL Gold Romania, MOL Gold Prepaid Romania, UTA, DKV, EuroShell sau ai altor carduri de carburant acceptate in reteaua MOL Romania și in benzinariile MOL Partener nu pot participa la Programul MultiBonus.

2.3. Serviciul Relaţii cu Clienţii MOL va fi înştiinţat în legătură cu orice modificări ale datelor personale, telefonic la numarul 0212048694, disponibil non-stop, cu tarif normal, prin intermediul aplicaţiilor disponibile Utilizatorilor www.multibonus.ro în Conturile online sau prin notificare scrisă la adresa MOL România Petroleum Products SRL din Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, Clădirea C-D The Office, Cluj-Napoca, sau e-mail: datepersonale@molromania.ro.

2.4. Informare privind prelucrarea datelor personale ale Participanților

Sunt operatori asociați de Date Personale: (i) MOL România având datele de identificare menționate în acest formular, (ii) pentru derularea Programului, realizarea de analize/studii și pentru sistemul de supraveghere video: MOL Hungarian Oil & Gas Public Limited Company, cu sediul în H-1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18, Ungaria, dpo@mol.hu, nr. înregistrare Cg. 01-10-041683, cod fiscal 10625790-2-44, (iii) pentru derularea Programului și servicii suport pentru sistemul informatic: Multipont Program Zrt. cu sediul in 1117 Budapest, Budafoki út 79, Ungaria, nr. înregistrare 01-10-047197, dpo@ mol.hu. Sistemul informatic utilizat pentru derularea Programului este localizat in Ungaria. Drepturile prevăzute de lege pot fi exercitate cu privire la și în raport cu fiecare dintre operatori.

 

2.5.1 Scopurile și temeiul juridic al prelucrării

 

Datele Personale ale Participantului sunt prelucrate de către MOL România în următoarele scopuri și având la bază următoarele temeiuri juridice:

 

– în scopul înscrierii Participantului în Programul MultiBonus derulat de MOL România. În acest caz, prelucrarea Datelor Personale este necesară pentru participarea la Programul MultiBonus (acoperă: înscrierea/participarea la Programul MultiBonus în vederea emiterii și/sau refacerii cardului, personalizării cardului, acumulării și cedării de puncte de loialitate și pentru orice alte operațiuni necesare derulării Programului MultiBonus, conform Regulamentului de funcționare a Programului MultiBonus al MOL România. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este consimțământul Participantului, în măsura în care acest consimțământ a fost acordat de către Participant prin Formularul de înscriere și obținere consimțământ;

 

– în scopul includerii Participantului în diverse campanii și comunicări de marketing derulate de MOL România pentru participanții la Programul MultiBonus, prin următoarele activități de marketing: (i) primirea de informații și noutăți comerciale (acoperă: trimiterea de mesaje de marketing generale, oferte promoționale, cupoane prin poștă, e-mail, telefon, SMS, mesaj pe bonul fiscal și/sau prin intermediul aplicației mobile, când va deveni operabilă); (ii) oferte și discounturi personalizate (acoperă: trimiterea de mesaje, oferte promoționale, cupoane prin poștă, e-mail, telefon, SMS, mesaje pe bonul fiscal și/sau prin intermediul aplicației mobile, când va deveni operabilă); (iii) oferte și discounturi personalizate în stațiile MOL România (acoperă: trimiterea de mesaje, oferte promoționale, cupoane în momentul în care clientul inițiază o tranzacție în stațiile MOL România); (iv) participarea la studii de piață și sondaje (acoperă: sondaje și studii de piață despre Programul MultiBonus și despre produsele și serviciile dezvoltate de MOL România și/sau de alte companii din cadrul Grupului MOL);

 

– în cadrul activității de marketing menționată la litera (ii) de mai sus, MOL România nu va lua nicio decizie bazată pe prelucrare automată privind Participantulînsă va crea un profil al Participantului, pentru a permite includerea Participantului numai în campaniile și comunicările de marketing relevante pentru acesta. Aspectele de interes pentru activitatea de profilare vor fi, în principal, următoarele: datele de utilizare a cardului (istoricul de tranzacții: serviciile sau produsele utilizate sau achiziționate de Participant de la operatori, de exemplu: tipul de produs și serviciu, frecvența și valoarea achiziției etc.), vârsta și sexul Participantului.

 

Cu titlu de exemplu, MOL România poate analiza ce tip de apă cumpără doamnele între 35-40 ani din stațiile MOL atunci când își alimentează cu carburant mașinile, iar data viitoare MOL România poate oferi același tip de apă doamnelor din categoria de vârstă menționată (35-40 de ani), care participă în Programul MultiBonus.

Un alt exemplu este următorul: pentru a evalua eficiența mesajelor de marketing, MOL România ține o evidență cu privire la mesajele primite de Participant, produsele și serviciile achiziționate, și cu privire la data, frecvența și valoarea acestor achiziții. În baza acestor factori, MOL România determină tipurile de oferte și discounturi personalizate care vor fi trimise Participanților. De exemplu, MOL România poate trimite către Participanți un cupon de ziua lor privind tipul preferat de cafea (se analizează tranzacțiile anterioare ale Participanților pentru a identifica tipul preferat de cafea).

 

Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este consimțământul Participantului, în măsura în care acest consimțământ a fost acordat de către Participant prin Formularul de înscriere și obținere consimțământ;

 

– în scopuri statistice și de cercetare, inclusiv în vederea proiectării, dezvoltării, testării și utilizării de noi sisteme informatice/îmbunătățirea sistemelor informatice deja implementate, cu luarea de garanții adecvate conform cerințelor GDPR;

 

– pentru realizarea de diverse analize/studii în vederea îmbunătățirii serviciilor MOL România. Temeiul juridic pentru această prelucrare este interesul legitim al operatorului de a oferi clienților săi accesul la o gamă cât mai largă de servicii optimizate, particularizate pentru nevoile specifice ale clienților săi fideli;

 

– în scopul prevenirii și combaterii fraudei. Temeiul juridic pentru activitățile de prevenire a fraudelor este interesul legitim al operatorului de a avea implementat un mecanism eficient pentru identificarea și prevenirea eventualelor fraude comise de participanții la Programul MultiBonus;

 

 în scopul asigurării securității stațiilor MOL România și a bunurilor MOL România, prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video. Temeiul juridic pentru această prelucrare este interesul legitim al operatorului de a asigura securitatea fizică a stațiilor și a bunurilor sale existente în stații;

 

– în scopul colectării/recuperării creanțelor, precum și în vederea exercitării și/sau apărării oricăror drepturi și interese legale ale MOL România. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este interesul legitim al operatorului de a-și valorifica drepturile pe care le are în legătură cu activitatea Participantului.

 

– în vederea asigurării contabilității și activităților de audit intern, conform prevederilor legale aplicabile. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este îndeplinirea obligațiilor legale ale MOL România. În cazul nefurnizării acestor date de către Participant, MOL România nu își va putea respecta obligațiile legale de ținere a contabilității și de audit intern.

 

– în vederea soluționării solicitărilor Participanților cu privire la Programul MultiBonus (de exemplu comenzi MultiBonus, solicitare informații privind balanța contului MultiBonus, actualizare date Participant, verificări fraude cont MultiBonus, soluționări reclamații etc.). Temeiul juridic pentru această prelucrare este interesul legitim al operatorului de a soluționa solicitările, inclusiv eventualele reclamații ale Participanților la Programul MultiBonus.

 

2.5.2. Transferul Datelor Personale

 

Datele Personale ale Participantului pot fi transferate către:

 

 1. a) Furnizorii de servicii ai MOL România în scopul personalizării și emiterii cardurilor MultiBonus, furnizării de servicii de marketing, de curierat și de arhivare, în deplină siguranță. Furnizorii de servicii acționează în calitate de persoane împuternicite ale MOL România, strict în baza instrucțiunilor primite. Lista entităților care prelucrează Date Personale în calitate de împuterniciți este disponibilă pe website-ul MOL România: www.multibonus.ro/imputerniciti și se actualizează periodic, ori de câte ori intervin modificări în colaborarea MOL România cu furnizorii săi.

 

 1. b) Consultanți externi, avocați în vederea soluționării oricăror potențiale situații prelitigioase/litigioase;

 

 1. c) Instituții și autorități publice (de exemplu, autorități cu atribuții de investigare a fraudelor, poliție, instanțele judecătorești etc.), dacă este cazul, în scopul exercitării și/sau apărării oricăror drepturi și interese legale ale MOL România.

 

2.5.3. Durata de stocare a Datelor Personale

 

Datele Personale ale Participantului sunt stocate doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau dacă există o obligație legală în acest sens. Pentru prelucrările de Date Personale unde este necesar consimțământul Participantului, Datele Personale vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului de către Participant.

 

În cazul în care Participantul este inactiv pentru o perioadă mai mare de 2 ani de la data ultimei tranzacții cu cardul MultiBonus într-o stație MOL de pe teritoriul României, datele cu caracter personal ale Participantului vor fi șterse din aplicația Programului MultiBonus.

 

De asemenea, Datele Personale ale Participantului care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva MOL România timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității. Nu în ultimul rând, în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor legale ale MOL România, Datele Personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție.

 

După expirarea termenelor de mai sus, Datele Personale se șterg și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale MOL România.

 

2.5.4. Drepturile Participantului privind protecția Datelor Personale

 

Participantul are următoarele drepturi în legătură cu protecția Datelor Personale prelucrate:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, Participantul poate trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: datepersonale@molromania.ro sau (ii) prin poștă/curier la adresa sediului social al MOL România din Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, Clădirea C-D The Office, Cluj‑Napoca. În vederea formulării cererii, Participantul poate utiliza modelul de cerere pus la dispoziție de MOL România.

 

Pentru a da curs solicitărilor de exercitare a drepturilor de mai sus, MOL România poate cere informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea solicitantului cererii. MOL România va furniza un răspuns privind cererea Participantului de exercitare a drepturilor de mai sus, în termen de cel mult o lună de la primirea cererii. Termenul de răspuns de o lună poate fi prelungit cu două luni, atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, conform reglementărilor GDPR.

 

Pentru orice întrebări privind informațiile cuprinse în prezenta Informare, Participantul se poate adresa către MOL România, la adresa de e-mail: datepersonale@molromania.ro.

 

Participantul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

 1. Condiţii de participare

3.1. Participarea la Program este posibilă conform prevederilor prezentului Regulament de funcţionare. MOL România îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul de funcţionare. Regulamentul Programului este disponibil la orice staţie MOL si MOL Partener şi pe www.multibonus.ro. MOL România va notifica modificarea Regulamentului prin afişare pe pagina web www.multibonus.ro.

3.2. În urma cumpărăturilor efectuate în staţiile MOL si MOL Partener din România, Participantul în Programul MultiBonus acumulează Puncte de loialitate, iar Punctele astfel obţinute se pot utiliza pentru produsele şi/sau serviciile disponibile în staţiile MOL Romania, cu excepţia carburantului, a vinietelor pentru Romania si Ungaria si incarcarii in statie a cardurilor MOL Gift si MOL Gold Prepaid Romania., cât şi pentru produsele şi serviciile prezentate în Catalogul MultiBonus şi pe website-ul www.multibonus.ro.

3.3. In statiile semnalizate MOL Partener nu este posibila utilizarea de puncte MultiBonus, ci doar acumularea de puncte. Punctele acumulate pot fi utilizate pentru obtinerea de produse din Cataloagele MultiBonus, dar si pentru produsele si serviciile disponibile in statiile mentionate in Anexa 1.

3.4. In statiile MOL Partener nu este posibila utilizarea de puncte pentru produsele prezentate in Cataloagele MultiBonus sau pentru produsele si serviciile comercializate in magazinele acestor benzinarii.

3.5. MOL România poate interzice – în cazuri excepţionale – participarea la Programul MultiBonus a uneia sau mai multora dintre staţiile sale, anunţând aceasta prin afişare în incinta staţiilor (şi pe pagină web www.multibonus.ro, de la caz la caz). In acea/acele statie/statii nu se acordă Puncte de loialitate şi nici nu pot fi cedate Puncte în vederea obţinerii de produse sau servicii in cazul alimentării cu carburant, cumpărării din magazinele din incinta staţiilor sau utilizării serviciului de spălătorie auto.

3.6. Nu se acordă Puncte de loialitate în cazul achiziţionării de produse cu carduri de carburant emise sau acceptate de către MOL România, cu exceptia cardului MOL Partener si a cardului MOL Gift.

3.7. MOL România poate exclude din Program şi/sau să anuleze, din Contul clientului, Punctele acumulate până la acea dată în cazul clienţilor care nu au efectuat nicio Tranzacţie de acumulare de Puncte într-o perioadă de 12 luni consecutive.

3.8. Termenul de valabilitate a Punctelor de loialitate MultiBonus este de 3 ani calendaristici de la data ultimei Tranzacţii de acumulare de Puncte. Daca intr-o perioada de 3 ani consecutivi clientul nu are tranzactii de acumulare de puncte, punctele acumulate vor fi anulate in mod corespunzator de catre MOL Romania.

De asemenea, punctele acumulate pot fi anulate si in cazul prevazut la art. 3.7 de mai sus, chiar si in situatia unei/ unor tranzactii de cedare de puncte in perioada sus-mentionata, de 12 luni.

 1. Utilizarea cardurilor

4.1. Fiecare Participant are dreptul să deţină şi să utilizeze un singur Card MultiBonus. Cardurile sunt nominale şi pot fi utilizate doar de către persoana care are numele înscris pe Card.

4.2. Cardurile temporare pot fi utilizate doar pentru acumularea de puncte de loialitate si se dezactiveaza in mod automat la prima utilizare a cardului nominal. In situatia in care clientul nu completeaza datele sale personale pe Formularul de înscriere si obtinere consimtamant intr-un termen mai mare de 30 de zile de la data primei tranzactii, MOL Romania isi rezerva dreptul de a bloca facilitatea de acumulare de puncte disponibila prin intermediul cardului temporar.

4.3. Cardurile se referă la persoanele fizice şi nu la numărul autovehiculului.

4.4. Cardul MultiBonus nu este un instrument de plată.

4.5. Cardul MultiBonus este proprietatea MOL România şi poate fi utilizat doar pe teritoriul României.

4.6. Cardul nominal se expediează, în mod gratuit, în termen de 20 zile lucrătoare de la data completării şi depunerii Formularului de înscriere și obținere consimțământ sau de la data completării şi transmiterii online a Formularului de înscriere electronic, dacă datele din Formular au fost furnizate complet şi corect, la adresa de corespondenţă menţionată în Formular de înscriere si obtinere consimtamant, dar numai pe teritoriul României.

4.7. In cazul in care cardul MultiBonus nominal nu este receptionat de client in termenul mentionat mai sus, acesta se poate adresa Serviciului de Relatii cu Clientii al MOL Romania pentru a solicita detalii despre statusul prelucrarii datelor si a emiterii cardului. MOL Romania nu este responsabila pentru informatiile declarate de client, pentru corectitudinea acestora si nici pentru informatiile completate de acesta.

4.8. Pentru a intra în posesia unui Card nominal, Participantul la Program trebuie să completeze corect şi complet Formularul de înscriere și obținere consimțământ şi să-l returneze la orice staţie MOL România sau MOL Partener sau să completeze corect şi complet Formularul de înscriere electronic prin intermediul aplicaţiei disponibile pe www.multibonus.ro.

4.9. Dupa completarea formularului cu datele obligatorii si semnarea acestuia, clientul va primi pe loc cardul temporar pe care il va putea utiliza pentru acumularea de puncte MultiBonus pana la primirea cardului MultiBonus nominal.

4.10. În cazul în care Cardul nominal este deteriorat sau sistemul electronic de tranzacţionare nu funcţionează la staţie, clientul nu poate efectua niciun fel de Tranzacţie. Daca Tranzactia nu se poate efectua din cauza unor defectiuni ale sistemului electronic de tranzactionare, MOL Romania poate acorda retroactiv clientului un numar de puncte egal cu cel care ar fi rezultat in urma Tranzactiei, in urma solicitarii exprese a clientului si a prezentarii bonurilor fiscale pentru care nu s-a realizat acumularea de puncte.

4.11. In cazul in care, din cauza unor erori de comunicatie, clientul nu poate beneficia de anumite reduceri sau oferte speciale dedicate, acesta poate solicita acordarea acestora sub forma de puncte de loialitate, prin transmiterea bonului fiscal si a seriei cardului MultiBonus la adresa contact@molromania.ro.

 1. Blocarea si inactivarea conturilor si utilizatorilor

5.1. In situatia in care clientul nu mai are nicio tranzactie de cedare sau de acumulare de puncte de loialitate in ultimele 24 de luni, MOL Romania va bloca sau inactiva cardul respectivului client, stergand datele personale ale acestuia din aplicația Programului MultiBonus. Actiunea de blocare sau de inactivare atrage dupa sine imposibilitatea de a mai utiliza cardul respectiv la tranzactii de acumulare sau de utilizare de puncte.

5.2. MOL Romania poate sa blocheze si acele conturi de utilizator care nu au mai acumulat sau utilizat puncte de loialitate in ultimele 24 luni.

5.3. In situatia in care clientul detine si utilizeaza un card temporar de loialitate, dar datele sale personale nu au fost preluate in aplicația Programului MultiBonus, astfel incat MOL nu poate determina cine este utilizatorul de drept al cardului respectiv, MOL isi rezerva dreptul de a bloca sau a inactiva respectivul card nenominal.

5.4. In masura in care un client se regaseste intr-unul din cazurile de mai sus, daca doreste sa  beneficieze din nou de avantajele programului MultiBonus, acesta trebuie sa completeze un nou formular de înscriere si obtinere consimtamant

 1. Acumularea punctelor de loialitate

6.1. Acumularea Punctelor de loialitate: Punctele acumulate sunt evidenţiate în Contul participantului în momentul efectuării cumpărăturilor din staţiile MOL România și MOL Partener. In cazul in care exista intreruperi in functionarea sistemului de acceptare a cardului nominal si a cardului temporar, punctele acumulate vor fi evidentiate in contul clientului in termen de maximum 2 zile lucratoare.

Numărul de Puncte acumulate pentru fiecare achiziţie de produse şi/sau servicii este menţionat pe bonul fiscal.

6.2. Punctele de loialitate se acordă astfel:

– 5 Puncte pentru fiecare litru de Benzina RACING FUEL 102+

– 3 Puncte pentru fiecare litru de carburant Benzina EVO 100 Plus si EVO Diesel Plus

– 1 Punct pentru fiecare litru de carburant Benzina EVO 95 si EVO Diesel

– 1 Punct pentru fiecare litru de combustibil GPL;

– 1 Punct pentru fiecare 3 RON (TVA inclus) cheltuiţi în staţiile MOL pentru produse şi/sau servicii.

– 5 Puncte pentru fiecare 3 RON (TVA inclus) cheltuiti in statiile MOL pentru achizitia de produse din zona Gastro: meniuri mancare gatita, produse patiserie, sandwichuri Fresh, sucuri proaspete, cafea Fresh Corner etc. Acest mecanism de acumulare nu este valabil în staţiile MOL Partener, la data intocmirii prezentului Regulament.

– 1 punct pentru fiecare 10 RON (TVA inclus) cheltuiti in statiile MOL pentru achizitia de viniete cu valabilitate Romania si Ungaria.Se acumuleaza Puncte pentru fiecare achiziţie de produse şi/sau servicii, acestea fiind evidenţiate pe bonul fiscal. Rotunjirea se face prin trunchiere (0,5 puncte = 0 puncte).

6.3. Deţinătorul de Card care în momentul achiziţionării de produse şi/sau servicii nu are cardul nominal sau cardul temporar asupra lui şi/sau care nu prezintă cardul MultiBonus nu poate acumula puncte. Punctele care ar fi putut fi generate de acea cumpărare de produse şi/sau servicii nu vor fi înregistrate în Contul participantului, nici ulterior.

6.4. MOL România are dreptul să nu acorde Puncte de loialitate la cumpărarea unor produse şi/sau servicii. Nu se pot acumula Puncte pentru: cumpărături achitate cu un card de carburant MOL, suma în lei plătită pentru Tranzacţiile de utilizare de Puncte efectuate în construcţia bani+puncte, pentru sumele în lei plătite pentru alimentarea cardurilor de debit sau credit de carburant. Lista completă a produselor şi serviciilor excluse de la acumularea de puncte este disponibilă în orice staţie MOL din România.

6.5. Sunt admise maximum 3 tranzacţii/zi/staţie/card, indiferent de tipul tranzacţiei.

6.6. Pentru verificarea numărului de Puncte disponibile în Contul participantului, acesta va putea solicita casierului din orice staţie MOL din România eliberarea unei chitanţe separate care va conţine doar situaţia curentă a Punctelor existente în Cont sau poate accesa www.multibonus.ro, secţiunea Contul meu.

6.7. Punctele de loialitate MultiBonus sunt valabile doar în cadrul prezentului Program, nu pot fi corelate cu alte acţiuni, cu excepţia cazului în care Catalogul sau ofertele speciale asigura o posibilitate expresă pentru aceasta.

6.8. Transferul punctelor de pe un Card MultiBonus pe un altul se poate realiza numai pe website-ul www.multibonus.ro, la cererea Utilizatorului care deţine punctele care se transfera. Punctele vor fi transferate în Contul destinatarului dupa aprobarea transferului de catre persoana care initiaza operatiunea, dar numai dacă numărul de Puncte disponibil în Contul donator la momentul procesării cererii de transfer este mai mare sau egal cu 100 de puncte.

Unui utilizator ii sunt permise maximum 3 transferuri lunare de puncte de pe cardul propriu catre un alt card MultiBonus activ. MOL Romania isi rezerva dreptul de a nu autoriza transferurile considerate suspecte, care in urma validarilor nu sunt recunoscute de catre titularul de drept al cardului de pe care se transfera punctele.

MOL Romania isi rezerva dreptul de a bloca un card MultiBonus catre care se transfera puncte prin intermediul functionalitatii webwebsite-ului www.multibonus.ro, daca activitatea de transfer indica un comportament necinstit din partea clientului.  Cardul MultiBonus va fi deblocat daca, in urma validarii sus-mentionate, se dovedeste ca activitatea de transfer este conforma.

Comportamentul necinstit este acela care denota intentia de a frauda si a ocoli regulile de functionare a Programului MultiBonus, prin utilizarea unor destinatari fictivi pentru transferul de puncte, prin operarea in retea a unor transferuri intre carduri care acumuleaza in mod fraudulos puncte MultiBonus etc.

6.9. Acumularea de puncte de loialitate fara achizitionarea/plata unui produs sau serviciu este neregulamentara, cu exceptia situatiilor strict reglementate de MOL si aduse la cunostinta clientilor in cadrul promotiilor, sondajelor de piata etc.

In cazul in care MOL are suspiciuni cu privire la plata produselor sau serviciilor care au generat puncte acumulate neregulamentar, în vederea derulării Programului MultiBonus, MOL poate utiliza datele cu caracter personal in scopul contactarii clientului si lamuririi acestei situatii fara afectarea drepturilor legale MOL.

 1. Programul de recomandari

7.1. Participantii la programul MultiBonus care au sau isi creeaza un cont online pe www.multibonus.ro pot trimite electronic recomandari de inscriere in Program unor prieteni/cunostinte.

7.2. Recomandarea se realizeaza prin trimiterea unui mesaj catre persoana recomandata, prin intermediul sectiunii Recomandari din contul online, acesteia din urma alocandu-i-se un cod unic de recomandare.

7.3. La utilizarea codului de recomandare de catre persoana recomandata, participantul care face recomandarea va primi in contul sau MultiBonus un numar de 100 de puncte.

7.4. Un participant MultiBonus poate transmite un numar nelimitat de recomandari de inscriere in Program.

7.5. MOL Romania isi rezerva dreptul de a bloca si a sterge punctele acumulate in urma unor recomandari neconforme, insemnand ca datele furnizate de clientii recomandati sunt fictive (adrese de email cu format suspect, nume si prenume suspecte etc).

 1. Carduri pierdute, furate, deteriorate

8.1. Dacă un Card nominal s-a pierdut sau a fost furat, Deţinătorul va anunţa imediat Serviciul Relaţii cu Clienţii al MOL România sau va solicita inlocuirea cardului in orice statie MOL Romania sau MOL Partener. Odată cu înştiinţarea se vor comunica numele, adresa şi celelalte date de identificare a Deţinătorului de card, conform celor menţionate la înscrierea în Program, cât şi datele privind ultima folosire a Cardului (locul, data, valoarea cumpărăturilor etc.). Serviciul Relaţii cu Clienţii poate lua măsuri de blocare şi de înlocuire a Cardului exclusiv după ce a fost anunţat şi acesta va fi blocat la utilizare în termen de maxim 72 ore.

8.2. MOL România nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru eventualele pagube cauzate de pierderea, furtul sau deteriorarea Cardului, chiar şi după ce evenimentul a fost anunţat.

8.3. Dacă un Card MultiBonus deja blocat este găsit, el trebuie trimis imediat către MOL România Bucureşti, Strada Daniel Danielopolu, nr. 4-6, sector 1, în atenţia Serviciului de Relaţii cu Clienţii sau trebuie depus la orice staţie MOL România inclusă în Program.

8.4. MOL România îşi rezervă dreptul de a confisca un Card MultiBonus ilizibil, blocat sau un Card prin intermediul căruia s-au efectuat Tranzacţii contrare prezentului Regulament.

 1. Înlocuirea cardurilor nominale

9.1. Participantul care îşi pierde Cardul nominal, îi este furat sau îi este deteriorat, are dreptul la un Card nou.

9.2. MOL România are dreptul de a verifica dacă înlocuirea Cardului este sau nu motivată.

9.3. În cazul înlocuirii Cardului din orice motive, Cardul anterior este blocat şi nu mai este valid.

9.4. În perioada de înlocuire a Cardului nominal nu este posibilă efectuarea niciuneia dintre operaţiunile cu Puncte de loialitate: acumularea (nici pe bază de chitanţe) sau preschimbarea Punctelor în cadouri. In acest caz, clientul poate obtine dintr-o statie MOL un card MultiBonus temporar.

9.5. Cardul nominal deteriorat trebuie depus la orice staţie MOL România și MOL Partener, pe bază de proces verbal de predare-primire semnat de către Deţinătorul Cardului şi semnat şi ştampilat de către casierul staţiei.

9.6. În cazul imposibilitatii de folosire a cardului fara culpa Participantului  (de exemplu : demagnetizarea, modificare soft), pe perioada de schimbare a Cardului, Participantul va beneficia de Puncte bonus care se calculează ca medie a cumpărăturilor efectuate în utimele 90 zile anterioare datei la care Deţinătorul a predat Cardul la staţie. Aceasta prevedere nu este aplicabila daca in intervalul respectiv clientul utilizeaza un card temporar pentru acumularea de puncte.

9.7. În cazul Cardurilor nominale pierdute, furate sau deteriorate, numărul Punctelor de loialitate acumulate până în acel moment în Contul clientului rămâne neschimbat. Primirea noului Card nominal se face în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la anunţarea furtului sau pierderii, respectiv de la predarea Cardului nominal deteriorat.

 1. Puncte obţinute neregulamentar

10.1. Cardul nominal MultiBonus este obţinut neregulamentar dacă s-a ajuns în posesia lui prin completarea unui Formular de înscriere si obtinere consimtamant care nu este emis de MOL România, dacă Formularul de înscriere si obtinere consimtamant/Formularul de înscriere electronic a fost completat cu date false sau, deși completat cu date reale, Formularul de înscriere si obtinere consimtamant/Formularul de înscriere electronic a fost semnat in fals sau in orice alta modalitate contrara legii.

10.2. Sunt acumulate neregulamentar acele Puncte de loialitate care au fost obţinute prin vânzarea/cumpărarea de Puncte contra unor sume de bani sau în orice alt mod care contravine Regulamentului de funcţionare a Programului MultiBonus.

10.3. Participantul care intenţionează să utilizeze Punctele pentru produse folosind un Card MultiBonus obţinut neregulamentar încalca în mod grav prezentul Regulament şi drept consecinţă Cardul va fi blocat.

10.4. MOL România poate iniţia orice procedură judiciară sau extrajudiciară împotriva persoanei care utilizează sau incearcă să utilizeze Punctele de loialitate obţinute neregulamentar.

10.5. MOL România are dreptul să confişte Cardul care este folosit, deşi a fost anunţat anterior furtul, pierderea sau deteriorarea lui. MOL România are dreptul să legitimeze şi să noteze datele clientului care intenţionează să folosească un asemenea card.

10.6. Prezenţa Deţinătorului de card MultiBonus este necesară atât la acumularea Punctelor, cât şi la cedarea lor. Personalul staţiilor MOL România participante la Programul MultiBonus are dreptul să legitimeze Utilizatorul la efectuarea oricărei Tranzacţii. Deţinătorul de card poate obţine puncte de loialitate exclusiv pe baza cumpărăturilor sale efective. Nu este permisă lăsarea la staţie a Cardului în scopul acumulării de Puncte. MOL România poate retrage asemenea Carduri şi poate exclude definitiv Deţinătorul de card din Program.

 

 1. Utilizarea punctelor de loialitate

11.1. La staţiile MOL România

11.1.1.   În cazul utilizarii Punctelor de loialitate pentru produse şi/sau servicii, Punctele sunt retrase imediat din Contul Participantului.

11.1.2.   Punctele de loialitate pot fi cedate doar pentru următoarele produse/servicii:

11.1.2.1. Produsele/serviciile prezente în staţiile MOL România (cu excepţia carburantilor MOL, a vinietelor pentru Romania si Ungaria, a incarcarii cardurilor MOL Gift si MOL Gold Prepaid Romania), voucherele partenerilor, care se pot obţine imediat la staţiile MOL România participante în Program;

11.1.2.2. Pentru produsele/serviciile prezentate în Catalogul MultiBonus, care se obţin pe bază de comandă. Acestea se pot obţine integral pentru puncte sau în construcţia puncte + numerar. Valoarea fiecărui produs, în puncte sau în combinaţia puncte + numerar, este menţionată în Catalog în dreptul fiecărui produs;

11.1.2.3. Pentru ofertele speciale din cadrul Programului.

11.1.3.   Produsele/serviciile prezentate în staţiile MOL din România (cu excepţia carburanţilor MOL, a vinietelor de Romania si Ungaria, a incarcarii cardurilor MOL Gift si MOL Gold Prepaid Romania) pot fi achizitionate şi sub formă de plată mixtă: Puncte + cash/card bancar.

11.1.4.   Produsele/serviciile prezentate in Cataloagele MultiBonus pot fi obtinute cu puncte MultiBonus sau cu puncte + cash, daca este prevazut acest lucru.

11.2.      Online pe website-ul www.multibonus.ro

11.2.1.   În cazul cedării Punctelor de loialitate pentru produse şi/sau servicii, Punctele de loialitate sunt retrase din Contul Utilizatorului. Punctele vor fi retrase efectiv numai după ce validarea comenzii transmise de către Utilizator cu privire la produsele şi/sau serviciile respective a fost confirmată de către operatorii MOL România prin afişare în Contul online al Utilizatorului.

11.2.2.   Prin accesarea Contului online, Utilizatorul online poate ceda Punctele de loialitate pentru următoarele produse şi/sau servicii:

– produsele şi/sau serviciile prezentate exclusiv în Catalogul MultiBonus în vigoare;

– alte produse şi/sau servicii disponibile (numai) pe website-ul www.multibonus.ro, oferite în cadrul promoţiilor speciale în cadrul Programului MultiBonus.

11.2.3.   Produsele şi/sau serviciile vor putea fi obţinute numai pe bază de comandă online prin completarea Formularului de comandă şi finalizarea aplicaţiei disponibile pe website în acest sens.

11.2.4.   Produsele şi/sau serviciile se pot obţine: integral pe bază de Puncte de loialitate acumulate în Cont sau în construcţia Puncte + numerar. Valoarea fiecărui produs, în Puncte sau în combinaţia Puncte + numerar, este menţionată în Catalog ori în dreptul fiecărui produs şi/său serviciu pe website, după caz.

11.2.5.   Pentru a comanda produsele şi/sau serviciile, Utilizatorul va completa datele solicitate în Formularul de comandă afişat pe website şi va transmite comanda în conformitate cu aplicaţia de pe website-ul www.multibonus.ro.

11.2.6.   MOL România nu este răspunzătoare pentru corectitudinea şi acurateţea datelor completate de Utilizator în Formularul de comandă. Utilizatorul este singurul responsabil şi singurul care va suporta consecinţele directe şi/sau indirecte ale încălcării obligaţiei de a completa în mod corect datele solicitate prin Formularul de comandă, precum şi prin intermediul celorlalte formulare disponibile pe website.

11.2.7.   În funcţie de ordinea primirii Formularelor de comandă şi de volumul de comenzi primite, în cel mai scurt timp de la momentul primirii Formularului de comandă completat în conformitate cu prevederile prezentului document, MOL România va confirma sau respinge comanda primită, prin afişare în Contul nominal al Utilizatorului şi/sau prin email, în funcţie de existenţa sau lipsa produselor comandate pe stoc şi/sau disponibilitatea sau indisponibilitatea serviciilor. În cazul unei comenzi validate, MOL România va începe neîntârziat procesarea acesteia, stadiul procesării comenzii putând fi consultat de către Utilizator vizualizându-se mesajele postate periodic de MOL România în Contul Utilizatorului, în dreptul comenzii respective şi/ de pe website-ul www.multibonus.ro.

11.2.8.   Fără a putea fi ţinută responsabilă sub nicio formă, MOL România nu va valida/va înceta să proceseze orice comandă care se va dovedi că nu îndeplineşte condiţiile Regulamentului, precum şi celelalte condiţii impuse prin aplicaţia de comandă propriu-zisă disponibilă pe website, conţine date vădit eronate, a fost formulată cu vădită rea credinţa sau a fost formulată de un Utilizator care anterior a mai transmis Formulare de comandă, fără a ridica ulterior produsele comandate etc.

11.2.9.   Data la care se confirmă validarea comenzii de către MOL România reprezintă dată încheierii contractului între MOL România şi Utilizator, având ca obiect utilizarea Punctelor de loialitate pentru produse şi/sau servicii si data de la care incepe sa curga termenul de 20 de zile lucratoare pentru livrare. În consecinţă, până la confirmarea comenzii de către MOL România, nu există nicio relaţie contractuală între Utilizator şi MOL România având ca obiect furnizarea produselor şi/sau serviciilor comandate, iar MOL România nu are nicio obligaţie în legătură cu acest aspect.

11.2.10. Utilizatorul cardului MultiBonus care a facut o achizitie de produse din Cataloagele MultiBonus, indiferent daca este vorba despre comenzi plasate prin intermediul www.multibonus.ro sau in statiile MOL are dreptul sa notifice in scris operatorului economic ca se retrage (renunta la cumparare), fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile de la primirea produsului. Se considera data a primirii, data semnarii bonului de primire a produsului de catre client.

11.2.11. Potrivit art. 16, alin. (8) din Legea nr. 249/ 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor din ambalaje se interzice condiţionarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumpărat de păstrare a ambalajului.

11.2.12. Sunt exceptate de la dreptul de retragere urmatoarele: furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de catre client: periute de dinti, rezerve periute de dinti, casti intrauriculare, epilatoare, aparate de tuns, aparate de ras, trimmer facial, perie de curatare faciala, placi de indeptat parul, ondulatoare, perii rotative si ionice si alte asemenea produse de ingrijire personala.

11.2.13. Inlocuirea produselor MultiBonus care beneficiaza de garantie conform legii se va face in conditiile prevazute de dispozitiile legale incidente, respectiv de Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului, O.G.nr. 21/1992 si Legea nr. 449/2003, astfel:

Procedura de mai sus respecta dispozitiile legale mentionate si asigura masuri reparatorii proportionale.

11.2.14. Reducerea pretului produsului precum si rezolutiunea contractului pot fi solicitate numai daca conditiile legale prevazute de art. 13 din Legea nr. 449/2003 sunt indeplinite, respectiv:

11.2.15. Răspunderea vânzătorului privind garanţia legală de conformitate, potrivit prevederilor art. 9-14 din Legea nr. 449/2003, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

După expirarea termenului prevăzut la punctul precedent, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condiţiile legii.

Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul prevăzut la art. 16 se reduce la această durată.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia cazurilor în care prezumţia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

În cazul produselor folosite, consumatorul şi vânzătorul pot conveni reducerea termenului prevăzut la art. 16, dar nu la mai puţin de un an de la data livrării produsului.

11.2.16. Întrucât MOL România nu poate garanta disponibilitatea permanentă în stoc a tuturor produselor şi/sau disponibilitatea tuturor serviciilor prezentate pe website sau în Catalog, în situaţia în care produsele şi/sau serviciile comandate nu (mai) sunt disponibile în stocul/oferta MOL România, fie ca urmare a epuizării stocului la nivelul MOL România sau al Partenerilor acesteia, fie din alte motive, MOL România nu va confirma comanda şi implicit procesarea comenzii, fără a putea fi ţinută responsabilă. Într-o asemenea situaţie, Utilizatorul este invitat să formuleze o comandă nouă cu privire la alte produse şi/sau servicii în funcţie de numărul de Puncte de loialitate disponibile.

11.3. Produsele şi/sau serviciile sunt oferite după cum sunt prezentate şi în limita stocului existent/ofertei disponibile din partea Partenerilor MOL România. Gama de produse şi/sau servicii disponibile pe website-ul www.multibonus.ro şi/sau care figurează în Catalog se poate schimba. Pe website-ul www.multibonus.ro vor fi disponibile în schimbul Punctelor de loialitate, pe perioade de timp limitate, anumite produse care nu figurează în Catalog. De asemenea MOL România nu poate garanta disponibilitatea permanentă în stoc a tuturor produselor şi/sau disponibilitatea tuturor serviciilor prezentate pe website sau în Catalog, chiar şi după momentul validării comenzilor. În cazul produselor ieşite din fabricaţie şi/sau care nu se afla în stoc, ori a serviciilor ce nu mai sunt disponibile, MOL România îşi rezervă dreptul:

– de a oferi, în locul produsului care figurează în Catalog unul similar sau de o calitate mai bună;

– de a anula comanda Participantului reîncărcând Punctele cedate în termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data cedării Punctelor

sau

–  de a bloca posibilitatea de a le comanda pe viitor.

MOL Romania este responabila pentru intarzierile la livrare a produselor care se obtin pe baza de comanda online sau offline cu exceptia cauzelor exoneratoare de raspundere prevazute de art. 1351 din Codul Civil (forta majora sau cazul fortuit).

Pentru intarzierile la livrare cauzate de terti, MOL Romania va acorda clientilor bonusuri in puncte de loialitate in cuantum de 0.5% din numarul punctelor cedate pentru acele produse comandate, pe zi lucratoare de intarziere.

11.4. Valoarea în puncte a produselor disponibile imediat la staţie se obţine prin împărţirea sumei preţurilor de raft (inclusiv TVA 19%) la 0.015 RON/Punct (la data de 01.01.2017). Rotunjirea se face la întreg (peste 0,5 puncte = 1 Punct). MOL România are dreptul să modifice valoarea Punctului prin afişare la staţii, într-un loc vizibil, precum şi pe website-ul www.multibonus.ro.

11.5. Pentru obţinerea cupoanelor prezentate în Catalog, Participantul la Program va ceda numărul de Puncte înscris pe cupon. Acesta se obţine imediat la staţie şi poate fi folosit în centrele Partenerilor.

11.6. Pentru obţinerea produselor care se livrează la comandă în urma lansarii unei Comenzi in statiile MOL, Participantul va comunica operatorului MOL codul de produs, va oferi cardul MultiBonus si va fi legitimat. Din Contul sau va fi retras numarul aferent de puncte. În urma acestei Tranzacţii se va elibera un bon fiscal şi o chitanţă. Pe chitanţă se va indica şi numărul de Puncte cedate. Livrarea produselor are loc la staţia unde s-au cedat Punctele, în termen de maximum 20 zile lucrătoare de la data cedării punctelor.

11.7. Pentru obţinerea produselor care se livrează la comandă în urma completării Formularului de comandă online, Participantul va putea comanda prin intermediul www.multibonus.ro, iar din Contul său va fi retras numărul aferent de Puncte. Punctele vor fi retrase efectiv numai după ce validarea comenzii transmise de către Utilizator cu privire la produsele şi/sau serviciile respective a fost confirmată de către operatorii MOL România prin afişare în Contul de Utilizator. La ridicarea din statiile MOL a produselor din Cataloagele MultiBonus, trebuie prezentat de catre client cardul MultiBonus utilizat la comanda produselor.De asemenea, clientul va fi legitimat pe baza unui act de identitate

11.8. În cazul produselor pentru care este necesară plata unei sume de bani, aceasta se va achita la înmânarea produselor, eliberându-se un bon fiscal. Înmânarea produselor se face doar personal către Participantul care a solicitat produsul sau către persoană împuternicită, în scris, de către aceasta. La primirea produsului, clientul va completa şi semna o dovadă de primire si va prezenta un act de identitate valid. Predarea produselor se poate face doar prin citirea cardului MultiBonus al clientului care a efectuat tranzactia. In cazul imputernicitilor, acestia vor trebui sa prezinte pe langa documentul scris prin care li se ofera dreptul de a ridica produsul si o copie dupa cartea de identitate a posesorului cardului de pe care s-au cedat punctele MultiBonus aferente comenzii.

11.9. Copia mesajului de confirmare a comenzii primit prin email şi/sau copia Formularului de comandă online sibonul fiscal/chitanţareprezintă singurele dovezi în soluţionarea oricărei obiecţii legate de modul de executare a comenzii. Obiecţiile pot fi luate în considerare doar dacă sunt prezentate în termen de 60 zile calendaristice de la data cedării Punctelor.

11.10. MOL România are dreptul de a oferi în schimbul Punctelor de loialitate, pe perioade de timp limitate, anumite produse care nu figurează în catalog. MOL România va informa participanţii despre condiţiile în care aceasta este posibil, prin poştă sau afişare la staţiile MOL, pe website-ul www.multibonus.ro sau la centrele Partenerilor săi.

11.11. Dacă produsul care se livrează prezintă defecte de fabricaţie sau dacă se defectează în termenul de garanţie, Participantul va urma procedura descrisă în certificatul de garanţie sau alt document similar, ataşat produsului. Defectele constatate în perioada de garanţie se remediază pe baza bonului fiscal/chitanţei şi a certificatelor de garanţie.

11.12. Dacă produsul livrat este deteriorat sau nu este corespunzător comenzii (nu corespunde cu produsul pentru care a fost plasata comanda), clientul este îndreptăţit să refuze ridicarea produsului din staţie (în acest caz va menţiona acest lucru pe Formularul de comandă).

11.13. Dacă Participantul, din orice motiv, nu preia produsul în termen de 30 zile de la data comunicată pentru înmânare, acesta va fi returnat de catre personalul benzinariei. Punctele cedate pentru acest produs rămân deduse din Contul Participantului până la contactarea Serviciului Relaţii cu Clienţii. După verificarea telefonică a datelor de identificare a Participantului, Serviciul Relaţii cu Clienţii poate decide reîncărcarea în Contul Participantului a numărului de Puncte cedat anterior. Dacă verificarea telefonică nu este lipsita de echivoc, atunci Serviciul Relaţii cu Clienţii poate cere transmiterea prin poştă a setului de documente indicat la 11.7 urmând a contacta Participantul şi a comunica rezultatele verificărilor. Punctele reîncărcate vor fi disponibile în contul Participantului în maxim 20 zile lucrătoare de la data finalizarii verificării de către Serviciul Relaţii cu Clienţii. Pentru a obţine din nou produsul, procedura trebuie reinitiata şi acesta va fi livrat în alte 20 zile lucrătoare de la data reinitierii procedurii. Dacă nici în acest caz Participantul nu se prezintă în termen de maximum 30 zile de la data comunicată pentru înmânarea produsului, acesta va fi returnat la depozitul MOL Romania, iar punctele cedate nu vor mai fi reîncărcate în contul deţinătorului de card, indiferent de motivul de neprezentare în vederea preluării produsului.

11.14. Returul de produse se poate face in benzinaria MOL Romania din care produsele au fost ridicate, pe baza unei cereri scrise completate de client in statie si in conditiile mentionate in articolele 11.11, 11.12 si 11.13 de mai sus.

In cazul produselor returnate care prezinta defecte ca urmare a utilizarii necorespunzatoare, MOL Romania isi rezerva dreptul de a le refuza returul. In acest caz, utilizatorul, pe propria cheltuiala, este in masura sa solicite reintrarea in posesia produselor returnate.

In cazul produselor returnate in stare buna, asupra carora nu se observa defecte cauzate de utilizarea necorespunzatoare, MOL Romania va returna in termenul legal de 14 de zile contravaloarea produsului in puncte. In cazul achitarii unei sume de bani in mod suplimentar la achizitionarea produsului returnat, Utilizatorul va primi atat contravaloarea aferenta produsului in puncte cat si cuantumul sumei de bani achitate.

11.15. Eventualele taxe şi impozite legate de obţinerea produsului vor fi suportate de către MOL România.

11.16.    Pe durata valabilitaţii Catalogului, precum şi a celorlalte oferte disponibile un timp limitat pe website-ul www.multibonus.ro, în cazul acestora pe perioada expres specificată, valoarea în puncte a produselor şi/sau serviciilor prezentate în Catalog nu se schimbă. MOL România îşi rezervă dreptul ca, în cazuri motivate sau în cazul editării unui nou Catalog, să modifice valoarea în puncte a produselor, să introducă produse şi/sau servicii noi sau să elimine produse şi/sau servicii din oferta anterior disponibilă pe website.

11.17. Oferta prezentată în calendarul de promoţii este valabilă doar în perioada şi doar pentru produsele/serviciile indicate si in limita stocului disponibil.

11.18. MOL România va publica pe website-ul www.multibonus.ro conţinutul, materialele şi/sau produsele/serviciile din Catalog astfel cum ii sunt puse la dispozitie de producatorii/furnizorii acestora.

11.19.    Imaginile produselor prezentate pe website si in Cataloagele MultiBonus sunt cu titlu de prezentare si pot diferi in caracteristicile neesentiale (culoare etc.) de imaginile produselor livrate,

11.20. Conţinutul website-ului/Catalogului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcătuit în strânsă colaborare cu reprezentanţii mărcilor respective în România. Acestea sunt cu titlu exemplificativ, MOL ROMANIA avand obligatia de a livra un produs similar cu cel prezentat pe website.

12. Tranzacţii eronate

12.1.      MOL România este îndreptăţită să corecteze Tranzacţiile eronate (Puncte acordate sau retrase în mod eronat) contabilizate în contul Participantului la Program.

13. Funcţionarea serviciului Relaţii cu Clienţii

13.1.      Deţinătorii de card MultiBonus pot obţine de la Serviciul Relaţii cu Clienţii, prin telefon 0800.800.665 sau corespondenţă e-mail: contact@molromania.ro informaţii referitoare la funcţionarea Programului, la folosirea Cardului şi la ofertele din Program. Acesta se ocupa şi de blocarea Cardurilor MultiBonus şi de reclamaţiile legate de aceste Carduri (pe bază de cerere scrisă sau telefonică).

13.2.      În scopul protejării datelor personale ale participanţilor la Program şi al folosirii sigure a Cardurilor, Serviciul Relaţii cu Clienţii poate adresa întrebări în vederea stabilirii identităţii clientului.

13.3.      În funcţie de aprecierea lucrătorului de la Serviciul Relaţii cu Clienţii poate fi necesară continuarea identificării prin confirmare scrisă. Într-un asemenea caz, comunicările verbale nu sunt valabile.

13.4.      Dacă lucrătorul Serviciului Relaţii cu Clienţii nu a stabilit în mod corespunzător identitatea Deţinătorului de card, acesta este îndreptăţit să refuze furnizarea de informaţii către client.

13.5.      MOL România are dreptul să înregistreze solicitările telefonice, în baza consimțământului exprimat de Client înainte de începerea convorbirii telefonice cu lucrătorul Serviciului de Relații cu Clienții.

13.6.      Orice obiecţie legată de Punctele de loialitate acumulate/cedate pentru produse şi servicii din staţiile MOL, poate fi acceptată doar în termen de 30 zile de la data efectuării Tranzacţiei, cu condiţia prezentării bonurilor fiscale primite cu ocazia cumpărării/cedării punctelor, a copiei mesajului de confirmare a comenzii primite prin email şi/sau copia Formularului de comandă online, după caz. Reclamaţiile primite după termenul de 30 de zile calendaristice nu vor mai fi luate în considerare.

14. Întocmirea catalogului

14.1.      MOL România este răspunzătoare pentru detalii si descrierea produselor, in limita documentelor si informatiilor puse la dispozitie de furnizorii de produse.

14.2.      Ilustraţiile din catalog sau de pe website-ul www.multibonus.ro au doar caracter informativ. Produsele se pot obţine exclusiv cu accesoriile enumerate în catalog.

14.3.      MOL Romania nu este responsabila pentru ne-executarea sau executarea necorespunzatoare a prestatiei Partenerilor sai care acorda oferte speciale/reduceri.

14.4.      MOL România poate include în Program – în calitate de Partener – şi alte companii. Prin participarea sa la Program, Partenerul, în mod similar cu MOL România, poate deveni emitent de Puncte şi eventual poate oferi, în schimbul Punctelor de loialitate MultiBonus, produse.

14.5.      Partenerii sunt obligaţi să respecte acest Regulament de funcţionare. În cazul unui nou Partener, regulile referitoare la acumularea de Puncte pot să difere. Participanţii vor fi informaţi în acest sens conform art. 3.1.

14.6.      Numărul Partenerilor se poate schimba.

14.7.      MOL România va anunţa participanţii, prin afişare la staţiile MOL sau prin afişare pe pagină web www.multibonus.ro cu privire la includerea în Program a unui nou Partener sau eliminarea din Program a unui Partener existent.

15. Încetarea Programului

15.1.      MOL România are dreptul să hotărască în orice moment încetarea Programului.

15.2.      Înştiinţarea referitoare la încetarea Programului va fi afişată de MOL România cu cel puţin 60 de zile înainte de data încetării Programului, la toate staţiile sale, într-un loc vizibil. Înştiinţarea va cuprinde condiţiile detaliate privind data până la care este permisă cedarea Punctelor în vederea obţinerii de produse.

15.3.      După expirarea termenului de 60 de zile, acumularea şi preschimbarea de Puncte de loialitate MultiBonus nu mai sunt posibile. Acest Regulament poate consultat in mod gratuit de catre orice persoana interesata, in orice benzinarie MOL din Romania si pe webwebsite-ul www.multibonus.ro. Prezentul Regulament este valabil pe durata nedeterminata, incepand cu data de, data ultimei revizuiri.

Anexa 1 : Benzinarii MOL participante la programul MultiBonus

 

Nr.crt Denumire statie Adresa statie Oras Judet
1 MOL Aiud Transilvaniei Strada Transilvaniei, nr. 95 AIUD ALBA
2 MOL Alba Iulia Clujului Strada Clujului, fn. ALBA IULIA ALBA
3 MOL A1 Calnic Nord A1, Lot 7 Nord, km 38+500 dreapta, Tronson Orastie – Sibiu CALNIC ALBA
4 MOL A1 Calnic Sud A1, Lot 7 Sud, km 39+400, stanga, Tronson Orastie – Sibiu CALNIC ALBA
5 MOL Sebes Drumul Sibiului Strada Drumul Sibiului, fn. SEBES ALBA
6 MOL Sebes 2 – Bena Strada Augustin Bena, nr. 92 SEBES ALBA
7 MOL Arad 2 Zimandului Strada Zimandului, nr. 3 ARAD ARAD
8 MOL Arad 1 Iuliu Maniu Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 56-62 ARAD ARAD
9 MOL Arad 4 Selgros Calea Radnei, nr. 294 ARAD ARAD
10 MOL Arad 3 Aurel Vlaicu Bulevardul Aurel Vlaicu, nr. 244-246 ARAD ARAD
11 MOL Vladimirescu DN 7 jud Arad DN 7, km. 534 + 310, sat Vladimirescu ARAD ARAD
12 MOL Chisineu Cris Strada Infratirii, nr. 55 CHISINEU CRIS ARAD
13 MOL A1 Sagu Est A1, Lot 2 Est, km 17+400, tronson Arad – Timisoara SAGU ARAD
14 MOL A1 Sagu Vest A1, Lot 2 Vest, km 17+400, tronson Arad – Timisoara SAGU ARAD
15 MOL Campulung Strada Alexandru cel Bun, nr. 1 A CAMPULUNG ARGES
16 MOL Pitesti 1 Nicolae Balcescu (spre Bucuresti) Bulevardul Nicolae Balcescu, fn. PITESTI ARGES
17 MOL Pitesti 3 Autostrada – Km 80 Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, Km 80+700 PITESTI ARGES
18 MOL Pitesti 4 Intrare Autostrada DN 65B, km 3+721 PITESTI ARGES
19 MOL Pitesti 2 Balcescu 85 Bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 85 PITESTI ARGES
20 MOL Pitesti 5 Republicii Strada Republicii, nr. 220 PITESTI ARGES
21 MOL Pitesti 6 Balcescu 206 Bulevardul Nic. Balcescu, nr. 206 PITESTI ARGES
22 MOL Bacau 9 Mai Strada 9 Mai, nr. 84 BACAU BACAU
23 MOL Comanesti Str. Vasile Alecsandri, nr. 18 COMANESTI BACAU
24 MOL Onesti Marasesti Calea Marasesti, fn. ONESTI BACAU
25 MOL Bors 2 Soseaua Borsului, nr. 110 BORS BIHOR
26 MOL Oradea 1 Clujului Calea Clujului, nr. 231 A ORADEA BIHOR
27 MOL Oradea 2 Decebal Bulevardul Decebal, nr. 51 ORADEA BIHOR
28 MOL Oradea 6 Soseaua Borsului, nr. 39 ORADEA BIHOR
29 MOL Oradea 4 Dimitrie Cantemir Strada Dimitrie Cantemir, nr. 26-30 ORADEA BIHOR
30 MOL Oradea 7  Mestesugarilor Strada Mestesugarilor, nr. 32 A ORADEA BIHOR
31 MOL Oradea 5 Episcopia Strada Stefan cel Mare, nr. 89 ORADEA BIHOR
32 MOL Salonta Calea Oradiei, nr. 55 SALONTA BIHOR
33 MOL Bistrita Calea Moldovei Calea Moldovei, nr. 56 BISTRITA BISTRITA
34 MOL Botosani Mihai Eminescu Intersectia Calea Nationala cu strada Mihai Eminescu BOTOSANI BOTOSANI
35 MOL Braila Calea Calarasilor Calea Calarasilor, fn. (intrare dinspre Slobozia) BRAILA BRAILA
36 MOL Brasov 1 Calea Bucuresti Calea Bucuresti, nr. 101 BRASOV BRASOV
37 MOL Brasov 2 Cristianului Soseaua Cristianului, nr. 8 A BRASOV BRASOV
38 MOL Brasov 3 Grivitei Bulevardul Grivitei,  nr. 2 A BRASOV BRASOV
39 MOL Brasov 4 C. Feldioarei FN. Strada Feldioarei, fn. BRASOV BRASOV
40 MOL Brasov 5 Calea Bucuresti, nr. 4 BRASOV BRASOV
41 MOL Codlea Barsei Strada Barsei, nr. 36 CODLEA BRASOV
42 MOL Fagaras Tudor Vladimirescu Strada Tudor Vladimirescu, nr. 78 B FAGARAS BRASOV
43 MOL Rasnov Strada Calea Brasovului, fn. RASNOV BRASOV
44 MOL Rupea Strada Pe Hill, nr. 1, DN 13 RUPEA BRASOV
45 MOL Colentina Soseaua Colentina, nr. 374 E BUCURESTI BUCURESTI
46 MOL Bucuresti Fundeni Soseaua Fundeni, nr. 161, Sector 2 BUCURESTI BUCURESTI
47 MOL Bucuresti Postavarul Soseaua Postavarului, nr. 24, Sector 3 BUCURESTI BUCURESTI
48 MOL Bucuresti Odai Soseaua Odai, nr. 425-431, Sector 1 BUCURESTI BUCURESTI
49 MOL Bucuresti Turnu Magurele Strada Turnu Magurele, nr. 110-112, Sector 4 BUCURESTI BUCURESTI
50 MOL Bucuresti Ramnicu Valcea Strada Râmnicu Vâlcea, nr.12, Sector 3 BUCURESTI BUCURESTI
51 MOL Bucuresti Iuliu Maniu Strada Iuliu Maniu, nr. 15 B, Sector 6 BUCURESTI BUCURESTI
52 MOL Bucuresti 13 Septembrie Calea 13 Septembrie, nr. 204-206 A, Sector 5 BUCURESTI BUCURESTI
53 MOL Bucuresti Berceni Strada Mariuca, nr. 67, Sector 4 BUCURESTI BUCURESTI
54 MOL Bucuresti Pallady 1 No. 66 Bulevardul Theodor Pallady, nr. 66, Sector 3 BUCURESTI BUCURESTI
55 MOL Bucuresti Pallady 2 No. 117 -199 Bulevardul Th Pallady, nr. 117–199, Sector 3 BUCURESTI BUCURESTI
56 MOL Bucuresti Corneliu Coposu Bulevardul Corneliu Coposu, nr. 14, Sector 3 BUCURESTI BUCURESTI
57 MOL Bucuresti Gara de Nord Strada Dinicu Golescu, nr. 29, Sector 1 BUCURESTI BUCURESTI
58 MOL Bucuresti Valea Cascadelor Strada Valea Cascadelor, nr. 26, Sector 6 BUCURESTI BUCURESTI
59 MOL Bucuresti Chitila Soseaua Chitilei, nr. 242 C, Sector 1 BUCURESTI BUCURESTI
60 MOL Bucuresti Giurgiului Soseaua Giurgiului, nr. 200, Sector 4 BUCURESTI BUCURESTI
61 MOL Bucuresti Iriceanu Strada Serg. Ion Iriceanu, nr. 25-53, Sector 4 BUCURESTI BUCURESTI
62 MOL Bucuresti Militari Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 205-215, Secor 6 BUCURESTI BUCURESTI
63 MOL Bucuresti Lujerului Strada Lujerului, fn., Sector 6 BUCURESTI BUCURESTI
64 MOL Bucuresti Giulesti Calea Giulesti, nr.39 / Pod Grant, Sector 6 BUCURESTI BUCURESTI
65 MOL Bucuresti Chiscani Strada Chiscani, nr.1, Sector 1 BUCURESTI BUCURESTI
66 MOL Bucuresti Barbu Vacarescu Strada Barbu Vacarescu, nr. 62-72, Sector 2 BUCURESTI BUCURESTI
67 MOL Bucuresti Piata 1 Mai Bulevardul Ion Mihalache, nr. 176, Sector 1 BUCURESTI BUCURESTI
68 MOL Bucuresti Oltenitei Soseaua Oltenitei, nr. 83 A, Sector 4 BUCURESTI BUCURESTI
69 MOL Bucuresti Muncii Bulevardul Decebal, nr. 23, Sector 3 BUCURESTI BUCURESTI
70 MOL Bucuresti Timpuri Noi Calea Vacaresti, nr. 132-134, Sector 4 BUCURESTI BUCURESTI
71 MOL Bucuresti Rahova Strada Progresului, nr. 154, Sector 5 BUCURESTI BUCURESTI
72 MOL Bucuresti Barbu Vacarescu 2 Strada Barbu Vacarescu, nr. 164 B, Sector 2 BUCURESTI BUCURESTI
73 MOL Bucuresti Colentina 2 Soseaua Colentina 258 – 260, Sectorul 2 BUCURESTI BUCURESTI
74 MOL Bucuresti Pacii Bulevardul Iuliu Maniu, nr.194, Sector 6 BUCURESTI BUCURESTI
75 MOL Bucuresti Caramfil Strada Nicolae Caramfil, nr. 76-80, Sector 1 BUCURESTI BUCURESTI
76 MOL Bucuresti Politehnica Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 8, Sector 6 BUCURESTI BUCURESTI
77 MOL Bucuresti Calea 13 Septembrie 2 Calea 13 Septembrie, nr. 293-297, Sector 5 BUCURESTI BUCURESTI
78 MOL Bucuresti Virtutii 2 Soseaua Virtutii nr. 22 A, Sector 6 BUCURESTI BUCURESTI
79 MOL Buzau 1 Unirii Bulevardul Unirii, nr. 234 BUZAU BUZAU
80 MOL Buzau 3 Strada Spatarului, nr. 2 BUZAU BUZAU
81 MOL Buzau 2 Maracineni DN 2 km.116+300, comuna Maracineni BUZAU BUZAU
82 MOL Caransebes E 70 KM 458 E 70, km 458 CARANSEBES CARAS-SEVERIN
83 MOL Resita 1 Republicii DN 58B, strada Republicii RESITA CARAS-SEVERIN
84 MOL Resita 2 Timisoarei Bulevardul Timisoarei, nr. 1 A RESITA CARAS-SEVERIN
85 MOL Cluj-Napoca 1 Observatorului Strada Observatorului, nr. 76-78 CLUJ-NAPOCA CLUJ
86 MOL Cluj-Napoca 2 Dorobantilor Calea Dorobantilor, nr. 58-60 CLUJ-NAPOCA CLUJ
87 MOL Cluj-Napoca 3 Maresal Ion Antonescu Bulevardul Maresal Ion Antonescu, fn. CLUJ-NAPOCA CLUJ
88 MOL Floresti Strada Avram Iancu, fn., comuna Floresti CLUJ-NAPOCA CLUJ
89 MOL Cluj-Napoca 4 Vlaicu (T. Mihali) Strada Teodor Mihali, fn CLUJ-NAPOCA CLUJ
90 MOL Cluj-Napoca 5 Calea Turzii Calea Turzii, nr.158 CLUJ-NAPOCA CLUJ
91 MOL Cluj-Napoca 6 Grigorescu Bulevardul 1 Decembrie 1918, fn. CLUJ-NAPOCA CLUJ
92 MOL Dej Strada Valcele, fn. DEJ CLUJ
93 MOL Floresti Prahova Sat Floresti, nr. 750, comuna Floresti FLORESTI CLUJ
94 MOL Huedin Strada Horea, nr. 215 HUEDIN CLUJ
95 MOL Turda 1 Stefan cel Mare Strada Stefan Cel Mare, nr. 22 TURDA CLUJ
96 MOL Turda 2 Clujului Calea Clujului, nr. 120 TURDA CLUJ
97 MOL Cernavoda Strada Medgidia, nr. 1 CERNAVODA CONSTANTA
98 MOL Constanta 1 Mangaliei Strada Mangaliei, fn. CONSTANTA CONSTANTA
99 MOL Constanta 3 Palazu Mare DN2A 202 +450 Km DN2A 202+450 km CONSTANTA CONSTANTA
100 MOL Constanta6 Intrarea pasajului, nr. 9 CONSTANTA CONSTANTA
101 MOL Constanta 2 Tomis Bulevardul Tomis, nr. 310 D CONSTANTA CONSTANTA
102 MOL Constanta 4 Dezrobirii Strada Dezrobirii, nr. 82 B CONSTANTA CONSTANTA
103 MOL Constanta 5 Bratianu Soseaua I.C. Bratianu, nr. 50 C CONSTANTA CONSTANTA
104 MOL Eforie Sud Bulevardul Republicii, nr. 131 EFORIE SUD CONSTANTA
105 MOL Sfantu Gheorghe 1 Decembrie Bulevardul 1 Decembrie 1918, fn. SFANTU GHEORGHE COVASNA
106 MOL Targu Secuiesc 1 Decembrie 1918 Strada 1 Decembrie 1918, fn. TARGU SECUIESC COVASNA
107 MOL Corbii Mari Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, Km.49+280 stg CORBII MARI DAMBOVITA
108 MOL Targoviste Mihai Bravu Strada Mihai Bravu, fn. (iesire spre Brasov) TARGOVISTE DAMBOVITA
109 MOL Targoviste 2 Calea Bucuresti, nr.164 TARGOVISTE DAMBOVITA
110 MOL Targoviste 3  Baltaretu Strada Colonel Dumitru Baltaretu, nr. 74 TARGOVISTE DAMBOVITA
111 MOL Calafat Calea Craiovei, nr. 172 CALAFAT DOLJ
112 MOL Craiova 1 Brestei Strada Brestei, nr. 114 CRAIOVA DOLJ
113 MOL Craiova 2 Decebal Strada Decebal, nr. 25 CRAIOVA DOLJ
114 MOL Craiova 3 Calea Severinului ( Titulescu) Strada Nicolae Titulescu, nr. 173 CRAIOVA DOLJ
115 MOL Craiova 4 Romanescu Calea Unirii, nr. 206 CRAIOVA DOLJ
116 MOL Craiova 6 Strada Calea Bucuresti, nr.10 A CRAIOVA DOLJ
117 MOL Craiova 5 Decebal Strada Decebal, nr. 17 CRAIOVA DOLJ
118 MOL Galati 2 Traian Strada Traian, nr. 2 GALATI GALATI
119 MOL Galati 1 Teodor Neculuta Strada Teodor Neculuta, nr. 24 GALATI GALATI
120 MOL Galati 3 Sos. Galati – Tecuci Soseaua Galati Tecuci, km 0 GALATI GALATI
121 MOL Adunatii Copaceni Soseaua Bucuresti-Giurgiu, nr. 4 ADUNATII COPACENI GIURGIU
122 MOL Giurgiu Bucurestiului Soseaua Bucuresti, nr. 152 GIURGIU GIURGIU
123 MOL Targu Jiu Victoriei Strada Victoriei, nr. 328 (iesirea spre Craiova) TARGU JIU GORJ
124 MOL Targu Jiu 2 Teodoroiu Strada Ecaterina Teodoroiu, nr. 88 A TARGU JIU GORJ
125 MOL Gheorgheni 1 Kossuth Strada Kossuth, nr. 201 GHEORGHENI HARGHITA
126 MOL Gheorgheni 2 Gabor Aron Strada Gabor Aron, nr. 41 GHEORGHENI HARGHITA
127 MOL Miercurea Ciuc Brasovului Strada Brasovului, fn. MIERCUREA CIUC HARGHITA
128 MOL Odorheiu Secuiesc Beclean Strada Beclean, nr.14 ODORHEIU SECUIESC HARGHITA
129 MOL Odorheiu Secuiesc 2 Strada Nicolae Balcescu ODORHEIU SECUIESC HARGHITA
130 MOL Brad Strada Vanatorilor, nr. 108 BRAD HUNEDOARA
131 MOL Deva Zarandului DN 7, Calea Zarandului DEVA HUNEDOARA
132 MOL Hunedoara 1 Traian Intersectia Bulevardul Traian cu Bulevardul Dacia HUNEDOARA HUNEDOARA
133 MOL Hunedoara 2 Avram Iancu Strada Avram Iancu, nr. 20 HUNEDOARA HUNEDOARA
134 MOL Ilia DN km 414+400 ILIA HUNEDOARA
135 MOL Orastie Armatei DN 7, strada Armatei, fn. ORASTIE HUNEDOARA
136 MOL A1 Orastie Nord A1, Lot 5 Nord, km 4+220, Varianta de ocolire Deva – Orastie ORASTIE HUNEDOARA
137 MOL A1 Orastie Sud A1, Lot 5 Sud, km 4+220, varianta de ocolire Deva – Orastie ORASTIE HUNEDOARA
138 MOL Petrosani 2 Ion Creanga Intersectia DN66 cu strada Ion Creanga PETROSANI HUNEDOARA
139 MOL Petrosani 1 Aviatorilor Strada Aviatorilor, fn. PETROSANI HUNEDOARA
140 MOL Movilita Calea Bucuresti, nr. 5 MOVILITA IALOMITA
141 MOL Slobozia DN 2A KM 62 DN 2A, km 62 SLOBOZIA IALOMITA
142 MOL Iasi 1 Pacurari Strada Pacurari, nr. 97-99 IASI IASI
143 MOL Iasi 4 Soseaua Nicolina, nr. 7 IASI IASI
144 MOL Iasi 5 Miroslava Sat Bratuleni, iesirea spre Targu Frumos IASI IASI
145 MOL Iasi 6 Soseaua Bucium, nr. 53 D IASI IASI
146 MOL Iasi 2 Silvestru Intersectia Silvestru – Pod de piatra, fn. IASI IASI
147 MOL Bucuresti Otopeni 1  AMOCO Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 127 C OTOPENI ILFOV
148 MOL Bucuresti Otopeni 2  Mc Donalds DN1, km13+00 OTOPENI ILFOV
149 MOL Otopeni 3 – Bucurestilor Calea Bucurestilor, nr. 224 D OTOPENI ILFOV
150 MOL Pantelimon Bulevardul Biruintei, nr.19 PANTELIMON ILFOV
151 MOL Bucuresti Pipera Soseaua Bucuresti-Nord, nr. 20 VOLUNTARI ILFOV
152 MOL Baia Mare 1 Bd. Bucuresti Bulevardul Bucuresti, nr. 40 A BAIA MARE MARAMURES
153 MOL Baia Mare 2 Vasile Alecsandri Strada Vasile Alecsandri, fn. BAIA MARE MARAMURES
154 MOL Baia Mare 3 Strada Victoriei, nr. 167 BAIA MARE MARAMURES
155 MOL Drobeta 2 DN 6 (E70), km 333+200, comuna Simian DROBETA-TURNU SEVERIN MEHEDINTI
156 MOL Drobeta Turnu Severin Tudor Vladimirescu Bulevardul Tudor Vladimirescu intersectia cu strada Alunis DROBETA-TURNU SEVERIN MEHEDINTI
157 MOL Ludus Republicii Strada Republicii, nr. 58 LUDUS MURES
158 MOL Reghin Iernutei Strada Iernuteni, nr. 32 C-34 REGHIN MURES
159 MOL Sighisoara Mihai Viteazul Strada Mihai Vireazul, fn. SIGHISOARA MURES
160 MOL Sovata Praidului Strada Primaverii, nr. 58 SOVATA MURES
161 MOL Targu Mures 1 Gheorghe Doja Strada Gheorghe Doja,  nr. 76 TARGU MURES MURES
162 MOL Targu Mures 3 Comuna Ernei, nr. 630 B TARGU MURES MURES
163 MOL Targu Mures 2 – 1 Decembrie 1918 Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 242 TARGU MURES MURES
164 MOL Tarnaveni Armatei Strada Armatei, nr. 121 TARNAVENI MURES
165 MOL Piatra Neamt Traian Bulevardul Traian, nr.179 PIATRA NEAMT NEAMT
166 MOL Piatra Neamt 2 Strada Petru Movila, nr. 112-114 PIATRA NEAMT NEAMT
167 MOL Roman Roman Musat Strada Roman Musat, nr. 21 ROMAN NEAMT
168 MOL Targu Neamt Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 18 TARGU NEAMT NEAMT
169 MOL Slatina Pitesti Strada Pitesti, fn. (intrarea dinspre Pitesti) SLATINA OLT
170 MOL Busteni Bulevardul Independentei, nr. 2 B BUSTENI PRAHOVA
171 MOL Ploiesti 1 Postei Strada Postei,  nr. 60 PLOIESTI PRAHOVA
172 MOL Ploiesti 4 Bulevardul Grigore Cantacuzino, fn. PLOIESTI PRAHOVA
173 MOL Ploiesti 3 DN 1 Km 63 DN1, km 63+00 PLOIESTI PRAHOVA
174 MOL Ploiesti 2 Strandului Strada Strandului, nr. 42 PLOIESTI PRAHOVA
175 MOL Valenii de Munte Nicolae Iorga Strada Nicolae Iorga, nr. 133 VALENII DE MUNTE PRAHOVA
176 MOL Zalau Mihai Viteazul Strada Mihai Viteazul, fn. ZALAU SALAJ
177 MOL Carei 25 Octombrie Strada 25 Octombrie, nr. 112 CAREI SATU MARE
178 MOL Satu Mare 1 Henri Coanda Strada H. Coanda, fn. SATU MARE SATU MARE
179 MOL Satu Mare 2 Aurel Vlaicu Strada Aurel Vlaicu, nr. 74 SATU MARE SATU MARE
180 MOL Satu Mare 3 Careiului Strada Drumul Careiului, nr. 7 (dupa Kaufland) SATU MARE SATU MARE
181 MOL Medias Pacii Strada Pacii, fn. MEDIAS SIBIU
182 MOL Sibiu 1 Alba Iulia Strada Alba Iulia, fn. SIBIU SIBIU
183 MOL Sibiu Vestem Sat Vestem, Comuna Selimbar (DN 1 int.DN7) SIBIU SIBIU
184 MOL Sibiu 5 Calea Surii Mari, fn. SIBIU SIBIU
185 MOL Sibiu 2 Selimbar (V. Milea) Strada Sibiului, nr. 1 SIBIU SIBIU
186 MOL Gura Humorului Strada Stefan Cel Mare, nr. 128 BIS GURA HUMORULUI SUCEAVA
187 MOL Radauti Calea Bucovinei, fn. RADAUTI SUCEAVA
188 MOL Suceava Traian Vuia Strada Traian Vuia intersectie cu Calea Unirii SUCEAVA SUCEAVA
189 MOL Alexandria DN 6 KM 87 DN6, km 87 ALEXANDRIA TELEORMAN
190 MOL A1 Giarmata Nord A1, Lot 3 Nord, km 47+650, tronson Timisoara – Lugoj GIARMATA TIMIS
191 MOL A1 Giarmata Sud A1, Lot 3 Sud, km 47+650, tronson Timisoara – Lugoj GIARMATA TIMIS
192 MOL Lugoj Semenicului Strada Semenicului, fn. LUGOJ TIMIS
193 MOL Timisoara 3 Miresei Strada Miresei, nr. 1 TIMISOARA TIMIS
194 MOL Timisoara 1 Bulevardul Doctor Iosif Bulbuca, nr. 9 TIMISOARA TIMIS
195 MOL Timisoara 2 Republicii Bulevardul Republicii, nr.12 A TIMISOARA TIMIS
196 MOL Timisoara 7 Selgros Calea Aradului, nr. 60 TIMISOARA TIMIS
197 MOL Timisoara 6 Calea Lugojului nr. 86 TIMISOARA TIMIS
198 MOL Timisoara 8 Strada Bela Bartok, fn. TIMISOARA TIMIS
199 MOL Timisoara 5 Constantin Brancoveanu (Como) Bulevardul Liviu Rebreanu la intersectie cu Bulevardul Constantin Brancoveanu TIMISOARA TIMIS
200 MOL Timisoara 9 Rebreanu Bulevardul Liviu Rebreanu TIMISOARA TIMIS
201 MOL Tulcea Strada Barajului, nr. 3 TULCEA TULCEA
202 MOL Ramnicu Valcea 2 Calea lui Traian, nr. 166 RAMNICU VALCEA VALCEA
203 MOL Ramnicu Valcea 1 Calea lui Traian, nr. 291 RAMNICU VALCEA VALCEA
204 MOL Barlad Republicii Strada Republicii, nr. 316 BARLAD VASLUI
205 MOL Vaslui 1 Petru Rares Strada Petru Rares, nr. 39 VASLUI VASLUI
206 MOL Vaslui 2 Stefan cel Mare Strada Stefan cel Mare, nr. 260 VASLUI VASLUI
207 MOL Focsani 1 Independentei Bulevardul Independentei, nr. 28 FOCSANI VRANCEA
208 MOL Focsani 2 Bdul. Bucuresti Bulevardul Bucuresti, fn. FOCSANI VRANCEA

 


Statii MOL Partener in care este permisa acumularea de puncte

 

Nr. crt. Denumire statie Adresa statie Oras Judet
1 MOL Partener Calinesti Sat Calinesti, DN 7 km.96+500 CALINESTI ARGES
2 MOL Partener Stefanesti Soseaua Bucuresti-Pitesti, Km 110 STEFANESTI ARGES
3 MOL Partener Alesd Str. Bobalna, nr. 88 ALESD BIHOR
4 MOL Partener Auseu Loc. Auseu, nr 176 A AUSEU BIHOR
5 MOL Partener Beius Str. Horea, nr.63 BEIUS BIHOR
6 MOL Partener Marghita Str. I.L. Caragiale nr. 49 MARGHITA BIHOR
7 MOL Partener Buzau Centura Lipia Sos. E85, km2 Buzău-Ploiesti MEREI BUZAU
8 MOL Partener Mihail Kogalniceanu DN2A INTERSECTIE CU DJ 228 LUMINA CONSTANTA
9 MOL Partener Mangalia Bd. 1 Decembrie 1918, nr.47A MANGALIA CONSTANTA
10 MOL Partener Mihai Viteazu Str. Tulcei, nr 31 MIHAI VITEAZU CONSTANTA
11 MOL Partener Afumati Sos. Bucuresti-Urziceni, nr. 95A AFUMATI ILFOV
12 MOL Partener Morareni Loc. Morareni, nr. 160, comuna Rusii-Munti MORARENI MURES